Moc Najsvätejšieho mena Ježiš

V Katolíckej cirkvi má každý mesiac v roku svoj dominantný duchovný rozmer, v ktorom sa špeciálne sústreďujeme na nejakú konkrétnu zbožnú tému. Mesiac január nám takto pripomína Najsvätejšie meno Ježiš

Tento sviatok sme slávili 3. januára. Má spojitosť s obriezkou Pána Ježiša, počas ktorej dostáva svoje meno, ako to bolo zvykom u židov.

My si počas celého januára môžeme náš duchovný život obohatiť tým, že si nájdeme čas, v ktorom oslávime sväté meno nášho Spasiteľa. Meno Ježiš znamená: „Boh zachraňuje“. Toto sväté meno nesie v sebe hlboký význam, ktorý je nám pripomienkou jeho vykupiteľského diela. „Preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí a aby každý jazyk vyznával: ‚Ježiš Kristus je Pán!’ na slávu Boha Otca“. (Flp 2, 9-11).

Boh svoju moc vyjadril vo svojom Synovi, v jeho svätom mene, cez ktoré nám ukazuje, kto je Ježiš a aké je jeho poslanie na zemi. My si ho môžeme uctiť viacerými spôsobmi. V prvom rade si musíme uvedomiť, že jeho meno je sväté a nie je vhodné ním hrešiť. Druhé Božie prikázanie nás napomína: „Nevezmeš Božie meno nadarmo“. Naša kultúra sa stala ľahostajnou k úcte, ktorá patrí nášmu Božskému Spasiteľovi. Čo máme dnes robiť, aby sme obnovili túto úctu k Najsvätejšiemu menu Ježiš v našich rozhovoroch, modlitbách a uctievaní?

Vyslovovať Ježišovo meno s úctou a vierou, znamená prijať ho za Spasiteľa svojho života. Skrze jeho sväté meno sa nám odpúšťajú hriechy. Tiež sa uzdravuje náš duchovný a telesný život. Zlí duchovia sa boja Ježišovho mena. Učeníci skrze jeho meno robili zázraky, lebo o čokoľvek prosili v jeho mene, to Otec vykonal. Chorí sú uzdravení, mŕtvi vzkriesení, chromí chodia, hluchí vidia, malomocní sú uzdravení. Sám Ježiš povedal: „V mojom mene budú vyháňať démonov, budú hovoriť novými jazykmi, budú chytať hadov a ak vypijú nejaký jed, neuškodí im, budú klásť ruky na chorých a oni sa uzdravia“ (Mk 16, 17-18). Takúto moc má požehnané meno Ježiš.

Cirkev nám ponúka mnoho krátkych modlitieb, ktorými si uctíme sväté meno nášho Spasiteľa. Počas dňa môžeme použiť tieto strelné modlitby:

1. Ježiš, môj Bože, milujem ťa nadovšetko.

2. Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym.

3. Ježišu, tichý a pokorný srdcom, sprav moje srdce podobné tvojmu.

4. Môj Ježiš, milosrdenstvo!

5. Môj najsladší Ježiš, nebuď mojím Sudcom, ale Spasiteľom.

6. Ježišu, dôverujem ti.

Rozjímaním nad svätým menom Ježiš vo všetkých jeho formách a rozmanitostiach môžeme získať útechu a milosti, a to aj skrze modlitbu litánii k Najsvätejšiemu menu Ježiš.

Ježiš je jediné Otcovo Slovo, ktoré k nám hovorí, aby odhalilo všetko, čo si Otec želá, aby sme vedeli o tom, kto je on a kto sme my v jeho očiach.

Ježišovo meno je stredobodom celej kresťanskej modlitby. Nádherná modlitba spolu s novénou na oslavu mena Ježiš je v knihe Pražské Jezuliatko.

Všetky liturgické modlitby sa končia formulou „skrze nášho Pána Ježiša Krista“. Vrcholom modlitby Zdravas’, Mária je meno Ježiš. Vďaka jeho svätému menu ma aj samotná modlitba ruženca moc víťaziť nad zlom. My, ktorí veríme v jeho sväté meno, máme večný život. Pripomína nám to aj 1. Jánov list: „Toto som vám napísal, aby ste vedeli, že máte večný život vy, čo veríte v meno Božieho Syna“ (1 Jn 5, 13). Vzývanie Ježišovho mena pomáha rozdrviť myšlienky pýchy, hnevu, nečistého zmýšľania a sebectva. Naša myseľ a srdce sa jeho svätým menom obohatí o dobro a lásku a zanechá nám na duši pečať odvahy a víťazstva, že sme jeho bojovníci.

Mnoho svätých zomieralo s modlitbou na perách, v ktorej neustále opakovali meno Ježiš, a to sa považuje za najdokonalejší spôsob prechodu z tohto života do ďalšieho. Najväčším ctiteľom Ježišovho mena bol svätý Bernardín Sienský, ktorý vytvoril nápis s monogramom Ježišovho mena IHS. Napomínal ľudí, aby kedykoľvek počas dňa vzývali meno Ježiša, lebo v ňom je naša spása a jeho meno nám ju dokonale potvrdzuje.

PhDr. Lenka Debnár

Produkty súvisiace s týmto článkom

CD: Menom Ježiš Šálka s podšálkou
JHS
Ruženec s krabičkou
s motívom JHS
0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre