Najsvätejšie Srdce Ježišovo, archa nekonečných milostí

Jún je mesiacom Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, v ktorom si môžeme uctiť lásku Ježiša Krista. Predmetom tejto krásnej oddanosti je Srdce vteleného Slova, a to ako v jeho fyzickom aspekte, tak aj ako symbolu božskej lásky.

Prvá apoštolka lásky k Srdcu Ježišovmu, významná svätica Margita Mária Alacoque, mala veľký dar. Vďaka mystickej milosti bola požehnaná poznaním tajomstiev Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Vo zjaveniach jej Pán Ježiš dával pokyny, ako šíriť kult jeho Najsvätejšieho Srdca. Jej vrúcne vyznanie opísalo Najsvätejšie Srdce Ježišovo ako najúčinnejší liek na všetky ťažkosti, ktoré prežívame vo svojich životoch. Ježišovo Srdce je plné milosrdenstva. Neustále ohlasovala, že v každej chorobe a hriechu sa uchýľte do Najsvätejšieho Srdca Ježiša, tam je útočisko pokoja a nádeje.

Svätá Faustína Kowalská sa vo svojom Denníčku na mnohých miestach vyjadrila, že sa každodenne ukrýva v Najsvätejšom Srdci Ježiša. Jeho Srdce je jediné mocné útočisko pred každým zlom. Do Srdca Ježiša vkladala mnohých, za ktorých sa modlila.

Zjavenia týchto dvoch svätíc majú rovnaké paralely. Majú v sebe túžbu ohlasovať milosrdenstvo pre hriešnikov a poukazujú na nevďačnosť ľudí, pretože urážky, ktoré zakúsil náš Spasiteľ, nie sú odčinené.

Iba Srdce Ježiša prebodnuté na kríži nás môže vyslobodiť z každej našej biedy, choroby a trápenia. Naše pochybnosti, nevera voči Bohu či časté vnútorné bolesti nás mnohokrát vedú k predstave, že Pán na nás zabudol. Preto všetko vložme do Ježišovho Srdca. Podobne ako apoštol Tomáš, ktorý pochyboval až do tej chvíle, pokiaľ mu Kristus neponúkol vložiť ruku do svojho boku. Ježiš mal päť rán, a predsa mu ponúkol ranu pri srdci. A dnes ju ponúka aj vám.

Kontemplácia prebodnutého Srdca Ježišovho nás vedie k objaveniu jeho veľkej lásky. Ježiš, náš Pán a Spasiteľ, nás miloval až tak, že zomrel za nás na kríži, nechal si prebodnúť svoje sväté srdce, aby sme my boli spasení.

Tento mesiac je zasvätený Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu, preto ho využime na jeho oslavu. Umiestnime si obraz Ježišovho Najsvätejšieho Srdca do svojich príbytkov. Začnime každé ráno modlitbou: „Ježišu, cez Nepoškvrnené Srdce Panny Márie ti obetujem svoje modlitby, skutky, radosti a utrpenia tohto dňa a vkladám ich do tvojho Nepoškvrneného Srdca.“

Obetujme čas adorácie v kostole, aby sme si uctili Ježišovo Najsvätejšie Srdce. Pripomeňme si hodinu Božieho milosrdenstva o 15.00. Tento čas je spojený s úctou k Najsvätejšiemu Srdcu, pretože nám pripomína Ježišovu lásku: „Ó, Krv a Voda, ktorá si vyšla z Najsvätejšieho Ježišovho Srdca ako prameň milosrdenstva pre nás, dôverujeme Ti!“

Jezuita sv. Claudius la Colombière, spovedník sv. Margity Márie Alacoque, zložil krásnu modlitbu zverenia sa Ježišovi: „Ó, Ježišu! Si môj skutočný priateľ, môj jediný priateľ. Zúčastňuješ sa na všetkých mojich trápeniach, biedach, bolestiach, vidíš všetky moje neúspechy, zlyhania – berieš ich na seba, počúvaš ma s najväčšou láskavosťou, keď ti zverujem všetko to, čo mám, lebo len ty máš vždy niečo na zahojenie mojich rán.“

Niet krajšej, vernejšej, obetavejšej lásky, ako je láska nášho milujúceho, večného Boha. Tá živá láska je jeho Srdce v Eucharistii. Zakaždým, keď pristupujeme k Eucharistii, pristupujeme k tejto nekonečnej láske plnej milosrdenstva. A iba v tejto láske, v tajomstve jeho Nepoškvrneného Srdca, nachádzame zmysel nášho života.

PhDr. Lenka Debnár

Produkty súvisiace s týmto článkom

Margita Mária
Alacoque
Ruženec: Božské
Srdce Ježišovo
s obrázkom
Úcta k Najsvätejšiemu
Srdcu Ježišovmu
5 Užívateľ (4 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre