Modlitba za odvahu

Podľa Katechizmu Katolíckej cirkvi je modlitba „povznesenie duše k Bohu“ (KKC 2559). V úprimnom vyjadrení srdca nám však často bráni náš strach. Prinášame vám preto nádhernú modlitbu za odvahu, ktorá je zároveň dialógom s tým, ktorý nás stvoril a najdokonalejšie nás pozná. Veríme, že vám pomôže uvedomiť si nekonečnosť Božej lásky voči nám.

Pane, mám strach.

Z čoho, dieťa moje?

Bojím sa budúcnosti.

Odvahu! Minulosť, prítomnosť i budúcnosť držím pevne vo svojich rukách, tak isto ako každé jedno zo svojich detí.

Bojím sa o svojich blízkych.

Odvahu! Len pomysli: azda nepraješ plnosť dobra všetkým tým, ktorých milujú tvoji milovaní? Ver mi, ja nie som horší od teba.

Bojím sa svojej slabosti.

Odvahu! Ja ťa ponesiem ako orol na svojich krídlach.

Bojím sa, že ťa sklamem.

Odvahu! Takýto strach človek pociťuje zoči-voči tým, ktorých si ctí a miluje. Zachovaj si svätú bázeň, no nie pred tvrdosťou mojej trestajúcej päste, ale pred tým, aby si nevrážal klince do mojej milujúcej dlane.

Bojím sa zlých ľudí.

Odvahu! Strachovať by sa mali oni, lebo ver mi, majú sa čoho báť. Ostatní by ich mali skôr ľutovať a vyprosovať pre nich moje milosrdenstvo, než sa pred nimi triasť.

Bojím sa diabla a jeho vyčíňania.

Odvahu! Diabol je zdochýnajúca hyena, ktorá dokáže uškodiť len tým, čo sa spoliehajú sami na seba. Satan dobre vie, že dni jeho vlády sú spočítané, preto stráca akékoľvek zábrany a usiluje sa ešte napáchať toľko skazy, koľko len dokáže. Primkni sa ku mne, ja ťa bez ujmy prevediem ohňom skúšky.

Bojím sa chudoby.

Odvahu! Pani Chudoba bola pôvabnou snúbenicou môjho jednorodeného Syna i množstva mojich svätých. Neboj sa jej. Zamiluj si ju aj ty. Ľudia sa jej obávajú, lebo si ju mylne zamieňajú s biedou. Tú si však pre svojich milovaných neprajem.

Bojím sa posmechu okolia.

Odvahu! Čo myslíš, keby zavítal medzi národ jednookých ľudí zdravý človek s dvoma očami, nevysmievali by sa mu? Podobne sú v nenormálnom svete normálni ľudia považovaní za čudákov. Preto sa skôr obávaj vtedy, ak ťa budú všetci chváliť a obdivovať.

Bojím sa neúspechu.

Odvahu! Ja som nebeský kováč a tvoje neúspechy sú údermi môjho kladiva, pod ktorými kujem tvoj charakter. Neboj sa preto svojich zlyhaní. Skôr sa obávaj ľahko dosiahnutého úspechu, ktorý nebol vykúpený bolesťou z pádov.

Bojím sa sklamania.

Odvahu! Neutekaj pred bolesťou zo sklamania. Človek sa môže sklamať len v niečom alebo niekom, na kom mu záleží, koho má rád. Sklamanie je daňou za schopnosť milovať. Neboj sa, ja ťa obdarím odvahou ostať zraniteľný a svojou nehou obviažem tvoje rany, utŕžené z lásky.

Bojím sa osamelosti.

Odvahu! Boj sa len tvrdosti srdca, vyhasnutia plameňa lásky v ňom. Tvrdosť srdca je bezbolestný stav, zatiaľ čo osamelosť, ktorá volá po láske, bolí, no vo svojej túžbe ju už dosahuje. Bolesť z osamelosti dokazuje, že tvoje srdce je živé. Prijmi moje pozvanie a priviň sa k môjmu srdcu. Jeho plameň premení tvoju osamelosť na rebrík vedúci do môjho objatia.

Bojím sa bezmocnosti.

Odvahu! Moja božská moc sa naplno prejavila vo chvíli, keď som bezmocne visel na kríži. Mihnutím oka som mohol zničiť svojich protivníkov a spolu s nimi celý vesmír, ale moc mojej lásky prevážila nad mocou mojej spravodlivosti. Keď budeš prežívať bezmocnosť, dám ti účasť na svojej sile – obdarím ťa mocou bezmocnosti, prijatej z lásky.

Bojím sa utrpenia.

Odvahu! Ja ti vlejem do srdca oheň lásky, ktorý pretaví tvoju bolesť na extázu radostnej obety.

Bojím sa staroby a odkázanosti na druhých.

Odvahu! Jeseň je rovnako krásna ako jar a každý človek potrebuje pomoc iných, hoci si to často neuvedomuje a živí v sebe ilúziu o svojej sebestačnosti. Všetci ľudia sú predo mnou žobráci a niektorí z nich sú navyše aj šašovia, ktorí sa povyšujú nad ostatných, hoci sú rovnako biedni. Dôveruj mi a neboj sa. Uznaj svoju úbohosť a zver sa do mojich rúk.

Bojím sa smrti.

Odvahu! Ja som vymedzil čas tvojho pozemského života a skryl som pred tebou dĺžku jeho trvania, aby ťa to podnecovalo naplno prežívať každý jeho okamih, lebo nevieš, či nebude posledný. Smrť je bránou do môjho náručia. Neboj sa, čakám ťa na druhom brehu!

Bojím sa o svoju spásu.

Odvahu! Tak isto ako nedokážeš nakresliť okrúhly štvorec, nie je možné, aby bol zatratený ten, kto vyzná, že je hriešnik a ja som Pán.

Neboj sa, dieťa moje! Ja som alfa a omega, počiatok i koniec, kráľ dejín i celého vesmíru. Ja zlomím pýchu sveta a odbojnosť jeho mocnárov. Predo mnou sa skloní každé koleno a každý jazyk vyzná, že ja som Pán. Ja som od vekov a moje kráľovstvo potrvá naveky. Ja som, ktorý som. Amen. 

Produkty súvisiace s touto modlitbou

Malá škola modlitby Modlitba – Škola
lásky
Modlitba
4.2 Užívateľ (26 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre