Alfonz Mária de Liguori: Modlitba, veľký prostriedok spásy (recenzia)

modlitba, veľký prostriedok spásy

Veľký autor duchovnej literatúry sv. Alfonz Mária de´ Liguori sa vyjadril, že sa jedná o jeho najdôležitejšie dielo. Ak by mal tú možnosť, každému človeku na Zemi by dal jeden výtlačok svojho diela o modlitbe.

Prečo tejto neveľkej knižke sám svätý pripisuje takú dôležitosť?

Dôvod je veľmi jednoduchý – modlitba je najdôležitejší prostriedok spásy. Sv. Alfonz svoju myšlienku rozvíja, keď hovorí o potrebe a moci modlitby. Obšírnejšie rozoberá tri dôležité vlastnosti modlitby, ktorými sú pokora, dôvera a vytrvalosť.

Veľkú časť knihy Modlitba, veľký prostriedok spásy tvorí často až príliš teologické pojednanie o Božej milosti, ktorú dostáva každý človek na to, aby sa modlil. Dokonca aj človek v stave ťažkého hriechu. Pri spolupráci s Božou milosťou si modlitbou môže zaslúžiť iné milosti potrebné pre svoje obrátenie a spásu. Boh nikomu neodopiera milosť modlitby, pretože Boh chce spasiť každého človeka. Myslím, že toto je ústrednou myšlienkou knihy sv. Alfonza, zakladateľa rehole redemptoristov a veľkého duchovného horliteľa.

Autor svoje názory podporuje výrokmi mnohých cirkevných otcov kresťanského západu i východu. Zvlášť sa opiera o autoritu sv. Augustína a sv. Tomáša Akvinského, ktorých má vo veľkej úcte. V závere je uvedených niekoľko modlitieb, ktorými svätec prosí o milosť vytrvalosti v modlitbe. Jeho vlastné modlitby vypovedajú o veľkej odovzdanosti a dôvere v Božiu pomoc.

Mne osobne priniesla kniha povzbudenie do modlitby s väčšou dôverou, avšak mnohé pasáže, kde sv. Alfonz vyvracia bludné učenia, boli pre mňa trochu zložitými. Čítal som už viacero autorových diel, toto považujem za jedno z tých ťažších. To však nijako neuberá sile odkazu o modlitbe, ktorá je prvým prostriedkom na ceste spásy.

Uistením a pohnutím k modlitbe by nám mal byť silný výrok svätého Alfonza: „Kto sa modlí, ten sa spasí!“Svätec nám ponúka jednoduchý prostriedok, ktorým v spojení s Božou milosťou môžeme dosiahnuť cieľ nášho života – spásu našej duše. A ako dodáva – Boh nenechá čakať so svojou odpoveďou na vytrvalú modlitbu toho, kto ho prosí.

<Kúpiť knihu Modlitba, veľký prostriedok spásy>

Autor recenzie: Marek Piváček

Bibliografický popis: LIGUORI, A. M. 2012. Modlitba, veľký prostriedok spásy [Del gran mezzo della preghiera e opuscoli affini], Michalovce : Redemptoristi, 175 s., brožovaná väzba, ISBN 978-80-88724-55-1.

5 Užívateľ (2 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre