Kto je teda ten archanjel Michal, že mu Boh dáva takú dôveru?

Prečítajte si úryvok z novej knihy z vydavateľstva Zachej.sk 21 dní s Michalom Archanjelom a dozviete sa, kto archanjel Michal vlastne je.

Svätý Michal Archanjel, ktorého meno znamená „Kto je ako Boh?“ (etymologicky v opytovacej forme MI KA EL: „Kto je ako Elohim?“), je biblická postava. Veľakrát sa objavuje v Biblii. Svätý Michal sa zjavuje jasnovidcovi prorokovi Danielovi (Dan 10, 13 – 21; 12, 1), vo veľkolepých videniach svätého Jána v Apokalypse (Zjv 12, 7 – 9) a napokon v Júdovom liste (Júd 9), kde sa prie so satanom.

Židovský ľud už vtedy považoval archanjela za ochrancu Izraela (Dan 12, 1). V kresťanskej tradícii sa meno svätého Michala spomína hneď po mene Mária, Kráľovná anjelov, ako meno ochrancu Cirkvi. Veľký obranca Boha, Cirkvi, Ježiša Krista a kresťanského ľudu je anjelom strážcom svätého kríža, evanjelií a veľkým ochrancom Eucharistie. Svätý Michal je Božím anjelom najviac činným v prospech ľudstva a Cirkev mu neváha priznať nespočetné dobrodenia.

Vo Svätom písme sú anjeli Michal, Rafael a Gabriel jedinými anjelmi, ktorí sú označení vlastnými menami. Navyše Biblia Michalovi pripisuje titul „archanjel“ (Jud 9). Znamená to „vrchný anjel“, „hlavný anjel“ alebo „knieža prvého stupňa“. Tento termín sa v Biblii vyskytuje len v jednotnom čísle. Na základe toho sa dá predpokladať, že Boh určil iba jedného veliteľa armády anjelov (Joz 5, 14). V tejto hodnosti bojoval a zvíťazil nad satanom. Počas boja naňho zavolal „Michael“, čo v hebrejčine znamená „Kto je ako Boh?“. Narážal tým na satanovu pýchu, pretože chcel byť podobný Najvyššiemu (Iz 14, 13 – 15). Táto bitka sa opisuje v Zjavení svätého Jána takto: „Michal a jeho anjeli bojovali proti drakovi. Bojoval drak i jeho anjeli, ale neobstáli a už nebolo pre nich miesto v nebi“ (Zjv 12, 7 – 8). V kontexte Jánových spisov to znamená, že svätý Michal porazí a zničí Antikrista, podobne ako to urobil na začiatku s Luciferom.

Na to, aby sme lepšie spoznali a pochopili jeho úlohu medzi ľuďmi, je dôležité rozjímať nad symbolickými prvkami, ktoré sa mu zvyknú prisudzovať.

Váhy: Podľa kresťanov sa archanjel Michal nachádza medzi človekom a Bohom vo chvíli smrti a váži duše zosnulých. Váhy sú atribútom, ktorý umožňuje vážiť, merať a ohodnotiť činy i myšlienky zosnulého.

Meč: Meč pripomína vojnu. Nejde však o deštruktívnu vojnu, ktorá má za cieľ uspokojiť výbojné chúťky, ale o konštruktívnu vojnu. Meč sa dá vnímať ako symbol vykúpenia pre zhodu medzi vonkajším životom človeka a jeho vnútorným, duchovným životom.

Pancier: Svätý Michal sa často zobrazuje v rytierskom pancieri, ktorý mu prilieha na telo. Tento pancier, táto ochrana, do ktorej sa má kresťan odieť ako do „duchovného boja“ proti „zlu“, je jeho viera v Boha. Neochvejná viera nedáva priestor pre pochybnosť, na ktorej sa lámu všetky argumenty, čo sú pre ňu nepriaznivé, ani pre všetky márne pokušenia.

Štandarda: Ako vodca Božej armády sa svätý Michal často zobrazuje na čele nespočetného zástupu anjelov, pričom nesie štandardu kríža, symbol zhromaždenia anjelov, ktorí zostali verní Bohu.

Svätý Michal Archanjel je teda poverený týmto bojom dobra voči zlu vo svete, ale aj v nás. Riadi duchovný boj tým, že nám umožňuje naprávať účinky zla a udusiť jeho zdroj. Sviatok má 29. septembra.

Úryvok pochádza z knihy 21 dní s Michalom Archanjelom, ktorú môžete získať na Zachej.sk.

Martina Bednáriková, Zachej.sk

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre