Marge Fenelonová: Mária je najlepšia pomocníčka pre dnešné matky

Rozhovor s Marge Fenelonovou, mamou štyroch detí a autorkou novej knihy z vydavateľstva Zachej.sk Byť ako Mária, ktorá moderným mamám uľahčí život s pomocou desiatich Máriiných čností

V čo dúfate, že si matky z tejto knihy odnesú? Skúste to zhrnúť jednou či dvoma vetami.

Marge Fenelonová: Dúfam, že si matky z knihy Byť ako Mária odnesú dve veci. Po prvé, dúfam, že prijmú dar skutočného a prehlbujúceho sa vzťahu s Máriou ako naozajstnou, konkrétnou ženou, ktorá je zároveň ich matkou, spoločníčkou a dôverníčkou. Po druhé, dúfam, že získajú povzbudenie a podporu vo svojom vlastnom materstve.

Myslím, že často považujeme knihy o materstve za príručky určené pre mamy malých detí. Avšak materstvo sa nikdy nekončí – iba sa mení. Môžete nám povedať o tom, ako môžu staršie mamy či mamy detí žijúcich vlastné dospelé životy využiť túto knihu a spoločenstvo s Božou Matkou?

Marge Fenelonová: Povedať vám o tom? Ja to žijem! Ako naše deti rastú (a my s nimi), stávajú sa princípy, múdrosť a praktické rady obsiahnuté v knihe Byť ako Mária cennejšími a cennejšími. Je to tak preto, lebo kniha je o spoznávaní Márie. Prostredníctvom vzťahu s ňou zároveň posilňujeme naše dobré vlastnosti. Ktorá mama či stará mama vie o Márii úplne všetko? Ktorá mama či stará mama nepotrebuje rozvíjať dobré vlastnosti, pretože už dosiahla ich vrchol? Zisťujem, že každým rokom sa na Máriin príklad a pomoc vo svojom materstve spolieham viac a viac. Každá fáza materstva totiž prináša nové a úplne iné výzvy (a, samozrejme, aj požehnania!).

Akým spôsobom ste vybrali desať udalostí z Máriinho života, ktorými sa v knihe zaoberáte?

Marge Fenelonová: Myslím, že to oni si vybrali mňa. Veľmi skoro som si uvedomila, že kniha Byť ako Mária nemôže byť o tom, čo chcem čitateľom o Márii povedať ja, ale má byť o tom, čo chce čitateľom o sebe povedať sama Mária. A tak som sa pred a po každom písaní modlila a prosila Máriu, aby ma viedla. Začala som v úvode Nového zákona a pomaly som sa cezeň prepracovávala. Rozjímala som o životoch Ježiša a Márie a hľadala som akési stopy – alebo záchytné body – o tom, aká Mária bola, ako žila, čo riešila, čo priniesla ľuďom okolo seba… Tak sa v mojom srdci s pomocou Božej Matky vynorilo desať scén, ktoré som do knihy potrebovala zakomponovať. Potom som skúmala historické, kultúrne a geografické súvislosti, ktoré v Písme nie sú jasne viditeľné. Desať čností sa tak zrodilo z desiatich rôznych scén zo života Márie.

Hoci som k Márii vždy mala špeciálny vzťah, nikdy som sa s ňou reálne a prakticky nezjednotila. Až keď som sa sama stala matkou, začala som sa sústrediť skôr na Máriu – matku než na Máriu – Božiu Matku. Keď som bola mladšia, zdalo sa mi nemožné „byť ako Mária“. Keď som však začala riešiť ťažkosti a radosti materstva, myšlienka praktického napodobňovania Márie sa zrazu stala reálnejšou. Ako teda môže kombinácia svätej ženy a skutočnej matky pomôcť mamám na dennej báze?

Marge Fenelonová: Po prvé, Mária je skutočná. Nie je sochou ani mytologickou bohyňou. Je skutočnou osobou, ktorá žila skutočný život v skutočnom svete. Spomenula som už, že Mária bola – a stále je – skutočnou ženou? Milovala svojho manžela (a stratila ho), vymieňala plienky, ošetrovala ranky a modriny, varila večeru, prala, strachovala sa o to, kde jej syn bol a čo tam robil, a sledovala ho, ako rastie a osamostatňuje sa – presne tak, ako to robia aj dnešné matky. Áno, narodila sa bez dedičného hriechu a Ježiš bol Boh, ale ľudské podmienky, emócie a starosti, ktoré prežívala, sú rovnaké alebo veľmi podobné tým našim. Vezmime teda ženu, ktorá rozumie našim starostiam a radostiam, pretože ich sama žila, a pridajme neuveriteľný dar sily jej príhovoru a rozdávania Božích milostí. Získame tú najlepšiu pomocníčku pre matky, aká existuje!

Skroť svoje nepokojné srdce

Z anglického originálu Marge Fenelon on motherhood and “Imitating Mary” preložila Martina Bednáriková, Zachej.sk.

Zdroj: https://notstrictlyspiritual.com/2013/04/marge-fenelon-on-motherhood-and-imitating-mary/

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre