Litánie k svätej Terézii z Lisieux

Pane, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.

Otec, na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn, Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Svätá Trojica, jeden Boh, zmiluj sa nad nami.
Svätá Mária, oroduj za nás,
Svätá Božia Rodička, oroduj za nás.
Svätá Panna panien, oroduj za nás.
Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša, oroduj za nás.
Svätá Terézia, ctihodná služobníčka Pána, oroduj za nás.
Svätá Terézia, blaženosť svojich rodičov, oroduj za nás.
Svätá Terézia, okrasa prvoprijímajúcich, oroduj za nás.
Svätá Terézia, veľká milovníčka modlitby, oroduj za nás.
Svätá Terézia, vrúcna ctiteľka Panny Márie, oroduj za nás.
Svätá Terézia, Pannou Máriou zázračne uzdravená, oroduj za nás.
Svätá Terézia, ponížená ctiteľka Prevelebnej Sviatosti oltárnej, oroduj za nás.
Svätá Terézia, oduševnená za svätý Karmel, oroduj za nás.
Svätá Terézia, malá nevesta Kristova, oroduj za nás.
Svätá Terézia, svedomitá rehoľníčka, oroduj za nás.
Svätá Terézia, v srdci ponížená, oroduj za nás.
Svätá Terézia, mučeníčka lásky Božej, oroduj za nás.
Svätá Terézia, obeta za kňazov, oroduj za nás.
Svätá Terézia, horlivo sa modliaca za misie, oroduj za nás.
Svätá Terézia, opovrhujúca pozemským bohatstvom, oroduj za nás.
Svätá Terézia, ľalia čistoty, oroduj za nás.
Svätá Terézia, hodna zvláštnej lásky Božského Srdca, oroduj za nás.
Svätá Terézia, preniknutá túžbou po mučeníctve, oroduj za nás.
Svätá Terézia, veľká v trpezlivosti, oroduj za nás.
Svätá Terézia, veselá krížoch a trápeniach, oroduj za nás.
Svätá Terézia, zrkadlo poníženosti, oroduj za nás.
Svätá Terézia, nasledovaniahodný príklad dôvery v Boha, oroduj za nás.
Svätá Terézia, potecha chorých, oroduj za nás.
Svätá Terézia, útočisko utláčaných, oroduj za nás.
Svätá Terézia, pomocníčka v pokušeniach, oroduj za nás.
Svätá Terézia, mocná orodovníčka za hriešnikov, oroduj za nás.
Svätá Terézia, vodkyňa malých duší, oroduj za nás.
Svätá Terézia, vená v maličkostiach, oroduj za nás.
Svätá Terézia, sužovaná túžbou po nebi, oroduj za nás.
Svätá Terézia, v smrti odovzdaná do vôle Božej, oroduj za nás.
Svätá Terézia, od Boha mnohými zázrakmi oslávená, oroduj za nás.
Svätá Terézia, orodovníčka pri Božom tróne, oroduj za nás.
Svätá Terézia, patrónka misií a misionárov, oroduj za nás.

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane,
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

V. Oroduj za nás, sv. Terézia.
R. Aby sme sa stali hodni Kristových prisľúbení.

Modlime sa:

Pane Ježišu Kriste, ty si povedal: „Ak nebudete ako deti, nevojdete do Božieho kráľovstva!“
Daj, prosíme, aby sme sv. Teréziu nasledovali prostým a pokorným srdcom tak, aby sme dosiahli večnú odmenu.
Lebo ty žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov.
Amen.

Produkty súvisiace s touto modlitbou:

Terézia z Lisieux - myšlienky na každý deň Veľká malá Terézia Príbeh mojej duše
Terézia z Lisieux – myšlienky na každý deň Veľká malá Terézia Príbeh mojej duše

 

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre