Richard Vašečka: Milovať a ctiť (recenzia)

Rišo Vašečka nie je na Slovensku neznámy pojem. Poslanec Národnej Rady, otec viacdetnej rodiny, učiteľ a evanjelizátor. Najmä však človek zapálený pre Krista a ohlasovanie Jeho evanjelia, ktorý objavuje mnohé cesty ako radostnú zvesť odovzdávať ľuďom.

Recenzia - Milovať a ctiť - navždy

Jednou z nich je aj projekt Milovať a ctiť, ktorý sa zameriava na mladých a rodiny. Okrem mnohých prednášok po celom Slovensku vyšli autorove úvahy aj knižne v podobe malých (do 40 strán) brožovaných publikácií s nápadnou grafickou úpravou, ktorá čitateľa zaujme na prvý pohľad.

Autor rozoberá otázky veľmi aktuálne pre rodiny v dnešnom svete, akými sú výchova detí, vzťahy, sexualita či úcta v rodine. Do svojej výpovede vkladá veľmi vzácnu kombináciu vlastnej skúsenosti pri výchove detí a pri vzťahoch v rodine s autoritou, ktorá vychádza z Božieho slova. Jeho vyučovanie má silu od Boha, je podporené Božím slovom. Toto je dobré posolstvo pre čitateľa a človeka, ktorý žije v rodine alebo vychováva deti – sám Boh má s rodinou plán, On sám je pôvodcom všetkých vzťahov a našej identity (ktorá je pekne opísaná v titule v určenom mužom „Chcem byť chlap“).

Osem titulov (rok 2015) okrem pútavého grafického spracovania a zrozumiteľného textu ponúka aj možnosť na zamyslenie v podobe série otázok na uvažovanie na konci každej kapitoly.

Rád by som sa ešte vrátil k názvu celej edície – Milovať a ctiť – ktorý asi najlepšie spája všetky témy do jednej myšlienky. Tou myšlienkou je vzájomná láska a úcta medzi manželmi, ale aj v akomkoľvek vzťahu. V jednom z magazínov (Milovať a ctiť – Navždy) Richard Vašečka rozoberá dôvody, pre ktoré by si mala žena ctiť svojho muža a prečo by mal muž milovať svoju manželku.  Vzápätí nám poskytuje rady ako preukazovať lásku a úctu. Toto je to „tajomstvo úspechu“ ako ho už viacerí autori o rodine opísali.

Milovať a ctiť je veľmi obohacujúci projekt, ktorý má rozhodne miesto medzi mladými ľuďmi, ale aj rodinami, ktoré často zápasia s mnohými problémami. Spomínaný projekt (či už vo forme prednášok alebo magazínov) ponúka mnohokrát jednoduché ale zato veľmi účinné rady a postrehy. Ich sila spočíva v autorite Božieho slova, ktoré má Boh pre každú našu situáciu.

Päť z ôsmich magazínov spolu s osobným svedectvom autora vyšli koncom roka 2015 aj v knižnej podobe pod názvom: Budem ťa milovať a ctiť.

<Kúpiť Milovať a ctiť – Navždy>

Autor recenzie: Marek Piváček

Bibliografický popis: VAŠEČKA, R. 2015. Milovať a ctiť, Christian Project Support, 320 s. brožovaná (mäkká) väzba.

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre