Čo robiť, ak moje modlitby ostávajú nevypočuté?

Svätá Monika: Moc vytrvalej modlitby (recenzia)

Ako veriacich nás v živote stretávajú rôzne okolnosti. Spravidla na ne reagujeme modlitbou; najmä ak ide o ťažké veci, ktoré sa dotýkajú našej duše, často prosíme Pána o jeho zásah. No niekedy odpoveď neprichádza. Ako je to možné? Veď sa modlíme za dobrú vec. Napríklad za obrátenie našich detí…

Cirkev nám dáva svätých za vzor hodný inšpirácie a nasledovania k svätosti. Medzi nimi je i svätá Monika. Matka, ktorá sa vyznačovala obdivuhodnou vytrvalosťou v modlitbe; veď za svojho syna, svätého Augustína, sa modlila mnoho rokov, počas ktorých sa zdalo, že Pán ju akosi nepočuje… Preto je svätá Monika dobrým príkladom a povzbudením pre všetkých nás, ktorí sa už dlho modlíme na jeden úmysel.

Útla knižka Svätá Monika: moc vytrvalej modlitby na tento rozmer poukazuje. V úvode sa čitateľ zoznámi so stručným životopisom svätice – písaným s akcentom na dobu a prostredie, v ktorom žila, ale tiež s poukázaním na rozmer jej vytrvalej modlitby. Možno ju tu spoznať ako ženu veriacu, zápasiacu s pochybnosťami, nápomocnú druhým; ako matku v domácnosti i mimo nej, keď svojho vo viere strateného syna je schopná hoc i nasledovať cez súš i more, len aby mu bola nablízku ako jeho ukazovateľ na Krista. Jej životopis je konštruovaný tak, aby poukázal práve na jej „obyčajnosť“ blízku nám a na jej vytrvalosť a hrdinskosť, ktorej korene možno nájsť v oddanosti rodiča a oddanosti Kristovi. Nie sú to vlastnosti, ktoré motivujú naše modlitby i dnes?

Jadrom knižky je 18 dvoj- až trojstránkových úvah. Ich text sa zaoberá rôznymi otázkami, ktorým modliaci sa človek môže čeliť, a odpovede na ne sa snaží nájsť v náhľade na každodenný i duchovný život viery svätej Moniky. Niekedy autori tieto úvahy pretkávajú skúsenosťami z vlastného života. Poukazujú tak na praktickosť vzoru svätej Moniky – napriek tomu, že žila v 4. storočí po Kristovi, jej život a problémy sa v základných veciach nelíšili od života a problémov dneška. Svätá Monika má čo povedať i dnes. Za úvahami nasledujú zamyslenia: citácie z hlbokých textov Monikinho syna, svätého Augustína. Z  úvahy a zamyslenia v závere každej kapitoly vyplýva návrh predsavzatia a krátkej modlitby. Výberom tém úvah a celkovou koncepciou textu sa však potenciál knižky posúva hlbšie: nenabáda čitateľa k vytrvalosti v modlitbe len kvôli útechám. Na príklade svätej Moniky podnecuje človeka k osobnému rastu a sebareflexii v jeho identite rodiča/katolíka v širšej oblasti, než je „len“ obyčajná modlitba za deti: za mnohé možno spomenúť napr. riešenie sporov, uzmierenie, vďačnosť rodičov, riešenie ťažkých tém rozhovorov… Týmto spôsobom možno túto knižku ponímať ako komplexnejšiu reflexívnu knihu – sprievodcu pre veriaceho rodiča, ktorá jednotlivé úvahy buduje na príklade svätej Moniky, pričom jej vytrvalé modlitby za syna necháva viať nad celou knihou ako zástavu.

Autorka recenzie: Jana Margová

Bibliografický popis: SULLIVAN, M. W., AQUILINA, M., 2022. Svätá Monika: Moc vytrvalej modlitby [St. Monica and the Power of Persistent Prayer], Zachej.sk, 120 s., mäkká väzba, ISBN 978-80-8211-425-9.

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre