NOVINKA: 7 bolestí a 7 radostí svätého Jozefa

Cirkevní otcovia, inšpirovaní evanjeliom, už od prvých storočí zdôrazňovali, že ako Jozef prijal láskavú starostlivosť o Máriu a ochotne sa venoval Ježišovej výchove, tak stráži a ochraňuje i Kristovo mystické telo, ktorým je Cirkev a ktorého je Panna Mária vzorom i stvárnením.

 7 bolestí a 7 radostí svätého Jozefa

Meditovanie o tajomstvách života svätého Jozefa, ktorému Boh zveril starostlivosť o Syna, nám umožňuje rozjímať nad tajomstvom spásy, ktoré Najsvätejšia Trojica doviedla do konca prostredníctvom Krista: z tohto dôvodu Cirkev po stáročia rada pripomína jeho osobný príbeh, poznačený radosťami i bolesťami.

Z historického prameňa, ktorý nám zanechal františkán Fra Giovanni da Fano (1469 – 1539), vieme, že samotný svätý Jozef sa zjavil dvom mníchom v ohrození života po stroskotaní lode. Keď ich zachránil, požiadal ich, aby meditovali každý deň nad tajomstvami bolestí, ktoré poznačili jeho existenciu.

Povedal im: „Ja som svätý Jozef, najhodnejší ženích Preblahoslavenej Matky Božej, ktorého ste úpenlivo prosili… A nedávno som vyprosil od nekonečnej Božej dobrotivosti, že ktokoľvek sa bude modliť každý deň po celý rok sedem otčenášov a sedem zdravasov a bude meditovať nad siedmimi bolesťami, ktoré som znášal na svete, získa u Boha každú milosť, ktorá je v súlade s jeho duchovným dobrom.“

Táto prax, ktorú schválili pápeži, sa výrazne rozšírila pod názvom Sedem bolestí a sedem radostí svätého Jozefa, pretože k bolestiam boli pridané aj radosti, keďže každá udalosť, ktorú zažila Svätá rodina z Nazareta, bola udalosťou spásy pre celé ľudstvo.

Nech sa svätý Jozef osobitne stará o každého z nás, ako sa staral o Ježiša a Máriu, a nech nám každý deň pomáha vzmáhať sa v múdrosti a milosti, aby sme znovu objavili radosť, ktorú Pán túži darovať našim srdciam.

7 bolestí a 7 radostí svätého Jozefa

Zuzana Ring,

Vydavateľstvo Zachej.sk

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre