Modlitby ku Kristovej krvi – modlitby nesmiernych milostí

Druhé vydanie knižočky Modlitby ku Kristovej krvi: Deviatnik a pobožnosti k predrahej krvi a k svätým ranám Ježiša Krista,  má okrem nového grafického dizajnu aj cirkevné schválenie – IMPRIMATUR.

Uctievanie Kristových rán a krvi sa dnešnému človeku môže javiť ako značne morbídna a zastaraná náboženská prax, preto je potrebné objasniť jej aktuálnosť i formy uctievania a zbožnosti.

Kristove rany sú pre nás uistením o Ježišovom človečenstve,  o  krvavej  realite jeho smrti, o totožnosti pozemského a osláveného Krista. Rany, ktoré utrpel Ježiš Kristus pri svojom umučení, sa krátko po skončení jeho pozemského účinkovania stali predmetom uctievania a rozjímania, čo našlo svoje vyjadrenie v množstve modlitieb, pobožností, umeleckých znázornení, piesní a duchovných spisov.

Modlitby ku Kristovej krvi

Uctievali sa, a stále sa uctievajú Kristove rany spôsobené tŕňovou korunou a bičovaním, no predovšetkým päť rán ukrižovaného Krista. Osobitne sa uctieva rana na jeho boku, ktorá sa dáva do súvislosti so zrodom Cirkvi.

Úcta ku Kristovým ranám zaznamenala mimoriadny rozmach po stigmatizácii svätého Františka z Assisi. Rehoľné spoločenstvo, ktoré založil, rozhodujúcim  spôsobom  prispelo k rozšíreniu tejto formy uctievania Kristovho umučenia a k jej duchovno-teologickému prehĺbeniu. Osobitnú úctu ku Kristovým ranám neskôr nachádzame v ďalších rehoľných spoločenstvách, v ľudovej zbožnosti  no predovšetkým u stigmatizovaných osôb a mystikoch.

Jedna z vecí, ktorá môže nezasväteného človeka pri čítaní evanjeliových správ o zmŕtvychvstalom Kristovi zaraziť je, že Ježiš si ponechal jazvy po ranách aj na svojom oslávenom tele. Rany na tele zmŕtvychvstalého Krista sa označujú výrazom „oslávené rany“, čo je vskutku veľavravné slovné spojenie: okrem iného môže znamenať to, že podobne ako v prípade Ježiša Krista aj naše rany Boh môže a chce osláviť.

Kristus sa celkom pohrúžil do našej ľudskej reality, ktorá je často plná rán a krvi. Jeho krv a rany na nás kričia, aby prebudili naše svedomie z ľahostajnosti a letargie. Kričia na nás aj prostredníctvom krvácajúcich rán – telesných, duševných i duchovných – našich bratov a sestier.

Uctievajme si Kristovu predrahú krv i jeho sväté rany, aby sme mohli čerpať z prúdu milostí, ktorými nás chce obmyť krv Kristova. Modlime sa:

  • Korunku ku Kristovej krvi a svätým ranám,
  • Litánie ku Kristovej krvi a svätým ranám,
  • Novénu ku Kristovej krvi a svätým ranám.

Zasväťme seba i svoje rodiny Kristovej krvi, vyprosujme si milosti potrebné pre náš každodenný život. Predkladajme Bohu svoje modlitby v rôznych chvíľach i situáciách. Modlime sa za obrátenie hriešnikov, duše v očistci, odstránenie rúhania, za chorých, za zblúdené deti i rodičov. Pre sväté Kristove rany si vyprosujme pomoc v ťažkých chvíľach, v čase skúšok, či pri rozhodovaní.

Nech sú Modlitby ku Kristovej krvi a k svätým ranám Ježiša Krista výdatným prameňom milosrdenstva pre náš ťažko skúšaný svet.

Ježiš neprišiel utrpenie vysvetliť ani odstrániť,

ale prišiel, aby trpel spolu s nami.

 

Modlitby ku Kristovej krvi

 

spracovala Monika Bugáňová, vydavateľstvo Zachej.sk

 

2.5 Užívateľ (2 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre