Matta el-Meskin : Rady k modlitbě (recenzia)

Rady k modlitbě

“Dobrá rada, hodná zlata” hovorí stará múdrosť. Ak to platí všeobecne, omnoho viac to platí pre modlitbový život.

Pravda, s radami to nie je také jednoduché, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Nie každá rada padne na úrodnú pôdu, nie na každý problém ju možno nájsť a nie s každou radou ste spokojný. Napriek tomu je “radcov” veľa.

Súčasná, mladá generácia hľadá rady predovšetkým na internete. “Všetko je na webe” zvykne sa hovoriť. Treba to “iba” nájsť. Niečo o tom viem aj ja, keďže 50 rokov pracujem ako učiteľ. A tak, keď som potreboval radu k modlitbe, obrátil som sa aj ja o radu na internet.

Možno budete prekvapení, ale nie je tam toho veľa. Ale keďže tam toho nie je veľa, určite nájdete aj Vy niečo, čoho kvalita presiahne a nahradí kvantitu: Matta el-Meskin: Rady k modlitbě.

Ide o ucelené dielko mnícha a duchovného učiteľa, ktorý podáva pohľad kresťanského východu na modlitbu. V knihe sa prejavuje hlboká znalosť problému modlitby v širšom kontexte, ktorá sa prejavuje, okrem iného, veľkým počtom odvolávok na biblické pramene. Už samotné štruktúrovanie knihy svedčí o komplexnosti poňatia problému modlitby a z toho prameniacich rád. Každá rada je zasadená do kontextu témy a zdôvodnená biblickými odkazmi. Rady teda nie sú trivializované, aké poznáme z komerčného sveta.

Na druhej strane treba zdôrazniť, že text i rady nemožno brať doslovne v zjednodušenom tvare – každý ani nemá, ale ani nemusí mať komôrku, do ktorej by sa zatvoril aby sa modlil k svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, (porov. Mt 6,6).

Pre bežného človeka sa môže uvedená forma a následne i obsah zdať príliš náročné. Súčasná doba ponúka na jednej strane veľké, rôznorodé a lákavé možnosti prežívania, ale na druhej strane je jeho dosiahnutie čoraz náročnejšie znalostne, časovo i finančne. Paradoxne, napriek technologickým vymoženostiam, majú  ľudia menej času na seba, na svoju rodinu, priateľov.

Modlitba nie je v tomto smere výnimkou. Pritom práve modlitba by mala priviesť človeka k  zastaveniu sa, k zamysleniu sa, k prehodnoteniu vlastných priorít i celého svojho hodnotového systému. Ak človek hľadá pomoc, radu v oveľa jednoduchších situáciách, určite ju potrebuje aj v prípade modlitby. Moderné masmediálne prostriedky nám ponúkajú rady takmer na všetko, ale na to najdôležitejšie ponuka absolútne chýba. O to dôležitejšie je dielo Matta el-Meskina, vrátane jej jednoduchej dostupnosti.

Pokiaľ ide o samotný čas, ktorý súčasnému človeku evidentne chýba, vrátane jeho nedostatku na modlitbu, autor povzbudzuje človeka a uvádza, že nedostatok  času na modlitbu nie je dôvodom na smútok. Radšej sa treba uistiť, že je človek pripravený a naplnený túžbou stretnúť sa s Bohom.

V dnešnom sebeckom svete, keď každý myslí viac na seba ako na iných, má mimoriadny význam modlitba za iných. Aj tejto otázke venuje autor patričnú pozornosť. Upozorňuje na to, že “jediný kresťan,  ktorý sa vrúcne modlí vo svojej izbičke v tajnosti, môže svojim zjednotením s Kristom zaistiť spásu množstva ľudí.”

Knihu Matta el-Meskina Rady k modlitbě vrele odporúčam. Mladí by si možno vyžadovali prístupnejší „jazyk mladej generácie“, čo je zrejme už „iné“ dielo, ale čo by sa určite dalo urobiť, je jeho sprístupnenie v e-forme.

<<Kúpiť knihu Rady k modlitbě>>

Autor recenzie: Ľudovít Molnár

Bibliografický popis: El-MESKIN, M. 2014. Rady k modlitbě – Pohled křesťanského východu [Consigli per la preghiera], Praha : Karmelitánské nakladatelství, 75 s., brožovaná, ISBN: 978-80-7195-696-9.

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre