Obetný ruženec Pátra Pia

Vysielaný priamo Najsvätejšej Trojici a Najsvätejšej Panne Márii, Matke Božej a Matke našej.

Úvod:

Obetujeme za celý svet: S celým nebom, v mene celého ľudstva a za celé ľudstvo, s dušami v očistci a za duše v očistci. A koľkokrát sa modlím, toľkokrát som schopný/á spoliehať sa na Božie milosrdenstvo každou modlitbou, hoci na to nemyslím.

Svätý Michal Archanjel, bráň nás v boji proti zlosti a úkladom diablovým, buď nám ochranou, pokorne prosíme, nech ho zavráti Boh! A ty, knieža nebeského vojska, Božou mocou zažeň do pekla Satana a iných zlých duchov, ktorý blúdia po svete na skazu duší. Amen.

Príď, ó, Duchu Presvätý, vylej na nás bohaté lúče svojho svetla! Príď, nebeský Otče, darca premnohých darov, osvieť naše srdcia!

Alebo: Milovaný Ježišu. Ty si plný Ducha Svätého, Ty jediný si Synom Božím. Vylej na nás Ducha Svätého so svojimi siedmimi darmi a dvanástimi plodmi, aby nás opustil zlý duch.

Na začiatok:

 • 1x Verím v Boha
 • 1x Sláva Otcu
 • 1x Otče náš
 • 3x Zdravas´ Mária… (s úvodnými tajomstvami)
 • 1x Sláva Otcu

Na každom zrnku desiatku:

 • 1x Otče náš
 • 1x Zdravas´Mária (s tajomstvom)
 • 1x Sláva Otcu
 • 1x Ó, Mária, bez poškvrny dedičného hriechu počatá, oroduj za nás, ktorí sa k Tebe utiekame.

Po každom desiatku:

 1. Milovaná, pochválená, požehnaná, vzývaná a velebená buď Najsvätejšia a Najčistejšia Trojica a Eucharistické Srdce Pána Ježiša, skrze Nepoškvrnené Srdce Panny Márie, s jej bolesťami a slzami.
 2. Milovaný, dobrý Otec Pio, pros za nás a modli sa s nami! Žehnaj nás I celý svet!
 3. Ó, môj Ježiš, odpusť nám hriechy, zachráň nás od pekelného ohňa, priveď do neba všetky duše, najmä však tie, ktoré najviac potrebujú Tvoje milosrdenstvo.

Na koniec: Večný Otče, obetujeme seba I celý svet Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému srdcu Panny Márie a večnosť, a túto modlitbu, túto obetu za všetkých ľudí!

Prisľúbenia pre tých, ktorí sa tento ruženec denne modlia

Najsvätejšia Panna z Karmelu: „Moje dieťa, prichádzam ako Ježišova a vaša matka. Uvažujte nad prisľúbeniami lásky, ktoré dám všetkým, ktorí sa modlia s ozajstnou zbožnosťou tento svätý ruženec.“

 • Dám im plnú pomoc mojej milosti a pomoc vzhľadom na moje deti
 • Dovediem ich bližšie k Najsvätejšej sviatosti, kde je prítomný Môj Syn
 • Dám im veľkú ľútosť nad svojimi hriechmi
 • Dám im lásku, že im budú odpustené všetky hriechy doterajšieho života
 • Dám im skoré obrátenie členov rodiny
 • Dám im dobre počuť cvičenie pre ich všetkých bratov

Knihy súvisiace s touto modlitbou:

Páter Pio a očistec Zázraky Pátra Pia Súboj svätých a mystikov s démonmi
Páter Pio a očistec Zázraky Pátra Pia Súboj svätých a mystikov s démonmi
4 Užívateľ (16 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre