Modlitba za duše v očistci

Duše v očistci potrebujú naše modlitby. Prinášame vám nádhernú modlitbu švajčiarskeho katolíckeho autora Arnolda Guilleta za duše v očistci, aby sme vás povzbudili k hlbšiemu rozjímaniu a intenzívnejšej modlitbe za úbohé dušičky, ktoré si sami nedokážu pomôcť.

Otče nášho Pána Ježiša Krista, mnohé z tvojich detí sú v očistci v stave očisťovania. Tu na zemi si Bohom milosrdenstva, ale v očistci sa duše riadia zákonom tvojej spravodlivosti a musia trpieť, kým svoj dlh nesplatia do posledného haliera. Zlato sa zvykne čistiť jedine v ohni. Ale duše týchto zosnulých sú oveľa vzácnejšie ako zlato. Duše zosnulých už poznali, že ty si dokonalý a že nič nedokonalé pred tebou nemôže obstáť. Túžia sa očistiť od všetkej špiny hriechu a bolo by pre ne neúnosné, keby ich tvár nežiarila ako slnko a ich odev nebol biely ako sneh.

Otče na nebesiach, za vykúpenie úbohých duší ti obetujeme smrť a drahocennú krv tvojho Syna. Pre jeho bolesť zmierni, prosíme, bolesť týchto duší! Ty prebývaš v neprístupnom svetle; daj, nech tvoje svetlo zažiari nad nimi a priviň ich už čoskoro na svoje otcovské srdce.

Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, vzhliadni, prosíme, na biedu svojej trpiacej Cirkvi. Veď nie je ona spolu s víťaznou Cirkvou na nebi a s bojujúcou Cirkvou na zemi predsa len tvojou nevestou? Obetujeme ti lásku a zásluhy tvojej Matky a všetkých tvojich svätých, ale aj všetky ťažké skúšky, ktorými dnes prechádzajú všetci ľudia na zemi:

Ježišu, prosíme ťa, buď milostivý dušiam tvojich bratov a sestier, ktorí sú ešte na ceste k tebe. Priveď ich, prosíme, už čoskoro do večného príbytku, ktorý si im pripravil od počiatku sveta u svojho Otca.

Duchu Svätý, ktorý si jedno s Otcom a Synom, Boh lásky a života! Ježiš nám prisľúbil teba ako Tešiteľa. Buď Tešiteľom týchto úbohých duší v  očistci a  zmierni ich utrpenie! Zdokonaľ ich na Boží obraz a podobu, ako ich stvoril Otec, ako ich spasil Syn a ako si ich posvätil ty, Duch Svätý. Aká veľká, krásna a vzácna musí byť duša človeka, keď Boží Syn znášal tie najkrutejšie muky pre jej záchranu. Aké nádherné musí byť nebo a aký strašný hriech, keď bol potrebný taký obsiahly proces očisťovania, aby sa človek, koruna stvorenia, stal hodným uzrieť Boha.

Trojjediný Bože, Otec, Syn a Duch Svätý! Pre svoje meno, prosíme, dokonči toto dielo očisty a  urob veľkú radosť anjelom tým, že vovedieš svojich spravodlivých do neba. Nám udeľ milosť, aby sme konali skutky milosrdenstva teraz, kým je ešte čas, a  obetovali ich týmto spôsobom za úbohé duše v očistci. Pomôž nám žiť tak, aby sme ťa našli s čistým srdcom, aby sme ťa jedného dňa uvideli v tvojej sláve z tváre do tváre. Mária, ty si našla Ježiša v chráme. Daj, aby aj úbohé duše defi – nitívne našli Ježiša! A vy, anjeli Najvyššieho, veďte úbohé duše domov, do Božieho príbytku. A vy, svätí v nebi, ponáhľajte sa na pomoc svojim bratom a sestrám. Amen.

Modlitba je súčasťou knihy Stretnutia s dušami z očistca, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.

3.7 Užívateľ (50 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

1 Comment

Komentáre