Nový pohľad na Kristovo utrpenie

Zastavenia Krížovej cesty (recenzia)

Dá sa pochopiť, ako Ježiš Kristus prežíval krížovú cestu? Vďaka meditáciám v brožúrke Zastavenia Krížovej cesty určite áno. Aj keď sa jedná o zatiaľ neuznané zjavenia brazílskej mystičky Cataliny Rivas, len na 31 stranách ponúka hlboký, nový pohľad na utrpenie, ktoré pre nás musel a chcel Kristus vytrpieť. Človek môže pri týchto meditáciách hlbšie pochopiť jednotlivé zastavenia, pozerať na nich iným pohľadom a svoje vlastné kríže, ktoré sa mu zdajú častokrát neznesiteľné a príliš ťažké, prehodnotiť a získať nad nimi nadhľad. Brožúrka je napísaná jednoducho, ľudsky, ako keby sa s každým z nás priamo rozprával sám Ježiš Kristus.

Na rozdiel od slovenskej krížovej cesty, ktorá má 14 zastavení, obsahuje brožúrka 15 zastavení. S takým počtom sa však možno stretnúť napríklad aj pri meditáciách o krížovej ceste sv. Pátra Pia. Toto zastavenie naviac hovorí o Kristovom zmŕtvychvstaní. Zmŕtvychvstanie, ktoré pre nás znamená nový život. Určite nie je na škodu.

Pri čítaní a meditáciách podľa tejto brožúrky som sa medzi iným pozastavila nad tichom, s ktorým svoj kríž Ježiš niesol. Bez jediného stonu, výkriku. Úplná odovzdanosť a dôvera Bohu. „Počuť prvý úder kladiva, ktorý pribíja moju pravú ruku… ozýva sa až do hlbín zeme. Potom počuť, ako pribíjajú moju ľavú ruku a pri tomto výjave sa rozochveje nebo a pokľaknú anjeli. Zotrvám v tom najhlbšom tichu. Z úst sa mi nevyderie jediný nárek či ston, ale krv na mojej tvári sa zmiešava so slzami..“

Uvedomila som si, ako si ľudia častokrát sťažujú, majú potrebu veľa rozprávať o všetkých svojich problémoch, starostiach, o ľuďoch, ktorí im ublížili alebo ich len bezdôvodne ohovárajú. Každý by si mal vziať príklad z Krista a naučiť sa byť ticho. S pokorou duše prijímať, čo prichádza a šetriť slová, za ktoré každé nadarmo vyslovené budeme raz súdení.

Brožúrka ako záver obsahuje korunku Božieho milosrdenstva, silnú modlitbu, ktorú sám Kristus nadiktoval sv. Faustíne Kowalskej a podľa môjho názoru predstavuje ideálny záver tohto malého, ale obsahovo bohatého diela Kristových slov. Ďalší prejav Božej lásky k nám.

Brožúrka okrem predslovu vlastne neobsahuje žiadne iné autorkine slová. Nemožno teda hodnotiť jej spisovateľské schopnosti. Ak by však slová prisudzované Ježišovi predsa len neboli uznané ako jeho, možno konštatovať, že Catalina sa vie veľmi hlboko vcítiť do prežitého Kristovho utrpenia a podať čitateľovi nový pohľad na prežívanie utrpenia.

Čitateľov určite upúta aj pekne spracovaná obálka, použitý obraz Krista s krížom na pleci, ako aj kvalita obálky brožúrky. Brožúrku určite odporúčam každej duši, ktorá sa chce bližšie spojiť s naším Spasiteľom a vybudovať si s ním ešte bližší vzťah.

Autor recenzie: Michaela Sopková

Bibliografický popis: RIVAS, C., 2014. Zastavenia Krížovej cesty [Las Estaciones de la Cruz], ZAEX, 31 s., brožovaná väzba, ISBN 978-80-8967-610-1.

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre