Rady svätého Pátra Pia

Svätci sú ako majáky, ktoré nám ukazujú správny smer i v tých najťažších búrkach života. Učme sa z ich múdrosti a nasledujme ich vedenie, pretože nám to prinesie veľký úžitok v tomto živote i po smrti. Prinášame vám úryvok z listu svätého Pátra Pia z 28. júla 1914, ktorý adresoval Raffaeline Ceraseovej. Vďaka nemu spoznáte dôležitosť duchovného čítania.

Read More

Modlitba pred krížom

od svätého Vincenta Máriu Strambiho

Dňa 25. septembra si pripomíname sviatok málo známeho svätca – Vincenta Máriu Strambiho, biskupa a rehoľníka – pasionistu, ktorý ponúkol svoj život Bohu ako obetu za život chorého pápeža Leva XII., ktorý sa po Vincentovej smrti zázračne uzdravil. Pri tejto príležitosti vám prinášame jeho krásnu modlitbu pred krížom.

Read More

Spoznajte heroický život ctihodného arcibiskupa Fultona Sheena

Keď 8-ročný Fulton Sheen miništroval na svätej omši biskupa Johna L. Spaldinga z Peorie, spadla mu na zem ampulka s vínom a rozbila sa. Po svätej omši sa biskup Spalding prihovoril vystrašenému chlapcovi a vyslovil o ňom dve odvážne predpovede. Po prvé, biskup povedal, že jedného dňa bude študovať v Louvaine v Belgicku; po druhé, povedal mladému Sheenovi, že „jedného dňa budeš taký ako ja“. Obe predpovede biskupa Spaldinga sa splnili. No stalo sa ešte omnoho viac…

Read More

Detstvo svätého Františka Saleského

Svätý František Saleský pochádzal zo šľachtického rodu. Ako potomok bohatých rodičov však nebol rozmaznaný či lenivý; práve naopak, dostal prísnu a zbožnú výchovu, vďaka ktorej veľmi skoro vykročil na cestu svätosti. Za svoj charakter, lásku k chudobným a mimoriadnu múdrosť, ktoré sa naplno prejavili v dospelosti, nepochybne vďačí práve svojim rodičom. Prečítajte si úryvok z knihy František Saleský: Posol Božej múdrosti, ktorý vám priblíži, ako Františkovo detstvo vyzeralo.

Read More

Svätá Monika: Žena modlitby a dôvery v Pána

Svätá Monika je známou ako žena, ktorá sa trpezlivo modlila za obrátenie svojho manžela Patrícia a syna Augustína. Katolíci na celom svete ju uctievajú ako patrónku manželiek a matiek a obracajú sa na jej orodovanie pri modlitbách za obrátenie vlastných detí. Spoznajte príbeh tejto výnimočnej svätice, ktorej sviatok si pripomíname v sobotu 27. augusta.

Read More