Modlitby ku Kristovej Krvi (recenzia)

Modlitba je dôležitým aspektom v živote kresťana, ktorý chce svoj vzťah s Bohom žiť naplno vo všetkej úprimnosti. V Cirkvi poznáme mnohé modlitby, ktoré sa počas stáročí stali známymi a veriaci ľudia si ich osvojili vo svojom každodennom živote. Modlitby ku Kristovej krvi

Na druhej strane existujú modlitby, ktoré nie sú až tak rozšírené. Myslím, že k tým druhým patria aj Modlitby ku Kristovej Krvi. A práve im sa venuje aj útla knižka s rovnomenným názvom.

Kniha obsahuje mnohé modlitby ku Kristovej Krvi ako litánie, novénu, korunku, ruženec k svätým ranám ako aj modlitby v rôznych situáciách. V tejto recenzii by som sa však skôr zameral na úvodný predslov, ktorý objasňuje kult Kristovej Krvi a približuje ho veriacim v dnešnej dobe.

V Biblii v Starom zákone krv sprevádza izraelský národ počas jeho dejín. Či už to bola krv na verajach dverí, ktorá ochránila Izraelitov v egyptskom zajatí alebo krv pri obetách Bohu. Dôležitým míľnikom bola zmluva medzi Bohom a jeho ľudom na Sinaji spečatená krvou zvierat. V tomto svetle chápeme aj Kristovu krvavú obetu, ktorou bola uzatvorená zmluva Nového zákona. Krv Kristova spečatila zmluvu medzi Otcom a jeho ľudom.

S Kristovou obetou sa viaže aj uctievanie Jeho piatich rán, najmä rany na boku. Toto uctievanie sa taktiež spája so stigmatizáciou viacerých svätcov Cirkvi, z ktorých prvým bol sv. František. Celkovo hovoríme o umučení nášho Pána Ježiša Krista, ktorý neprišiel odstrániť utrpenie ale prišiel trpieť s nami. Neprejavilo sa to len v Jeho obete na kríži ale aj v celom Jeho živote, v ktorom sa podieľal na ľudskom údele. A vskutku i my ľudia máme rôzne zranenia, hriechy či slabosti. Boh nám ich neberie, čím nás učí pokore a odovzdanosti do Jeho rúk. Aj v tomto nám je príkladom Ježiš, ktorý žil v odovzdanosti voči Nebeskému Otcovi. Uctievajme si Jeho Krv, ktorá bola vysokou cenou nášho vykúpenia.

Recenzia na knihu Modlitby ku Kristovej krvi

Autor recenzie: Marek Piváček

Bibliografický popis: 2017. Modlitby ku Kristovej Krvi, Zachej.sk, 138s., brožovaná väzba, ISBN978-80-89866-07-6.

5 Užívateľ (3 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre