Modlitby Veľkonočného trojdnia

Veľkonočné trojdnie začína na Zelený štvrtok a končí Veľkonočnou vigíliou na Bielu sobotu.

Veľkonočné trojdnie je vyvrcholením Kresťanskej viery.

Počas Veľkonočného trojdnia oslavujeme veľkonočné tajomstvo Kristovho utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania.

 

Zelený štvrtok

Modlitba pred svätou omšou

Ó, Pane Ježišu,

aby sa dielo Tvojho utrpenia na kríži dotklo každej duše v každej chvíli,

ochotne si sa rozhodol vydať sám seba na oltár.

Počas poslednej večere si povedal: „Toto robte na moju pamiatku.“

Týmito slovami si dal apoštolom a ich nasledovníkom moc svätiť a príkaz robiť to, čo si Ty sám robil.

Verím, že svätá omša je obetou i spomienkou, ktorá sprítomňuje Tvoje utrpenie, smrť a vzkriesenie.

Pomôž mi uvedomiť si, že svätá omša je tým najväčším darom, aký nám Boh dal a najväčším darom, ktorý mi môžeme dať Bohu.

 

Veľký piatok

Modlitba lásky k ukrižovanému Pánovi

Ó Ježišu,

nie je to nebeská odmena, ktorú si nám prisľúbil, tým, čo ma núti milovať Ťa.

Dokonca to nie je ani hrozba pekla, ktorá mi bráni urážať Ťa.

Si to Ty, ó, Pane.

Je to Tvoj pohľad.

Pribitý ku krížu a trpiaci urážky.

Je to pohľad na Tvoje trpiace telo.

Je to pohľad na Tvoju bolesť a smrť.

Nie je nič, čo by si mi mohol dať,

aby som ťa miloval.

Hoci by aj nebolo Nebo a peklo,

Stále Ťa budem milovať láskou nesmiernou.

 

Biela sobota

Modlitba s prosbou za pripojenie sa ku Kristovmu utrpeniu a smrti

Ó, Pane,

Tvoja trpiaca Matka stála pri kríži,

svojim utrpením nám pomôž v našom utrpení.

Ako zrnko, ktoré padlo do zeme,

Si Ty vydal za nás svoj večný život.

Daj, nech sme navždy mŕtvi hriechu a živí Bohu.

Pastier všetkých,

vo smrti si ostal pred svetom skrytý,

Nauč nás milovať náš skrytý duchovný život s Tebou a s Otcom.

V úlohe nového Adama,

si vstúpil do ríše zosnulých,

Aby si prepustil všetkých, ktorí tam boli od večnosti.

Daj, nech všetci, ktorí sú mŕtvi hriechu počuli Tvoj hlas a povstali k novému životu.

Syn živého Boha,

dovolil si, aby sme v krste boli pochovaný s Tebou.

Daj, aby sme boli aj vzkriesení v Tvojom krste a kráčali v novom živote.

 

Veľkonočná vigília

Modlitba chvály

Nech je chvála Bohu a Otcovi nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám vo svojom nesmiernom milosrdenstve dal nový život.

Život v nádeji, ktorá čerpá zo vzkriesenia Ježiša Krista.

Život v nehynúcom dedičstve,

ktoré si v nebi pripravil pre tých, ktorí

Ťa vyznajú a zomrú spolu s tebou hriechu, aby znova, slávne,

s Tebou mohli vstať do života v plnosti.

Amen.

Produkty súvisiace s touto modlitbou:

Modlitby ku Kristovej Krvi Jednohubky VEľký týždeň a Veľkonočné trojdnie
Modlitby ku Kristovej Krvi Jednohubky Veľký týždeň a Veľkonočné trojdnie

 

5 Užívateľ (3 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre