Svätá Monika: Žena modlitby a dôvery v Pána

Svätá Monika je známou ako žena, ktorá sa trpezlivo modlila za obrátenie svojho manžela Patrícia a syna Augustína. Katolíci na celom svete ju uctievajú ako patrónku manželiek a matiek a obracajú sa na jej orodovanie pri modlitbách za obrátenie vlastných detí. Spoznajte príbeh tejto výnimočnej svätice, ktorej sviatok si pripomíname v sobotu 27. augusta.

Read More

Malá Arabka: Spoznajte príbeh svätej Miriam Baouardy

V piatok 26. augusta si pripomíname sviatok svätej Miriam Baouardy, viac známej pod menom malá Arabka. Príklad svätej Miriam nám otvára neviditeľný svet, ktorý je celkom blízko a je milosrdenstvom samým. Učme sa od nej postaviť celý náš život na nepominuteľnom, na tom jedinom, čo zaváži: na samom Bohu. 

Read More

Nájdenie Svätého kríža

Je všeobecne známe, že kríž je symbolom kresťanstva. Hoci v dnešnej dobe vidíme rôzne kríže na každom kostole či pútnickom mieste, je len jeden pravý kríž – ten, na ktorom visel Ježiš, keď za nás zomrel. Čo sa s týmto krížom stalo po Ježišovej smrti a ako došlo k jeho objaveniu? Prinášame vám príbeh o nájdení Svätého kríža, ku ktorému došlo v roku 326 vďaka svätej Helene, ako aj zázrak, vďaka ktorému pravý kríž identifikovali. 

Read More

Radostný ruženec

Svätý Ján Pavol II. povedal: „Modliť sa ruženec znamená zveriť naše starosti milosrdným srdciam Ježiša a jeho matky.“ Prinášame vám podrobný návod na modlitbu radostného ruženca, ktorým si pripomíname tajomstvá zvestovania Panne Márii, navštívenia Alžbety, narodenia Pána Ježiša, jeho obetovanie a nájdenie v chráme. Tento ruženec sa modlieva zvlášť v pondelok a v sobotu, no vo Vianočnom období sa ho katolíci modlievajú aj v iné dni. Veríme, že vám tento návod pomôže modliť sa ho s láskou a dôverou.

Read More

August: Mesiac zasvätený Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie

Sme v čase rôznych obmedzení, chorôb, spoločenských otrasov a ekonomických kríz. Útechu hľadáme v modlitbe a často sa pýtame sami seba, čo a ako sa máme modliť. Mesiac august je mimoriadne vhodný na to, aby sme si uctili a zároveň sa zasvätili Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Ako to však urobiť?

Read More