Mágia – skutočnosť alebo povera? (recenzia)

 

Od decembra máme opäť možnosť čítať ďalšiu knihu od pátra Francesca Bamonteho. Pri prvom prelistovaní knihy Nebezpečenstvo mágie možno budete mať pocit, že ide o jednoduchú knihu, ktorá začína mnohými svedectvami, ale keď sa hlbšie začítate, objavíte v nej veľmi jasnú náuku Katolíckej cirkvi.

Nebezpečenstvo mágie

Knihu by sme mohli rozdeliť na dve časti, a to na praktickúteoretickú. Jediný nedostatok, ktorý som v nej našiel je ten, že ceny za jednotlivé služby mágom a okultistom sú uvádzané v lírach. Určite by som uvítal v poznámke pod čiarou alebo v zátvorke ceny v eurách.

Tiež stojí o povšimnutie, že autor píše v prvom rade o tom, čo sa deje v Taliansku a aké sú skúsenosti tohto exorcistu s talianskou mentalitou a vierou ľudí. To však neznamená, že nás sa to netýka.

Svedectvá sú dôležité, ale ešte dôležitejšie je  to, aby sme poukázali na podvodníkov, ktorí sa tvária ako veľkí mágovia a pritom iba „ošklbávajú“ ľudí. Zaujímavé je práve to, že tí, ktorí navštívili týchto pseudomágov a pranoterapeutov, ako sa mnohí z nich nazývajú, a tí, ktorí využili poverčivú vieru ľudí, nepotrebovali po odhalení klamstva, do ktorého sa dostali exorcistu, ale kvalitnú sviatosť zmierenia a návrat k sviatostnému životu. Stali sa obeťami podvodníkov, ale to neznamená, že skrze túto skúsenosť sa dostali automaticky pod mimoriadne pôsobenie zlých duchov. Inými slovami, ak navštívime mága, okultistu či liečiteľa, neznamená to hneď, že sme posadnutí. Je potrebné vždy rozlišovať.

Vieme, že sú mágovia a okultisti, ktorí naozaj spolupracujú s entitami, ktoré sa snažia ovládať. Takých nie je veľa a oni si niekedy ani neuvedomujú v akom nebezpečenstve sa sami nachádzajú.

V celej knihe je veľmi dobre vysvetlená terminológia. Čo je to mágia, potravinové povery a poštou posielané reťazové povery, ktoré sú tak veľmi rozšírené aj na Slovensku. Ľudia mnohokrát používajú argument: „Viete duchovný otec, ale to funguje, mne to pomohlo.“ To však neznamená, že keď to  funguje, je to Boha.

Otec Bamonte ďalej rozlišuje dva postoje, ktoré môže mať v sebe každý z nás: náboženský postoj a magicko-poverčivý postoj. Autor sám píše, že: „nábožensky založený človek sa obráti pokorne na Boha, a povie mu: ´Nech sa stane tvoja vôľa´, zatiaľ čo človek s magicko-poverčivým založením, ktorý je plný seba samého, povie: ´Nech sa stane moja vôľa.´“

To, čo mňa osobne najviac oslovilo v knihe, sú jeho návrhy na pastorálnu pomoc pre nás kňazov. Páter Bamonte píše pekný a priateľský list svojim bratom – kňazom, v ktorom zdôrazňuje to, čo môžeme a máme robiť my – kňazi. Nová evanjelizácia je potrebná, pretože podporuje oživenie viery našich veriacich, aby skutočne žili s Ježišom, aby sa stali jeho učeníkmi.

Veľmi dôležitá je primeraná informovanosť, pretože praktík a rôznych rituálov vo svete okultizmu je naozaj veľmi veľa. Ľudia potrebujú mať informácie, musíme hovoriť aj o týchto veciach a nesmieme sa tváriť, že sa nás to netýka, keď sa stretávame čoraz viac s osobami, ktoré majú vážne duchovné problémy presahujúce hranice modernej psychológie a psychiatrie.

Kto im pomôže, keď nie my kňazi? Keď ľudí nevypočujeme, pôjdu za okultistami a liečiteľmi, pretože ako to samotní ľudia hovoria: „Viete, on si ma vypočul a neoznačil ma hneď za blázna.“ Dostali sme dar rozlišovania, a preto máme nadobudnúť morálnu istotu a odhaliť koreň problému, v ktorom sa daná osoba nachádza.

To posledné, čo chcem zdôrazniť a píše o tom aj otec Francesco, je správne používanie svätenín a požehnaní. Samotný Katechizmus katolíckej cirkvi jasne rozlišuje medzi sviatosťami a sväteninami. Exorcizmus je svätenina, nie je to sviatosť a ani liek na všetko. Táto svätenina pomáha sužovanej osobe opäť pristupovať k sviatostiam. Sväteniny sú znaky viery Cirkvi. V tejto viere je celá ich sila.

Sviatosti vždy pôsobia ex opere operanto (KKC 1128), čo znamená sami o sebe a nie silou morálnej hodnovernosti toho, kto ich udeľuje. Sväteniny naopak pôsobia ex opere operantis (porov. KKC 1667),  to znamená, že ich duchovné ovocie je závislé od viery a morálneho stavu tých, ktorí ich prijímajú.

Na záver by som podotkol už len toľko, že držíme v ruke knihu, ktorá opäť ponúka veľmi dobré teologické argumenty proti všetkým, ktorí veria a praktizujú okultizmus, mágiu alebo iné praktiky. Odhaľuje mnohých podvodníkov a usmerňuje nás k zdravému chápaniu sviatostí a svätenín.

Sme uprostred duchovného boja, ale máme mnohé duchovné zbrane. Nech nám dobrý Pán pomáha svojou milosťou ich používať.

Nebezpečenstvo mágie

Autor recenzie: Tomáš Belá (rímskokatolícky kňaz)

Bibliografický popis: BAMONTE, F. 2018. Nebezpečenstvo mágie – Pravá tvár veštcov, liečiteľov a ako sa chrániť pred ich podvodmi [Cosa fare con questi maghi? Come liberarsi dalla superstizione e difendersi dai truffatori], Košice : Zachej.sk, 162 s., ISBN: 978-80-89866-79-3

5 Užívateľ (2 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre