Otčenáš – súhrn celého evanjelia (recenzia)

František Trstenský

Otčenáš. Modlitba, ktorú sa modlievame každý deň. Často mechanicky bez akéhokoľvek zastavenia sa. A predsa ide o modlitbu, ktorá má neskutočnú hĺbku. Odhaliť ju – to je cieľom autora knihy o Pánovej modlitbe. Ako sám názov naznačuje v modlitbe Otčenáš je zhrnuté celé evanjeliové posolstvo.

Otčenáš

Úvod knihy Otčenáš je venovaný krátkemu pojednaniu o modlitbe, kde je vyzdvihnutá vernosť v modlitbe a dôvera, že ten kto sa modlí, bude vypočutý spôsobom, aký určí Pán.

Druhá kapitola (ešte pred samotnou modlitbou Otčenáš) hovorí o typoch modlitby a postojoch pri modlitbe. Dozvedáme sa tu niečo o modlitbe velebenia, klaňaní sa, prosebnej modlitbe, modlitbe príhovoru alebo o vďakyvzdaní. Vrcholom modlitby je svätá omša.

Prejdime však k modlitbe Pána, ktorá je výnimočná. Ide o modlitbu, ktorú sám Ježiš naučil svojich učeníkov. S istou obmenou sa nachádza v Matúšovom a Lukášovom evanjeliu.

Druhá polovica knihy sa zameriava na vysvetlenie jednotlivých prosieb Pánovej modlitby. Hneď v úvode sa dozvedáme dôležitú vec – Boh je naším Otcom. Nie je to rozhodnutie alebo formulácia človeka. Ide o pomenovanie, ktoré dal Bohu sám Ježiš. Ježiš, ktorý prežíval s Otcom hlboký vzťah – Ja a Otec sme jedno (Jn 10,30). Tento vzťah chce odovzdať aj nám.

V prosbe – Posväť sa meno tvoje –  hovorí autor o tom, ako Boh v Písme zjavoval svoje meno a ako každého volá po mene.

Príď kráľovstvo tvoje je ústrednou témou Ježišovho ohlasovania, ktorý hlásal príchod Božieho kráľovstva. Ide o prijatie Božej vôle v našom živote, o vzdanie sa vlastných predstáv a našich ľudských riešení.

Keď sa modlíme  – Buď vôľa tvoja ako na nebi, tak i na zemi – prosíme, aby sa uskutočnil Boží plán, tak ako ho má Boh pred očami z pohľadu večnosti. Boh chce, aby všetci ľudia poznali pravdu a boli spasení.

V prosbe – Chlieb náš každodenný daj nám dnes – prosíme o materiálne veci, ktoré sú potrebné pre dôstojný život. Ide o spoluprácu s Bohom v starostlivosti o tento svet. Musíme taktiež dodať, že Boh vie čo potrebujeme, preto nemusíme byť ustarostení (Mt 6,26-34).

Odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom – v tejto prosbe vyznávame svoje hriechy a spoliehame sa na Boha, ktorý je milosrdný a túži odpustiť. Táto prosba však kladie podmienku – my sami musíme odpustiť, aby sme dosiahli Božie odpustenie.

V prosbe – Neuveď nás do pokušenia – prosíme nebeského Otca, aby nám pomohol prekonať pokušenia, aby nám prišiel na pomoc, lebo my sme slabí.

V záverečnej prosbe – Ale zbav nás zlého – prosíme Boha, aby nás zbavil Zlého, ktorý je bytosťou, nie len nejakým všeobecným zlom. Najväčšie víťazstvo Zlého je, že ľudia neveria na jeho existenciu.

Modlitba Otčenáš je pre nás veľkým požehnaním, ak sa ju modlíme s dôverou. Útla knižka Františka Trstenského nám ju približuje spôsobom, pri ktorom si uvedomíme jej hĺbku.

Otčenáš

Autor recenzie: Marek Piváček

Bibliografický popis: TRSTENSKÝ, F. 2017. Otčenáš – súhrn celého evanjelia, Ružomberok : Verbum, 128 s., brožovaná väzba, ISBN 978-80-561-0426-2.

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre