Modlitba za dobrých kňazov

Boh síce v každej dobe vzbudzuje povolanie ku kňazskému stavu, aby nechýbali potrební prostredníci, ktorí by dušiam udeľovali sviatostné milosti nevyhnutné k spáse, ale praje si, aby sme si aj sami vyprosovali nových kňazov a modlili sa za nich. Prinášame vám modlitbu z novej knihy Modlitby za kňazov, vďaka ktorej môžete pomôcť vyprosiť milosti kňazom na Slovensku i v zahraničí.

Ježišu, večný pastier duší, vyslyš prosbu za našich kňazov! Vyslyš v  nej svoju vlastnú, nekonečnú túžbu! Tvoje Srdce sa chveje najnežnejšou a  najvrúcnejšou láskou ku kňazom a kňazi sú predmetom tvojej zvrchovanej lásky.

Uznávame, že sme nehodní mať svätých kňazov, ale tvoje milosrdenstvo je nekonečne väčšie ako naša pochabosť a zloba.

Ježišu, pripusť k svojmu kňazstvu len tých, ktorých si povolal; osvecuj biskupov, keď ich vyberajú, duchovných radcov a vychovávateľov, keď im radia a pestujú ich povolanie. Daj nám kňazov, ktorí by boli čistotou ako anjeli, dokonalí v pokore, serafíni pre svoju svätú lásku, hrdinovia v obetách, apoštoli tvojej slávy, spasitelia a posväcovatelia duší!

Zľutuj sa nad toľkými nevedomými, ktorí majú byť svetlom, zmiluj sa nad všetkými veriacimi, ktorí sú nútení žiť a pracovať v nebezpečnom prostredí voči viere a  mravom a  ktorí volajú po tých, čo by ich zachránili a viedli k tebe; zľutuj sa nad tými, ktorí trpia a túžia po srdci, aké by ich v  tvojom Srdci potešilo! Spomeň si, koľko duší dosiahne dokonalosť službou svätých kňazov.

Preto, Ježišu, zľutuj sa ešte raz nad zástupom! Daj, nech tvoji kňazi privedú toto choré ľudstvo k tebe, daj, aby skrze nich bola tvoja Cirkev povýšená a kraľovanie tvojho Srdca v pokoji upevnené.

Nepoškvrnená Panna, Matka veľkňaza Ježiša Krista, ktorá si prijala za svojho syna kňaza Jána. On potom pri tebe, Učiteľke a Kráľovnej apoštolov, stál vo večeradle; prijmi našu pokornú prosbu za svoju a sama ju prednes svojmu božskému Synovi a svojím všemocným príhovorom vypros Cirkvi svojho Ježiša stále trvajúcu obnovu Turíc!

Amen.

Modlitba pochádza z knihy Modlitby za kňazov, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.

5 Užívateľ (5 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre