Modlitba za duše v očistci, za ktoré sme povinní najviac sa modliť

„Dušičkové“ obdobie, ktoré sa blíži, je príležitosťou intenzívnejšie sa modliť za všetky duše našich milovaných zosnulých. Prinášame vám nádhernú modlitbu z knihy 100 modlitieb za duše v očistci, ktorá vám pomôže vyprosiť dušiam svojich drahých prepotrebné milosti.

Najdobrotivejší Bože, ty chceš, aby som sa modlil za duše v očistci. Teraz som v duchu na všetkých svätých omšiach, ktoré sa práve slávia. Obetujem ti ich skrze ruky Ježiša Krista a všetkých kňazov, aby slúžili na tvoju slávu a na vyslobodenie duší, za ktoré som zvlášť povinný sa modliť. O to ťa chcem nielen pokorne prosiť, ale i všetky ich dlhy splatiť z  prehojných zásluh tvojho Syna.

Obetujem ti všetku chválu, lásku, česť a vďakyvzdanie, ako i službu, ktorú ti tvoj Syn preukázal na zemi, ako náhradu za to, čo ti mali prejaviť duše počas svojho života, a ako náhradu zásluh, ktoré si zabudli nazbierať.

Obetujem ti všetku usilovnosť, horlivosť a vrúcnosť, s ktorou tvoj Syn vykonával všetky skutky na zemi a teraz vo svätých omšiach obnovuje a tebe obetuje, na nápravu nedbalosti a nechuti, čo zavinili duše v službe tebe.

Obetujem ti všetky čnosti, ktoré tvoj Syn dokonalým spôsobom na zemi prejavoval a  teraz pri svätých omšiach obetuje, na odpustenie hriechov, pokleskov a nedokonalostí, ktorých sa dopustili duše počas pozemského života.

Obetujem ti umučenie a  smrť, ktorými tvoj Syn trpel na zemi a ktoré sa pri svätých omšiach pripomínajú a  nám privlastňujú, na zaplatenie trestov a múk, čo tieto duše zavinili.

Obetujem ti predrahú krv, ktorú tvoj Syn vylial na zemi a  teraz pri svätých omšiach obetuje, na obmytie škvŕn, ktorými sa tieto duše poškvrnili.

Obetujem ti nekonečné zásluhy, ktoré tvoj Syn získal na zemi a ktoré teraz pri svätých omšiach hojne rozdáva a  nám privlastňuje, na vyslobodenie duší z ohnivého väzenia.

Aby sa tvojej prísnej spravodlivosti dostalo úplného zadosťučinenia, obetujem ti nakoniec celý život, utrpenie, smrť i  všetky čnosti a  zásluhy Božieho Syna, jeho požehnanej Matky a  tvojich milých svätých a vyvolených, ktorí konali viac pokánia, než tieto duše zavinili. Amen.

Táto modlitba pochádza z knihy 100 modlitieb za duše v očistci, ktorú môžete získať na Zachej.sk.

Martina Bednáriková, Zachej.sk

3.9 Užívateľ (38 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre