NOVÉNA k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie – deviatnik, ktorý dokáže vyprosiť aj zázrak

Sviatok Nepoškvrneného počatia pripomína ľudstvu, že je iba jedno, čo človeka skutočne poškvrňuje – HRIECH.

To je posolstvo, ktoré sa dnes musí ohlasovať s novou naliehavosťou.

Raniero Cantalamessa

Veľa ľudí si nesprávne vysvetľuje sviatok, či dogmu o nepoškvrnenom počatí. Síce si ho spájajú s Pannou Máriou, ale nesprávne sa domnievajú, že sa jedná o nepoškvrnené počatie Ježiša Krista v lone Panny Márie.

Jedná sa však o nepoškvrnené počatie Panny Márie v lone svätej Anny. Z toho je aj odvodený dátum tohto sviatku – 8. december, čo je 9 mesiacov pred sviatkom Narodenia Panny Márie (8. september).

Tento sviatok upriamuje našu pozornosť na fakt, že Mária bola ako jediný človek uchránená od dedičného hriechu a následne od akéhokoľvek – aj všedného hriechu. Jedným slovom – bola bezhriešna.

Vývoj tohto mariánskeho sviatku mal niekoľko etáp. Na Východe sa začal sláviť už v 8. storočí a o sto rokov neskôr aj na Západe. Až v roku 1708 pápež Klement XI. ho nariadil ako záväzný pre celú Cirkev. Trvalo však ďalších viac ako sto rokov, kým túto vieroučnú pravdu vyhlásil ako dogmu „ex catedra“ pápež Pius IX. Bolo to presne 8. decembra 1854 bullou Ineffabilis Deus.

Táto tretia mariánska dogma presne znie: „Najsvätejšia Panna Mária bola od prvého okamihu svojho počatia vyvolenou ako jedinečný dar milosti a výsad od Všemohúceho Boha, pre zásluhy Ježiša Krista, Vykupiteľa ľudstva, bola uchovaná čistou od každej škvrny dedičného hriechu.“

Štyri roky po vyhlásení dogmy sa Panna Mária zjavila svätej Bernadete Soubirousovej v Massabielskej jaskyni v Lurdoch. Keď sa jej Bernadeta opýtala, kto je, ako sa volá, Panna Mária jej odpovedala: Som Nepoškvrnené Počatie.

Táto novéna nám môže poslúžiť ako príprava na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorý Cirkev slávi 8. decembera a odporúča sa začať modliť deväť dní pred sviatkom –  teda 29. novembra. Avšak deviatnik sa môžeme modliť kedykoľvek počas roka, keď chceme Pannu Máriu prosiť o pomoc alebo jej chceme ďakovať za sprostredkované milosti.

Máriina ochota nám pomáhať je bezhraničná. No je taká aj naša dôvera v ňu samotnú?

Každý deň novény je rozdelený na dve časti: meditácia na tému dňa a modlitba. Počas deviatich dní sa môžeme zamýšľať nad týmito pravdami:

  • Predurčenie Preblahoslavenej Panny Márie
  • Máriino nepoškvrnené počatie
  • Mária, premožiteľka satana
  • Mária bez hriechu
  • Mária, milostiplná
  • Mária, naše útočisko
  • Mária, Matka čistoty
  • Obraz Nepoškvrneného počatia
  • Sviatok Nepoškvrneného počatia 

Staňme sa šíriteľmi úcty k Nepoškvrnenému počatiu. Mária nás má všetkých hlboko vo svojom srdci; túži nás chrániť a zahŕňať milosťami a požehnaním. Nebuďme chladní a ľahostajní k jej pomocnej a chrániacej ruke. Opätujme jej lásku, častejšie sa modlime a rozprávajme sa s ňou ako s najlepšou matkou a priateľkou.

Modlitba (ôsmy deň)

Nepoškvrnená Panna Mária, radujem sa s tebou, lebo pri počatí ťa Boh obdaril väčšou milosťou, než akú dal anjelom a všetkým svätým spolu s ich zásluhami. Som vďačný a žasnem nad veľkou blahosklonnosťou Najsvätejšej Trojice, ktorá ti dala túto výsadu. Kiež spolupracujem s Božou milosťou a nikdy ju nezneužijem. Zmeň moje srdce, nech začnem pretvárať svoj život.

Mária, Pomocnica kresťanov – oroduj za nás!


Novéna k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie

Monika Bugáňová, Zachej.sk

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre