Modlitba k úcte sĺz Panny Márie

od ctihodného Martina z Kochemu

Buďte požehnané, nespočetné, horké slzy, ktoré v takom množstve stekali z Máriiných očí, keď s láskou a nežným súcitom oplakávala svojho Syna, nášho ukrižovaného Spasiteľa. Ľudia i anjeli, oslavujte a uctievajte tieto slzy. Hriešnici, utiekajte sa k nim, lebo majú sídlo v najsúcitnejšom srdci.

Bolestná Matka, ako z Ježišových rán tiekla drahocenná krv, tak sa z tvojich očí rinuli prúdy horkých sĺz, lebo aj ty si prežívala smrteľnú úzkosť za našu spásu.

Ó, spaľujúce slzy, horké slzy, slzy plné smútku, ktoré ste pohli anjelov k sústrasti a prenikli srdce večného Otca. Obmäkčite moje tvrdé srdce, pohnite ma k súcitu a hlbokej ľútosti nad mnohými mojimi hriechmi.

Ó, sväté slzy, obmyte ma! Horké slzy, očistite ma! Nežné slzy, obmäkčite moje srdce! Spaľujúce slzy, roznieťte ma! Slzy bohaté a záslužné, obohaťte a skrášlite moju dušu!

Mária, najnežnejšia Panna, pripomínam ti účasť na utrpení svojho Božského Syna a nespočetné slzy, ktoré prelievali tvoje oči, a prosím ťa, aby si mi vyžiadala dar sĺz a skutočnej ľútosti nad mojimi hriechmi. Nech ako ty pod krížom, i ja dokážem prelievať účinné a spasiteľné slzy nad hrozným utrpením Spasiteľa a nad svojimi hriechmi. Najmilosrdnejšia Matka, prosím ťa, obetuj svoje slzy večnému Otcovi ako zadosťučinenie za moju vlažnosť i tvrdosť srdca a vypros mi milosrdenstvo a odpustenie mojich hriechov. Keď budem ležať na smrteľnej posteli, daruj mi aspoň jednu z tvojich vzácnych sĺz, ktorá by obmyla a očistila moju hriešnu dušu a moje zaťažené svedomie. Amen.

Uvedenú modlitbu nájdete v knihe Pobožnosť k Bolestnej Matke Božej, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.

5 Užívateľ (7 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre