Nahliadnite do tajomstiev Garabandalu

Garabandal (recenzia)

Zjavenia Panny Márie a jej posolstvá pre svet majú v sebe hlbokú mystiku. Pri všetkých zjaveniach v histórii ľudstva žiada Presvätá Panna Mária odpútať sa od hriechu a navrátiť sa na cestu oddanosti jej Synovi Ježišovi Kristovi. Prosí o modlitby, pokánie, pôst a ako milujúca Matka chce zachrániť ľudstvo pred trestom. V Garabandale tieto posolstvá Matka Božia ešte viac zdôrazňovala a varovala svet, že Boží zásah je blízko, že „pohár sa už plní“. Mnohí sa pýtajú, čim sú výnimočné tieto zjavenia? Majú zmysel aj pre nás? Nech je to akokoľvek, toto miesto stále zostáva zahalené tajomstvom. Udalosti, ktoré sa tam odohrávali v 60-tych rokoch minulého storočia, odhaľuje kniha s rovnomenným názvom Garabandal.

V rokoch 1961 a 1965 sa v Garabandale uskutočňujú zjavenia, ktoré sú po preskúmaní čiastočne odlišné od zjavení v La Salette, Lurdoch, Fatime, Paríži, Syrakúzach. Garabandal má množstvo majestátnych sprievodných javov. Boli to neustále vytrženia, vnútorné volania s nadprirodzenými hlasmi, extatické pády a chôdze, levitácia, sväté prijímanie, ktoré podáva archanjel Michael. Tieto mimoriadne stavy sú podrobným spôsobom opísané v knihe, aby ukázali Božiu moc, ktorú Pán pripravil pre svoj ľud. Od predošlých zjavení sú odlišné svojou intenzitou a dlhým časovým úsekom. Štyri jednoduché dedinské dievčatá dostali milosť vidieť anjela, ktorý ich pripravil na príchod Panny Márie – podobne ako to bolo vo Fatime. Počas extáz sa dievčatá dostávali akoby do „božského spánku“, kedy necítili bolesť, bodnutia ani popáleniny. Tento stav ich izoloval od vecí tohto sveta. Všetky tieto javy presahovali akékoľvek prirodzené objasnenie. Výzor Panny Márie pri zjaveniach dievčatá opisovali vždy rovnako. Zdôrazňovali, že v ruke má hnedý škapuliar a predstavuje sa ako Panna Mária z vrchu Karmel. Pri každom zjavení sa modlili ruženec a žiadali Pannu Máriu, aby pobozkala prinesené predmety. Neustále zdôrazňovali, že posvätnému ružencu dala Panna Mária veľkú účinnosť a pomocou neho vyriešime každý problém. Výnimočný bol aj zázrak, ktorý bol udelený kňazovi Luisovi Andreu. Dostal milosť vidieť spolu s dievčatami Pannu Máriu. Po tejto udalosti, ktorú nazval najšťastnejším dňom svojho života, hneď zomrel. Jeho radostná smrť bude ešte súčasťou viditeľného zázraku, počas ktorého sa objasní celé tajomstvo Garabandalu. Tento zázrak bude oznámený svetu osem dní vopred. Uskutoční sa vo štvrtok o 20:30 na sviatok svätca, ktorý bol oddaný eucharistii. Presný dátum vie iba jedno z dievčat.

Aj keď Cirkev zatiaľ nepovažuje za vhodné vyniesť konečný úsudok, predsa rešpektuje udalosti, ktoré sa tam odohrali a nebráni Božiemu pôsobeniu na duše. Garabandal považuje za miesto modlitby a verí, že ho ľudstvo dostalo ako dar. Rozvážnosť Cirkvi si vyžaduje, aby jej mlčanie trvalo čo najdlhšie. Záleží len na nás, či budeme spolupracovať na Božom diele tak, ako nás prosila Panna Mária, aby sme boli svedkami zázraku, ktorý má potvrdiť nadprirodzenosť pravdy posolstva odovzdaného štyrom dievčatám. Buďme pokorní a jednoduchí ako deti, vtedy sa naše duchovné oči otvoria a naša viera sa posilní. Ďakujme našej milujúcej nebeskej Matke za jej lásku, ktorú nám preukazuje v každom čase. Po prečítaní tejto knihy každý pochopí, akú starostlivú Matku nám Ježiš odovzdal pri svojom kríži. Ona je tá, ktorá zachráni svet pred zlom, pretože jej Nepoškvrnené Srdce zvíťazí.

Autorka recenzie: PhDr. Lenka Debnár

Bibliografický popis: SANCHEZ-VENTURA Y PASCUAL, F., 2021. Garabandal [LAS APARICIONES NO SON UN MITO: El interrogante de Garabandal], Košice: Zachej.sk, 256 s., mäkká väzba, ISBN 978-80-8211-326-9.

5 Užívateľ (3 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre