Podpora vzdelania je cestou proti chudobe v Angole

Občianske združenie SAVIO spúšťa už 18. ročník pôstnej verejnej zbierky Tehlička. Jej cieľom je podporiť deti a mladých v provincii Huambo v Angole, ktorí nemajú prístup ku kvalitnému a dostupnému vzdelaniu. Vďaka vyzbieraným finančným prostriedkom pomôže SAVIO rozšíriť školu a skvalitniť vyučovanie v saleziánskej škole v angolskom meste Huambo. Zbierka potrvá počas celého pôstu a vyvrcholí na Veľkonočnú nedeľu 9. apríla 2023.

Read More

Bolestná Matka rýchlo vedie svoje deti k svätosti: Príbeh Gabriela Possentiho

Panna Mária nenechá bez povšimnutia ani jeden Zdravas’, Mária. Tí, ktorí ju prosia o pomoc, si môžu byť istí, že ich vypočuje. Zdá sa, že pobožnosť k Bolestnej Matke Božej je daná nebom, aby nám pomohla získať svätosť. Utiekajme sa preto k našej Matke vo všetkých okolnostiach života ako svätý Gabriel Possenti, ktorého príbeh vám prinášame.

Read More

Modlitba za šťastnú hodinu smrti

Hodina smrti je rozhodnujúcim časom boja o dušu zomierajúceho. Hoci je smrť pre každého z nás nevyhnutosťou, predsa na ňu tak málo myslíme… Napravme túto chybu modlitbou k Bolestnej Panne Márii a vyprosme si u nej milosť šťastnej smrti, ktorá je tak dôležitá.

Read More

Ako vznikla pobožnosť krížovej cesty?

Pôstne obdobie je časom prípravy na Veľkú noc. Vo farnostiach sú práve v pôste najobľúbenejšou pobožnosťou krížové cesty, ktoré „kopírujú“ Kristovu cestu od Pontského Piláta až ku Božiemu hrobu. V 16. storočí sa táto cesta oficiálne nazývala „Via Dolorosa“ (smutná cesta) alebo jednoducho krížová cesta. Ako však táto pobožnosť vznikla a ako sa vyvinula do svojej súčasnej podoby?

Read More

Zastavenia krížovej cesty so svätou Faustínou

Krížová cesta je modlitbou, ktorou si zvlášť počas Pôstneho obdobia pripomíname a uctievame umučenie a smrť nášho Pána. Ide o veľký dar, vďaka ktorému sa môžeme priblížiť k Ježišovi v jeho nesmiernych bolestiach. Využite túto možnosť a pomodlite sa túto nádhernú modlitbu spolu s apoštolkou Božieho milosrdenstva – svätou sestrou Faustínou.

Read More

Prvé zjavenie Panny Márie v Lurdoch

V sobotu 11. februára si pripomíname 165. výročie zjavenia Panny Márie v Lurdoch. Pri tej príležitosti vám prinášame presný opis udalostí, ktoré sa v ten výnimočný deň udiali vizionárke – mladej dievčine Bernadetke.

Read More

Zažite Národný týždeň manželstva v Prešovskom kraji

Národný týždeň manželstva sa na Slovensku koná už 13 rokov. Počas týždňa, kedy sa celosvetovo oslavuje sv. Valentín, ponúka manželom, a zároveň aj všetkým obdivovateľom či podporovateľom manželstva a jeho hodnôt, príležitosť znova sa zastaviť, zamyslieť, objavovať to, čo manželstvu dodáva silu. Silu, ktorá dokáže potláčať všetky tlaky života, aby z neho nevytlačili to najdôležitejšie: lásku.

Read More

Modlitba za chorých

Dňa 11. februára si pripomíname Preblahoslavenú Pannu Máriu Lurdskú. V tento deň v roku 1858 sa Panna Mária prvýkrát zjavila pri Massabiellskej jaskyni dnes už svätej Bernadetke. Pri tejto príležitosti vám prinášame modlitbu k Panne Márii Lurdskej za všetkých chorých, ktorí potrebujú uzdravenie tela či duše.

Read More

Stigmy sestry Márie Marty Chambonovej. Jej jedinou potravou je telo Pána vo svätom prijímaní

Sestra Mária Marta Chambonová bola francúzskou rehoľníčkou, ktorej Ježiš Kristus zjavil, že je povolaná, aby oživila úctu k jeho svätým ranám. Počas svojho života veľmi veľa trpela – dostala dar stigiem a dlhý čas žila len z Eucharistie. Svojím príkladom, znášajúc veľké bolesti, ešte i dnes odovzdáva Ježišovo posolstvo každému, kto je ochotný počúvať a prijať ho.

Read More