Modlitba svätého Jána Pavla II. k svätému Jozefovi, ochrancovi národov

V súčasnej pohnutej dobe potrebujeme orodovanie svätého Jozefa, ochrancu národov viac ako kedykoľvek predtým. Pozývame vás preto k modlitbe za náš národ slovami svätého pápeža Jána Pavla II. Zdvihnime spoločne svoj hlas a vyprosme si od svätého Jozefa všetko, čo ako národ potrebujeme.

Svätý Jozef, s tebou aj za teba vzdávame vďaky Pánovi. Vyvolil si ťa spomedzi všetkých mužov, aby si bol cnostným manželom Márie, keď stála na prahu tajomstva božského materstva a vo viere ho prijala ako dielo Ducha Svätého. Ty si daroval Ježišovi zákonné otcovstvo, ktorým si ho spojil s Dávidovým rodom. Neprestajne si bdel nad matkou a dieťaťom a s láskou si sa o nich staral, zabezpečil im živobytie a umožnil tak naplniť ich osud.

Spasiteľ Ježiš sa podrobil tebe ako otcovi počas svojho detstva a dospievania a naučil sa od teba všetko o ľudskom živote. Ty si mal zase účasť na jeho živote a na adorácii jeho tajomstva.

Prebývaš v Ježišovej blízkosti, ochraňuj preto aj naďalej celú Cirkev, rodinu, ktorá sa zrodila z jeho spásy. Chráň najmä slovenský ľud, ktorý sa utieka pod tvoj patronát. Pomôž mu, aby opäť pristúpil ku Kristovmu tajomstvu s cnosťami viery, podriadenosti a lásky, ktoré ti boli vlastné. Zhliadni na duchovné a materiálne potreby tých, ktorí ťa prosia o príhovor, najmä na rodiny a chudobných, nech prostredníctvom teba pocítia materinský Máriin pohľad a pomáhajúcu Ježišovu ruku. Amen.

Modlitba pochádza z knihy Tebe sa zverujeme, svätý Jozef!, ktorú nájdete na Zachej.sk.

Martina Bednáriková, Zachej.sk

Foto: sju.edu

3.8 Užívateľ (4 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre