Jacques Philippe: Modlitba – Škola lásky (recenzia)

Modlitba - Škola lásky

Svätý Alfonz vyslovil silný výrok o modlitbe: „Kto sa modlí, bude spasený.“ Pri množstve svojich duchovných diel, tento svätec  prikladal najväčší význam práve tým, ktoré pojednávali o modlitbe.

Zamyslenia o rozhovore s Bohom majú často spoločnú črtu – sú to útle knižky, ktoré skrývajú vzácny poklad napriek svojej strohosti. Nabádajú nás k dôvere, k otvoreniu svojho srdca pre pôsobenie Boha  v našom živote a predovšetkým nás volajú k živému vzťahu s naším Otcom na nebesiach.

Presne takou je aj kniha charizmatického kňaza Jacquesa Philippa Modlitba – škola lásky. Autor v nej priam majstrovsky odkrýva tajomstvá ukryté v modlitbe, ktorá je našou odpoveďou na Božie volanie. Vo veľkej jednoduchosti ponúka recept na mnohé problémy dnešnej doby – dať Boha na prvé miesto, hľadať svoju identitu v Ňom. A On sa nám zjavuje v úprimnej a pokornej chvíli modlitby. Objavenie Boha je ovocím našej vernosti a najväčším darom Ducha Svätého.

„Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: Abba Otče!“ (Rim 8,15)

Po tomto veľkom uvedení do témy modlitby Jacques Philippe venuje svoju pozornosť rôznym aspektom modlitby, aby tá priniesla svoje ovocie. Jej predpokladmi sú najmä viera, nádej a láska. Taktiež nevynecháva pokoru dávajúc nám za vzor sv. Teréziu z Lisieux.

Mne osobne sa veľmi páčil koncept Božej prítomnosti v našom živote, ktorá nás má vovádzať do neustálej modlitby, neustáleho spojenia s Bohom, ktorý je prítomný v prírode, v našom srdci ale aj vo svojom Slove.

Koniec knihy je venovaný praktickým radám ohľadom modlitby. Autor sa dotýka rôznych typov modlitby ako je Ježišova modlitba, modlitba ruženca alebo modlitba príhovoru. Odvoláva sa pritom na autoritu apoštola Pavla: „Predovšetkým teda žiadam, aby sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí.“(1 Tim 2,1)

Autor nám živo vykresľuje príbeh Mojžiša, ktorý sa stal Božím priateľom. Mojžiša, ktorý sa prihováral za neverný ľud pripomínajúc Bohu jeho vlastnú vernosť. Boh sa zľutoval nad svojím ľudom a nepostihol ho nešťastím pre svoju vernosť a pre priateľstvo voči svojmu služobníkovi Mojžišovi. Taká veľká je sila modlitby príhovoru.

<Kúpiť knihu Modlitba – škola lásky>

Krátke zamyslenie o modlitbe končí povzbudivým výrokom: Boh neodmieta nič tomu, kto mu nič neodmieta.

Autor recenzie: Marek Piváček

Bibliografický popis: PHILIPPE, J. 2015. Modlitba – Škola lásky [Apprendre à prier pour apprendre à aimer], Liptovský Mikuláš : Komunita blahoslavenstiev, 151s., brožovaná väzba, ISBN 978-80-971879-5-8.

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre