Nová recenzia na knihu Mimoriadne javy mystikov a svätých od talianskej autorky Paoly Giovetti

V súčasnosti, keď sme tak veľmi zaneprázdnení a často sa nám stáva, že sa od nás vyžaduje byť na viacerých miestach naraz, mnoho ľudí používa slovné spojenie musím asi bilokovať. Ale vieme čo to znamená? Aj túto otázku nám pomáha zodpovedať kniha Mimoriadne javy mystikov a svätých.
Toto dielo spisovateľky Paoly Giovetti, ktorá študovala literatúru na Bolonskej univerzite je písané veľmi pútavo, reálne, faktograficky, nie priklášene či rozprávkovo, ako by sa podľa názvu knihy mohlo zdať. V diele sa spomína mnoho historických a overených prameňov, z ktorých autorka čerpala.

Kniha je rozdelená do šiestich kapitol, kde v prvej kapitole zoznamuje čitateľa s pojmami ako je mystik či mystika a tú pripodobňuje k intímnemu zjednoteniu človeka s Transcendentnom – ku kontemplácii Božstva sprevádzanou stavom extázy a blaženosti.

V druhej kapitole sa autorka venuje kardinálovi Prosperovi Lambertinu, neskôr pápežovi Benediktovi XIV., ktorý dlhodobo pracoval v kanonizačných procesoch ako ten, ktorý spochybňoval argumenty v prospech procesu. Podľa jeho kodifikácie mimoriadnych javov sa riadia kanonizačné procesy dodnes.


Nasledujúca kapitola je rozdelená na viacero podkapitol, ktoré vysvetľujú jednotlivé mimoriadne javy ako napríklad levitáciu, bilokáciu, stigmatizáciu a dokladajú ich konkrétnymi príkladmi zo životov svätých a blahoslavených a tak čitateľ nahliada nielen do tajov týchto mystických javov, ale aj do životov týchto pozoruhodných osobností.
V nasledujúcich kapitolách autorka píše o anjeloch mystikov a svätých, tiež objasňuje výskyt týchto bytostí v Starom a Novom zákone. Spomína aj rôzne zvláštne prípady ako napríklad zázraky svätej Rozálie či mnohým čitateľom známe sny svätého Jána Bosca.


Kniha neobjasňuje tajomstvo mimoriadnych javov, ale poukazuje na ne a predkladá množstvo dokumentov, ktoré dáva čitateľovi do pozornosti. Tiež dáva do povedomia životy mnohých svätcov, ktorí nám môžu byť povzbudením a inšpiráciou.


Mňa táto kniha veľmi oslovila, zrozumiteľne predstavila spomínané témy a tiež vyvolala množstvo otázok, na ktoré sme všetci pozvaní hľadať odpovede, či už v ďalšej literatúre zaoberajúcej sa touto témou, alebo u našich duchovných sprievodcov. Túto knihu vrelo odporúčam čitateľom, ktorí sa aspoň trochu orientujú v náboženskej tematike, ale tiež tým, ktorí majú pochybnosti, či vôbec je možné, aby sa takéto mimoriadne javy mohli diať.

<Kúpiť knihu Mimoriadne javy mystikov a svätých>

Autorka recenzie: Klára Bajusová

Bibliografický popis: GIOVETTI, P. 2016. Mimoriadne javy mystikov a svätých – Svedectvá o levitáciách, bilokáciách, stigmách, extázach a dlhotrvajúcich pôstoch [Fenomeni straordinari di mistici e santi], Košice : Zachej.sk, 2017, 302 s., brožovaná väzba, ISBN: 978-80-89866-01-4.

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre