Novéna k sv. Jánovi z Boha

Modlitba

Bože, ty si naplnil svätého Jána z Boha súcitom a láskou k chorým. Pomáhaj nám, aby sme dôstojne preukazovali milosrdenstvo svojím blížnym a raz boli pripočítaní k tým, pre ktorých je pripravené tvoje kráľovstvo. Skrze Krista, nášho Pána, Amen.

 

1.deň:

Drahý sv. Ján, ty si patrónom všetkých, ktorí trpia srdcovými chorobami. Modlíme sa, aby našli pomoc vo svojom trápení a liek na svoju chorobu. Prosíme za všetkých, ktorých srdce ochorelo kvôli hriechu alebo nežiadúcej túžbe. Nech nájdu a nasledujú Božiu vôľu. Špeciálne ťa prosíme za (tu uveďte osobu alebo úmysel modlitby)

1x Otče náš

1x Zdravas´ Mária

1x Sláva Otcu

2. deň:

Drahý sv. Ján, z domu si utiekol, keď si bol ešte veľmi mladý. Prosíme ťa, aby si orodoval za všetkých, ktorí utekajú pred hrozbami smrti a utrpenia. Prosíme, aby stretli tých, ktorí im môžu pomôcť a nie tých, ktorí by im ublížili. Prosíme ťa, prihováraj sa za nás, aby sme mali silu neutekať pred problémami reality, ale čeliť im. Špeciálne ťa prosíme za (tu uveďte osobu alebo úmysel modlitby)

1x Otče náš

1x Zdravas´ Mária

1x Sláva Otcu

 

3. deň.

Drahý sv. Ján, bol si kajúci hriešnik. Modlíme sa, aby sme aj my spoznali svoje hriechy, aby sme ich dokázali oľutovať a aby sme tak spoznali Božiu lásku a odpustenie. Vzbuď v nás pravú lásku ku sviatostiam – najmä ku sviatosti zmierenia, a odvahu začať odznova. Špeciálne ťa prosíme za (tu uveďte osobu alebo úmysel modlitby)

1x Otče náš

1x Zdravas´ Mária

1x Sláva Otcu

 

4. deň:

Drahý sv. Ján, ty si poslúchol blahoslaveného Jána z Avily keď ti povedal, aby sis a prestal trestať. Daj, aby sme aj my počúvali hlas svätých mužov a žien v našich životoch – najmä však hlas Cirkvi s dôverou, že skrze ňu k nám prehovára Boh. Daj nám, prosíme, pokorné srdce, aby sme dokázali poslúchať. Špeciálne ťa prosíme za (tu uveďte osobu alebo úmysel modlitby)

1x Otče náš

1x Zdravas´ Mária

1x Sláva Otcu

 

5. deň:
Drahý sv. Ján, neochvejne si pomáhal chorým a svoj život si obetoval službe druhým. Prosíme ťa, prihováraj sa za nás, aby sme boli uzdravení z duchovných chorôb a utrpení. Špeciálne ťa prosíme za (tu uveďte osobu alebo úmysel modlitby)

1x Otče náš

1x Zdravas´ Mária

1x Sláva Otcu

 

6. deň:

Drahý sv. Ján, ty si založil nemocnice a neustále si ich svojou prácou podporoval. Modlíme sa za všetkých, ktorí pracujú v nemocniciach, najmä však v oblastiach, v ktorých chýbajú finančné, materiálne I personálne prostriedky. Prosíme aby zamestnanci nemocníc neustále dôverovali Bohu a videli Ho v každom zo svojich pacientov. Špeciálne ťa prosíme za (tu uveďte osobu alebo úmysel modlitby)

1x Otče náš

1x Zdravas´ Mária

1x Sláva Otcu

 

7. deň:

Drahý sv. Ján, ty si povedal: “Neochvejne a bez prestania pracujte na tom, aby ste vykonali všetko dobré dielo aké môžete, kým ešte máte čas.” Daj nám dnes milosť obrátenia. Špeciálne ťa prosíme za (tu uveďte osobu alebo úmysel modlitby)

1x Otče náš

1x Zdravas´ Mária

1x Sláva Otcu

 

8. deň:

Drahý sv. Ján, predtým než si pracoval pre chorých, predával si kresťanské knihy. Prosíme ťa, požehnaj všetkých, ktorý šíria Božie Slovo písaným slovom, alebo inými médiami. Špeciálne ťa prosíme za (tu uveďte osobu alebo úmysel modlitby)

1x Otče náš

1x Zdravas´ Mária

1x Sláva Otcu

 

9. deň:

Drahý sv. Ján, modlíme sa za zomierajúcich, najmä však za tých, ktorí umierajú sami. Prosíme ťa, ich patróna, prihováraj sa za nich u Boha. Špeciálne ťa prosíme za (tu uveďte osobu alebo úmysel modlitby)

1x Otče náš

1x Zdravas´ Mária

1x Sláva Otcu

 

Produkty súvisiace s touto modlitbou:

Ján z Boha Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu Zjavenia sv. Brigity Švédskej
Ján z Boha Deviatnik k Božiemu milosrdenstvu Zjavenia sv. Brigity Švédskej

 

5 Užívateľ (3 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre