Malá Arabka: Spoznajte príbeh svätej Miriam Baouardy

V piatok 26. augusta si pripomíname sviatok svätej Miriam Baouardy, viac známej pod menom malá Arabka. Príklad svätej Miriam nám otvára neviditeľný svet, ktorý je celkom blízko a je milosrdenstvom samým. Učme sa od nej postaviť celý náš život na nepominuteľnom, na tom jedinom, čo zaváži: na samom Bohu. 

Rodina malej Arabky pochádza z oblasti, kde Ježišových nasledovníkov prvýkrát nazvali kresťanmi. Je to oblasť tzv. Antiochijskej archieparchie v meste Damask v Sýrii. Svätá Miriam sa narodila už v Palestíne a jej rodičia boli katolíci melchitského – gréckokatolíckeho obradu. Bola vytúženým dieťatkom, pretože pred jej narodením mali rodičia dvanásť synov, ktorí zomreli ešte v detstve. Rodičia sa rozhodli preto vykonať púť do Betlehema a prosiť Pannu Máriu o dcéru. Ich modlitby boli vypočuté, a tak sa 5. januára 1846 narodila Miriam.

Keď mala Miriam dva roky, zomreli jej rodičia a do výchovy bola zverená strýkovi. Už ak malé dievčatko si ju Boh formoval a pripravoval na cestu veľkej obety. Mávala prorocké sny, ktorými mnohým zachránila život. V jednom sne videla otrávenú rybu, ktorú obchodník predával jej strýkovi. Aj keď si po zobudení myslela, že to bol len sen, predsa sa reálne naplnil. Ráno podomový obchodník predával strýkovi rybu. Miriam prosila, aby ju nekupoval. Keď rybu nakoniec strýko otvoril, tak zistil, že bola skutočne otrávená, pretože prehltla jedovatého hada. Takéto sny s videním hada mávala často, čo symbolizovalo je budúce mystické boje proti zlu – neľútostnému starodávnemu hadovi, zvodcovi celého sveta.

Výnimočná bola jej oddanosť Panne Márii. Neustále sa v sobotu postila, k ikone Bohorodičky nosila vždy čerstvé kvety a veľa sa modlila. Za takúto oddanosť jej Panna Mária zachránila život. Ako 12-ročnú ju strýko zasnúbil. Miriam vôbec netúžila po manželstve a vo svojom srdci neustále počula hlas Ježiša Krista, ktorý ju žiadal, aby mu darovala svoje srdce, kde bude stále s ňou. Rozhodla sa vzoprieť strýkovi, ktorý ju izoloval od všetkých a správal sa k nej kruto.

Sluha, ktorý slúžil jej strýkovi, bol moslim, a tak dal návrh Miriam, aby prestúpila na islam, čim sa jej problémy skončia. Ona s tým nesúhlasila, neustále opakovala: „Som dcérou Katolíckej cirkvi a do konca svojho života zotrvám v tejto viere, ktorá je jediná a pravá.“ Vtedy voči nej prejavil nenávisť, začal ju kopať, hodil ju na zem, vytiahol nôž a podrezal jej hrdlo. Jej zakrvavené telo hodil do tmavej uličky a utiekol. Tento čin sa udial 8. septembra, na sviatok Narodenia Panny Márie.

Zo zeme ju zdvihla mníška v modrom oblečení, ktorá ju odniesla do jaskyne, zašila jej ranu a pomaly ju liečila. Počas tohto incidentu sa Miriam ocitla v nebi s Najsvätejšou Pannou, anjelmi a svätými. Opisovala, ako sa k nej všetci správali s láskou a všetko tam žiarilo jasným svetlom, aj keď tam nebolo slnka ani žiadnej lampy.

Po tomto mystickom zážitku jej záhadná rehoľníčka v modrom oblečení predurčila, že odíde do Francúzka, vstúpi tam do rehole, a potom sa vráti do Betlehema. Zaujímavosťou bola Miriamina jazva, ktorú neskôr skúmali lekári vo Francúzku. Zistili, že jej chyba kúsok tepny, čo nie je zlučiteľné zo životom. Bol to zázrak. Tento zázrak neskôr Miriam vysvetlila: tou mníškou v modrom bola Nepoškvrnená Panna Mária, ktorá sa o ňu starala ako o svoje najmilovanejšie dieťa.

Miriam mávala často aj zjavenia anjela. Ten ju viedol cestou jej rehoľného života podobne ako anjel, ktorý viedol mladého Tobiáša. Tiež mala zjavenie svätej Terézie od Dieťaťa Ježiša. Na príhovor svätej Terezky si vyprosila uzdravenie po tragickom páde, pri ktorom mala rozdrvené kosti a lekári jej nedávali žiadnu nádej na uzdravenie.

Jej život bol plný Božích milostí. Boh ju obdaril stigmami,  ktoré dostávala v stredu večer a trvali až do piatka. Každý piatok mala krvácajúcu ranu v boku na ľavej strane tela. Z hlavy jej tielka krv z tŕňovej koruny. Najväčšiu obetu utrpenia prežívala počas Veľkého týždňa. Stala sa ukrižovanou nevestou svojho ukrižovaného Ženícha. Celý život zažívala extázy, počas ktorých jej tvár žiarila zvláštnym jasom. Známe sú aj jej zázračné levitácie. Pri zvelebovaní Boha sa vznášala až k vrcholcom lipy, ktorú mali v kláštornej záhrade.

Zvláštnu oddanosť prejavovala Duchu Svätému. Dokonca poslala žiadosť pápežovi Piovi IX., ktorého prosila, aby neustále zdôrazňoval v Cirkvi úlohu Ducha Svätého. Svet a náboženské inštitúcie hľadajú novoty a zanedbávajú skutočnú oddanosť Duchu Svätému. Preto je v Cirkvi nejednota a vychádzajú mnohé omyly. Iba Duch Svätý je svetlom, ktoré nás dovedie k pravej pravde. Žiaden človek, ktorý bude vzývať Ducha Svätého, nezomrie v omyle.

Miriam zomrela ako 33-ročná a jej posledné slová boli: „Môj Ježiš, milosrdenstvo.“

Svätá Miriam nikdy neštudovala teológiu, nepoznala dogmy, ale dokonale poznala, čo je zmyslom kresťanstva. Jej slová sú hlboko inšpiratívne a zároveň jednoduché a múdre. Neustále poukazovala na hlboký význam slávenia svätej omše. Ako sama povedala: „Ježiš, zostupujúci k oltáru počas svätej omše, zostupuje na slovo kňaza. Verte, že prichádza za vás zomrieť a s ním vám už nebude nikdy nič chýbať. Je tam pre vás, choďte k nemu. Duša, ktorá má vieru, môže všetko. Boh jej dá všetko.

Úplná oddanosť Bohu bola vrcholom lásky svätej Miriam k Ukrižovanému Ježišovi. Vo všetkom kládla Ježiša na prvé miesto a svoje skutky, myšlienky a slová zaodievala pokorou a láskou. Prosme preto svätú Miriam od Ukrižovaného Ježiša, aby nám vyprosila potrebné milosti a naučila nás oddanej viere, ktorá nás priblíži k Bohu, pretože len on je jedinou a opravdivou láskou.

PhDr. Lenka Debnár

Foto: Wikipedia

Produkty súvisiace s týmto článkom

Modlitby
k Duchu Svätému
Nekončiace sa litánie
s Duchom Svätým
Pod ochranným
plášťom Márie
4.9 Užívateľ (5 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre