Modlitba k svätému Tomášovi Akvinskému

Dňa 28. januára si pripomíname sviatok anjelského doktora, kniežaťa filozofov a učiteľa Cirkvi – svätého Tomáša Akvinského. Pri tejto príležitosti vám prinášame modlitbu k tomuto výnimočnému svätcovi, ktorý svojím životom navždy zmenil nielen Cirkev, ale i celý svet.

Svätý Tomáš Akvinský,

teba pre tvoju tichosť v mladosti nazývali nemým volom, no keď si prehovoril, zatriasol sa celý svet.

Vlej nám do sŕdc lásku k tichu a mlčaniu, aby naše slová nadobudli váhu a hodnotu, a tak sme zastavili šialene sa krútiacu inflačnú špirálu jalových rečí.

Ty si pohrdol oslnivou kariérou, ktorú mala pre teba pripravenú tvoja rodina, a stal si sa žobravým mníchom – chudobným medzi chudobnými.

Vypros nám milosť schuti sa zasmiať na mravčekoch, ktorí súperia medzi sebou, kto vylezie vyššie na steblo suchej trávy. Milosť zodvihnúť zrak k oblohe a v žiare nežného svitu Rannej Hviezdy s ľahkou mysľou vykročiť k výšinám pokory.

Ty si zvíťazil v boji o svoju čistotu a Boh ťa za toto víťazstvo vyznamenal darom gigantickej sily intelektu, ktorú si veľkodušne dal do jeho služieb.

Pomôž nám uvedomiť si, že čistota srdca nie je prudérnym, obmedzujúcim prežitkom, ale vzácnym pokladom, ktorý nám dáva krídla slobody. Pomáhaj nám objavovať talenty, ktorými nás obdaril Boh, a bez obáv z ich straty mu veľkodušne dávať k dispozícii všetko, čo máme, čo dokážeme a čím sme, aby sme v službe jemu a blížnym mohli naplno rozvinúť svoj potenciál.

Tebe sa tvoji rehoľní spolubratia neraz vysmiali pre tvoju čistú dušu, ktorá vždy pripisovala druhým len tie najlepšie úmysly, považujúc ťa za naivného dobráka.

Vypros nám od Boha schopnosť prenikať cez tvrdú, nahnitú škrupinu ľudských póz až do jadra človeka, kde sídli dobro. Pros Pána, aby nás obdaril milosťou prebúdzať k životu oheň lásky, ktorý tlie v našich srdciach i v srdciach našich blížnych, a zapaľovať ním všetkých, ktorých nám pošleš do cesty.

Ty si vášnivo hľadal pravdu až po hranice ľudských možností.

Ochráň nás pred najväčšou diablovou lžou, popierajúcou našu schopnosť nájsť pravdu. Vlej nám do duší lásku k pravde a dôveru v jej silu, aby sme nikdy nezabúdali na to, že aj keď lož trieli na vranom koni a pravda chodí pešo, ona aj tak vždy príde v pravý čas.

Ty si bol mužom dialógu a bez prestania si rozvíjal toto umenie ako svoj základný životný postoj a vedeckú metódu.

Pomôž nám pochopiť, že otvorenosť pre dialóg nie je prejavom slabosti, ale vnútornej sily, veď dialóg nie je zbabelé hľadanie lacných kompromisov, ale nekompromisné hľadanie pravdy. Obdaruj nás, prosíme, touto schopnosťou, ktorá je kľúčom k budúcnosti, veď bez nej niet lepšej budúcnosti, ba vôbec žiadnej budúcnosti.

Ty si na sklonku svojho života, osvietený vrcholným mystickým zážitkom, uznal, že vo svetle toho, čo si videl, sa celé tvoje vedecké bádanie javí ako mlátenie prázdnej slamy.

Ty si vystúpil na Everest ľudského poznania, no pri pohľade na Slnko si si uvedomil, že rozdiel vo vzdialenosti, ktorý od neho delí teba a ľudí zotrvávajúcich na nížinách nevedomosti, je v skutočnosti celkom zanedbateľný.

Vypros nám od Boha pokorné srdce, aké bilo v tvojej hrudi, aby nás rast nášho poznania neviedol k povýšenectvu, ale k uznaniu, že toho, čo o Bohu nevieme, je nekonečne viac než toho, čo o ňom vieme. Daj, aby nás toto vedomie nenapĺňalo skľúčenosťou, ale radostným očakávaním toho, ako sa budeme vo večnosti bez prestania ponárať do bezodného oceánu Božích tajomstiev. Amen.

Knihy súvisiace s touto modlitbou:

Štyri posledné veci Augustín a Tomáš Akvinský Svätý Tomáš Akvinský
5 Užívateľ (6 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre