G. K. Chesterton: Ohromné maličkosti (recenzia)

Ohromné maličkosti

Už táto vtipná slovná kontradikcia v názve vystihuje ducha autora, ktorý sa so slovami, s vetami a myšlienkami pohrával v každej z 39 uverejnených esejí.

G. K. Chesterton je na Slovensku známy. Pred Ohromnými maličkosťami vyšli v slovenskom preklade aj jeho známejšie diela, napr. Detektívne príbehy otca Browna, Ortodoxia a Svätý František z Assisi. G. K. Chesterton (1874–1936) bol anglickým spisovateľom, esejistom, novinárom, dramatikom, kritikom, diskutérom a katolíckym mysliteľom  i zástancom katolicizmu. Jeho duchovné smerovanie je o to zaujímavejšie, že predkovia boli kalvíni a sám bol v mladosti anglikánom. Po skutočných hodnotách začal pátrať po prekonaní duševnej krízy, ktorá ho postihla na štúdiách výtvarného umenia, kde jeho puritánska výchova narazila na dekadentný životný štýl umelcov. Duševný pokoj potom nachádzal v obdive okolitého sveta, až ho definitívne našiel v katolicizme. Písal o kresťanských témach a obhajoval tradičné hodnoty. V roku 1922 bol pokrstený ako katolík. Jeho dielo údajne pozostáva z 15 miliónov slov!

Eseje na 204 stránkach sú síce krátke, ale nie ľahké na čítanie a niekedy pomerne komplikované na pochopenie. Preto odporúčam knižku nie prečítať, ale čítať. Čitateľ sa neraz musí vrátiť v texte o niekoľko viet dozadu, aby mu neunikla niť príbehu. Tiež vychutnávať paradoxy, ktoré autor v texte zaplieta a rozplieta s ľahkosťou, akú neskúsený čitateľ nepocíti hneď v začiatočných kapitolách. Až neskôr, keď si zamiluje rozkošatenosť príbehov a všimne ohromnú výbavu údajov, symbolov a narážok autora, ktoré si vyžadujú ovládanie anglických dejinných reálií, stane sa táto knižka malou učebnicou vtipu, filozofie a morálnych postojov. Chestertonov pozorovací a spisovateľský  talent vzbudzuje obdiv v každej z „maličkostí“, o ktorej sa akoby náhodou rozpisuje. Či ide o kúsok kriedy, posteľ, vlak, stanicu, drožku alebo obchod s hračkami. Na chvíľku nás stiahne epicky do deja príbehu, aby náhle preskočil do snového sveta, a aby akoby náhodou smeroval k jednej či dvom myšlienkam, ktoré majú síce niekedy zamaskované, ale cenné morálne jadro‒napr.:„…Pre mňa je nádhera dôležitejšia ako čistota. Najprv tá, ktorá sa týka duše, potom tá, ktorá sa týka tela…“, alebo „…keď treba urobiť niečo veľmi vážne, spoločnosť zhromaždí dvanásť jednoduchých mužov. Ak si dobre pamätám, rovnakú vec urobil aj zakladateľ kresťanstva…“.

Odporúčam pri čítaní jednotlivých príbehov mať poruke mapu a encyklopédiu či už v tlačenej, alebo v elektronickej podobe. Po prečítaní sa pomocou nich zorientovať v historickom čase a zemepisnom priestore a potom si príbeh prečítať ešte raz. Skvelé myšlienkové obrazy autora sa stanú ostrejšie kontúrovanými a ešte farebnejšími.  A keď nás autor v príhovore vyzýva, aby sme sa stali „očnými atlétmi“ a pokúsili sa všímať si a opisovať maličkosti, po takejto príprave sa možno stať aj „myšlienkovými akrobatmi“ a mať z tohto vývoja radosť.

Na záver je vhodné poďakovať prekladateľke Ohromných maličkostí Márie Pastírovej za vydarený preklad tohto (aj) jazykovo náročnejšieho diela.  Vydavateľovi možno pripomenúť, že jediným relatívnym nedostatkom knihy je absencia vysvetliviek, či už pod textom, alebo na záver.

<Kúpiť knihu Ohromné maličkosti>

Autorka recenzie: Katarína Adamicová

Bibliografický popis: Chesterton, G. K. 2014. Ohromné maličkosti [Tremendous Trifles], SSV : Spolok svätého Vojtecha, 208 s., viazaná, ISBN 9788081610493.

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre