Modlitba na Kvetnú nedeľu a Veľký týždeň

Odporúča sa, aby sa túto modlitbu modlila celá Rodina pred krížom na Kvetnú nedeľu a počas Veľkého týždňa

Matka alebo dieťa: Drahí milovaní, počas Veľkého týždňa, keď nás liturgia stavia pred najhorkejšie utrpenie Ježiša Krista, nás Cirkev pozýva kráčať na Kalváriu a nasledovať krvavé stopy Nebeského Vykupiteľa, ochotne s Ním niesť kríž, nechať v našom srdci rásť Jeho Ducha zmierenia a pokánia a zomrieť spolu s Ním.

Otec: Daj aby sme získali slávu v kríži Nášho Pána Ježiša Krista.

Rodina: V ktorom je naše spasenie, život a vzkriesenie.

Otec: Modlime sa. Všemohúci, večný Bože, Ty si sa rozhodol dať ľudstvu vzor pokory; Náš Spasiteľ na seba zobral našu podobu a vydal Sám Seba na kríž. Daj nám milosť verne niesť učenie, ktoré nám zveril počas umučenia a daj nám podieľ na Jeho zmŕtvychvstaní.
O to ťa prosíme skrze Nášho Pána, Ježiša Krista, Tvojho Syna.

Rodina: Amen.

Ochraňuj tento príbytok, Pane, Svojou prítomnosťou. Nech sa všetky nástrahy Satana od neho držia čo najďalej. Tvoji svätí anjeli nech tu prebývajú a udržiavali nás v pokoji. Nech Tvoje požehnanie naveky spočíva na nás. O to Ťa prosíme skrze Nášho Pána, Ježiša Krista, Tvojho Syna.

Amen.

Otec: Dobrorečte Pánovi
Rodina: Bohu Vďaka
Otec: Nech nás všemohúci a milosrdný Pán, Otec i Syn i Duch Svätý požehnáva a udržiava.

Rodina: Amen

Produkty súvisiace s touto modlitbou:

Zvoli si klince Jednohubky Ničivá sila okultizmu
Zvolil si klince Jednohubky Ničivá sila okultizmu

 

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre