Okultizmus: Duchovné nebezpečenstvo v manželstve

Satan je majstrom ilúzií a lží a my mu ochotne veríme. Hovorí nám, že jeho činy nám dajú slobodu, oslobodia nás od problémov, zatiaľ čo v skutočnosti sú širokými diaľnicami do pekla a otroctva. Tak je to aj s okultizmom – duchovným nebezpečenstvom, ktoré číha aj na dnešné manželstvá. Z knihy Posledný boj o rodinu vám prinášame rozhovor s bývalým exorcistom otcom Piotrom Glasom, ktorý sa detailne vyjadruje k tejto téme a prináša aj návod, ako sa oslobodiť.

Jedným z duchovných nebezpečenstiev v manželstve, ktoré spomína otec Piotr, je okultizmus.

Piotr Glas: Áno, okultizmus je ohavný hriech, najhoršie rúhanie proti najvyššiemu Bohu, pretože je priamo proti prvému Božiemu prikázaniu. Je to urážka samotného Boha a vystavuje praktizujúceho okultistu a jeho najbližšie okolie smrteľnému nebezpečenstvu.

Buďme presní: na aké správanie sa vzťahujú tieto hriechy? Prečo sú také nebezpečné?

Piotr Glas: Hovoríme tu o všetkých druhoch mágie, veštení, čarodejníctve, tarote, vyvolávaní duchov, reiki, horoskopoch, návštevách vedmy, ale aj o joge, cvičení tai-či, o viacerých netradičných metódach liečenia, niektorých východných bojových umeniach a mnohých ďalších. Okultizmus je túžba po moci, po moci nad inými, nad realitou, nad prítomnosťou a budúcnosťou. A tu prichádza na scénu Tolkien, jeho slávne dielo a smrtiaci prsteň moci! Ľudia sa venujú rôznym okultným aktivitám, vyvolávajú duchov, hovoria s mŕtvymi, predpovedajú budúcnosť, čítajú myšlienky alebo čokoľvek iné, aby mali moc nad druhým človekom, nad ľuďmi. Prostredníctvom okultizmu však vstupujeme do spolupráce so samotným satanom.

Môže človek vstúpiť do okultizmu nevedomky?

Piotr Glas: Myslím si, že tento prvý krok, napríklad v prípade maloletých, nemusí byť úplne vedomý. Je to hlavne zvedavosť, ktorá − ako hovorí naše príslovie − je prvým krokom do pekla. Populárna séria románov o Harrym Potterovi, žiaľ, často otvára deťom a dospievajúcim cestu k okultizmu. Ľudia o  tom niečo počujú, niekto im niečo povie a  ich zvedavosť ich vedie týmto smerom. Mali by sme si uvedomiť, že mnohé brány v  popkultúre vedú ľudí, niekedy aj deti, do oblasti okultizmu. Desiatky počítačových hier, hudba − to všetko môžu byť cesty, ktoré vedú mladých ľudí k okultnému zasväteniu, niekedy dokonca k démonickému. A idú do toho, pretože to pôsobí lákavo a moderne. Kresťanstvo už nie je medzi tínedžermi v móde, takže každý hľadá niečo nové a tajomné. Samozrejme, to len otvára dvere do tamtoho sveta, je to pozvanie. Človek sa potom sám musí rozhodnúť, či tam vstúpi alebo nie. Je potrebné si uvedomiť, že ak sa už rozhodne vstúpiť, dvere sa zatvoria a okultizmus ho začne pomaly vťahovať. Čím menej je niekto spojený s Cirkvou, s vierou, tým menej je chránený, a tým rýchlejšie sa do toho dostane. A napokon, medzi stredoškolákmi len málokto vedie sviatostný život. Mnohí sa však z čírej zvedavosti a naivnosti začnú zabávať s vecami, ktoré sú smrteľne nebezpečné.

Je to tak aj u dospelých?

Piotr Glas: Oni do okultizmu zvyčajne vstupujú z iných dôvodov. Nie je to len zvedavosť, ale aj túžba uplatniť moc nad inou osobou, viesť úspešný sexuálny alebo profesionálny život, niekedy aj snaha zabezpečiť si zdravie. Pre niektorých ľudí zo šoubiznisu je to kľúč k úspechu. No čoraz častejšie vidíme slávne hviezdy padať. Prečo ľudia, ktorí ľudsky dosiahli všetko, skončia stratení, osamelí, v mori drog alebo alkoholu? Svet to vysvetľuje depresiou. Pravda je často trochu iná. Túto moc a úspech vám dá satan, nie však zadarmo. Na oplátku mu musíte niečo dať. Cenou je vaša duša a vaša večnosť.

Ako sa môže prejaviť démonické prekliatie? Ako ho majú ľudia rozpoznať?

Piotr Glas: Prekliatie, o ktorom hovoríme, nespočíva v tom, že hovoríme „škaredé slová“, hoci aj tomu sa treba, samozrejme, vyhýbať. Ide o slová vyslovené s hnevom, s nenávisťou, ktoré obsahujú zlé želanie a túžbu po ublížení namierenú proti inej osobe. Preto nazývame prekliatie aj zlorečením. V  mnohých prípadoch démoni vstúpia do rodiny a  spôsobia v  nej sériu hriechov. Nemusia sa nevyhnutne vyskytovať u  každého člena rodiny, ani sa neprejavujú v každej generácii. V niektorých rodinách si všímame hriech, ktorý akoby ovládal viacerých jej členov. Môže to byť hnev, záchvaty zúrivosti, zlosť, žiarlivosť alebo sexuálna nemravnosť, o ktorej sme už hovorili. Môže to byť akýkoľvek hriech alebo rôzne druhy závislostí či chorôb. Samozrejme, existujú choroby, ktoré nesúvisia s  prekliatím, ale musíme brať do úvahy aj démonické sily. Prekliatia sa môžu označovať ako zlé dedičstvo, zlomyseľný osud, rodinný osud alebo nekonečná smola, ale veriacim by toto vysvetlenie nemalo stačiť.

Ako démoni vstupujú do rodiny?

Piotr Glas: Predovšetkým tromi základnými spôsobmi. Po prvé, môžu vstúpiť cez hriech, ako sa to stalo v prípade rodiny kráľa Dávida. Dávid alebo niektorý z jeho predkov bol spútaný sexuálnym hriechom, ktorý umožnil diablovi vstup do jeho rodiny. Po druhé, démoni môžu nájsť prístup prostredníctvom prekliatia, ktoré vyslovil predok. Prekliatia a nekresťanské povery môžu ovplyvniť jednotlivca aj celé generácie. Po tretie, môže sa to stať prostredníctvom prísahy alebo zmluvy. Jeden z členov rodiny mohol zložiť nejakú prísahu, uzavrieť zmluvu alebo iný druh dohody s démonmi, ktorá im dáva právo útočiť na rodinu. To sa môže stať, keď sa niekto venuje okultizmu − tu môžeme poukázať napríklad na slobodomurárstvo. V slovách, ktoré ľudia vyslovujú, je sila. Dobrou správou je, že generačné prekliatia možno odstrániť. V Liste Galaťanom sa píše, že Ježiš sa za nás stal prekliatím (pozri 3, 13), a Ján hovorí, že Ježiš prišiel, aby porazil všetky diablove skutky (pozri 1 Jn 3, 8). V Druhom liste Korinťanom čítame, že sme sa stali novým stvorením, pretože staré sa pominulo (pozri 5, 17). Môžeme teda zvíťaziť nad každým hriechom.

Čo má rodina robiť, keď zistí, že sa nachádza v takejto situácii? Že do rodiny vstúpil démon práve prostredníctvom okultizmu?

Piotr Glas: Dobrou správou je, že Ježiš vstal z mŕtvych ako víťaz nad diablom. Porazil démonické sily, zaplatil cenu za každý hriech, ktorého sme sa dopustili, pribíjajúc ho na kríž (porov. Kol 2, 13 − 14). Keď Ježiš povedal: „Je dokonané“ (Jn 19, 30), povedal pravdu. On niesol trest za všetky naše hriechy. Náš hriech a hriešny životný štýl sú už minulosťou (porov. Kol 2, 14). Pravda nás vyslobodí (porov. Jn 8, 32). Keď žijeme duchovne, nepodľahneme túžbam hriešnej prirodzenosti. Čarodejníctvo je jedným z takýchto hriechov. Nad čarodejníctvom môžeme zvíťaziť mocou Ducha Svätého (porov. Gal 5, 16 − 23). V praxi to znamená, že si musíš priznať akékoľvek spojenie s čarodejníctvom alebo okultizmom a oľutovať ho. Zriekni sa ho v Ježišovom mene pred kňazom, vyhlás, že sa na tom už nechceš podieľať a  s  pomocou kňaza zruš moc zmluvy, do ktorej si vstúpil praktizovaním čarodejníctva alebo okultizmu. Vyžeň démonické sily, ktoré získali prístup do tvojho života v dôsledku čarodejníctva. Aby si to mohol urobiť, musíš navštíviť kňaza, ktorý bude vedieť, čo robiť, a požiadať ho o rozlišovanie a modlitbu. Pri tej príležitosti sa oplatí exorcizovať celý dom, ak sa v ňom počas nášho života alebo v  minulosti odohrávali okultné aktivity. Každý veriaci kňaz môže vykonať exorcizmus miesta. Povolenie biskupa je potrebné len na slávnostný exorcizmus vykonaný nad posadnutou osobou. Modlitby prednášané kňazom na miestach, ako sú domy, môžu zlomiť generačné prekliatia a očistiť dom od síl zla. Ak je to možné, je veľmi dobré na tomto mieste sláviť svätú omšu, možno aj za zosnulých členov rodiny. Dôsledky praktizovania okultizmu sú desivé a kňazi tento problém neberú vážne alebo ho úplne ignorujú; mnohí z nich v to jednoducho neveria. Pretože my, duchovní otcovia, s tým nechceme mať nič spoločné, mnohí ľudia a dokonca celé rodiny veľmi trpia, a to fyzicky aj duchovne.

Úryvok pochádza z knihy Posledný boj o rodinu, ktorú nájdete na Zachej.sk.

3.3 Užívateľ (9 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre