Kým pre nás si, Duchu Svätý?

V nedeľu 23. mája slávime Zoslanie Ducha Svätého. Pri tejto príležitosti vás pozývame bližšie spoznať tretiu božskú osobu.

Denne sa ako kresťania prežehnávame v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Keď robíme niečo v mene niekoho iného, predpokladá sa, že by sme ho mali dobre poznať. Aspoň tak dobre, aby sme mu dôverovali. Je to v súvislosti s treťou božskou osobou naozaj tak?

Duch Svätý ako osoba

Neuchopiteľnosť Ducha je pre nás zvyčajne najväčšou prekážkou. Niekedy sa stáva, že ho stotožňujeme s energiou či mylne chápeme len ako zdroj mimoriadnych zážitkov. Duch Svätý je v prvom rade osobou, ktorá túži po tom, aby bola spoznávaná, prijímaná a najmä, aby sa mohla dávať a rozdávať. Duch Svätý je súčasťou vzťahov v rámci Najsvätejšej Trojice, a tak je vzťah s ním základom duchovného života (života v Duchu). Ale ako na to?

Duch Svätý ako všadeprítomný

Ak snívame o kvalitnom vzťahu, je potrebné tráviť spolu čas. S plnou pozornosťou. Stretávanie sa na takejto úrovni je podstatou každej modlitby. Jednou z možností je čítanie Božieho slova. Na počiatku Boh tvoril svet svojím slovom a svojím dychom. Grécky výraz rúach označuje ducha aj dych. V Panne Márii sa Slovo stalo telom mocou Ducha. Božie slovo je s Duchom hlboko spojené, a tak na začiatok je dobré začať práve tam. Všade, kde sa v Biblii spomína dych, vietor, oblak, svetlo, dotyk, oheň, ruka, prst, zaváňa to Duchom Svätým. Jeho neustála prítomnosť nie je iba výsadou Božieho slova. Funguje tak aj v našom živote. Málokedy si uvedomíme, že dýchame. Napriek tomu, deje sa to. A vďaka tomu sme živí. Presne tak je to aj so životom v Duchu.

Duch Svätý ako dar

V krste sme raz a navždy dostali dar Ducha Svätého. Neostal neotvorený a nepovšimnutý? Možno nie je úplne našou chybou, že to tak dopadlo. Ale zaujímali sme sa oňho, keď už sme na to boli dosť zrelí? Počas Bielej soboty si pravidelne pripomíname krst a obnovujeme ho, tak isto by sme to mali robiť aj s Duchom Svätým v našom živote. Najlepšie každý deň nanovo, nie len na Turíce. Aby sme s ním nezačali (často nedokonale) aj neskončili birmovkou…

Duch Svätý ako harmónia

Ako sa však dá túžiť po niekom, koho nepoznám a nevidím? Najlepším magnetom je určite svedectvo ľudí, ktorých život v Duchu viditeľne mení. Takých je naozaj veľa, v nebi i na zemi. Ako ich spoznať? Pápež František niekoľkokrát označil Ducha ako tvorcu harmónie, poriadku a jednoty. Na Turíce zjednotil zmes rozličných osobností. Tak to robí aj v Cirkvi, v spoločenstvách či v rodine. Keď sa pozrieme na ľudí, ktorí žijú v láske a pravde voči sebe navzájom, a to zahŕňa aj prijímanie nedostatkov a protikladov v druhom – ale aj vo mne samom, určite v nás zarezonuje túžba zažiť a žiť niečo podobné. Pokorné prijatie toho, aký som ja sám a akí sú aj moji blížni, je určite ovocím toho, že som si vedomý života v Duchu, kde má svoje miesto aj svetlo aj tma.

Duch Svätý ako darca

Keď po Duchu túžim, keď ho hľadám a spoznávam, keď sa v ňom učím prijímať seba aj iných a nachádzať jednotu aj v našej rôznorodosti, Duch Svätý je nadmieru štedrý. Učí nás vnímať svet a život Božími očami, radí, teší, povzbudzuje, lieči, učí nás modliť sa. Nás i tých druhých cez nás. Je to príbeh lásky, ktorá nemá dno. Má ale nekonečnú hĺbku, do ktorej sa nemusíme báť padnúť. Lebo sa z nej potom dá iba stúpať. Boh má rád paradoxy. Ak chce zrno žiť, musí odumrieť, a ak chceme život nájsť, musíme ho stratiť.

Pozvanie Ducha Svätého

A tak vás pozývam vedome vstúpiť na cestu objavovania toho, ktorý je nám bližšie, než sme si my sami. Naozaj stačí iba pozvanie: Duchu Svätý, príď! A on bude konať, bude sa dávať až do krajnosti. Je tu však jedna podmienka: vzdať sa seba, svojich predstáv o tom, ako by mal v našom živote konať. Ak chceme prijímať, musíme byť najprv vyprázdnení. Poddajnosť Duchu prináša pokoj, slobodu a radosť. Nechajme sa viesť.

Viera Urigová

Súvisiace produkty s týmto článkom​​

Keď Duch Svätý píše môj život Premohol ma Duch Svätý 100 modlitieb k Duchu Svätému
0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre