Korunka k svätému Michalovi Archanjelovi

V dnešných turbulentných časoch, kedy máme veľakrát pocit, že zlo víťazí nad dobrom, je veľmi dôležité hľadať oporu v mocnom bojovníkovi, vernom ochrancovi a neúnavnom obhajcovi Božej pravdy – svätom Michalovi Archanjelovi. Prinášame Vám preto modlitbu korunky k tomuto pokornému a silnému veliteľovi Božej armády.

† Bože, príď mi na pomoc. Pane, ponáhľaj sa mi pomáhať. Sláva Otcu…

Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru serafov nech nás Pán urobí hodnými horieť ohňom dokonalej lásky. Amen.

Otče náš…
Zdravas’, Mária… (3x)

Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru cherubov nech nám Pán udelí milosť zanechať hriešne cesty a vykročiť na cestu kresťanskej dokonalosti. Amen.

Otče náš…
Zdravas’, Mária… (3x)

Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru trónov nech nám Pán vloží do srdca ducha pravej a úprimnej pokory. Amen.

Otče náš…
Zdravas’, Mária… (3x)

Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru panstiev nech nám Pán udelí milosť ovládať naše zmysly a premáhať neviazané vášne. Amen.

Otče náš…
Zdravas’, Mária… (3x)

Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru síl nech Pán chráni naše duše pred diablovými úkladmi a pokúšaním. Amen.

Otče náš…
Zdravas’, Mária… (3x)

Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru mocností nech nás Pán chráni pred zlým a pred pádom do pokušenia. Amen.

Otče náš…
Zdravas’, Mária… (3x)

Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru kniežatstiev nech Pán naplní naše duše duchom pravej poslušnosti. Amen.

Otče náš…
Zdravas’, Mária… (3x)

Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru archanjelov nech nám Pán dá vytrvalosť vo viere a vo všetkých dobrých dielach, aby sme dosiahli nebeskú slávu. Amen.

Otče náš…
Zdravas’, Mária… (3x)

Na príhovor svätého Michala a nebeského chóru anjelov nech nás Pán svojimi svätými anjelmi chráni v tomto smrteľnom živote a privedie do večnej slávy. Amen.

Otče náš…
Zdravas’, Mária… (3x)

Na počesť sv. Michala, sv. Gabriela, sv. Rafaela a anjelov strážcov sa pomodlíme modlitbu, ktorú nás naučil náš Pán. Otče náš…

Záverečná modlitba: Slávne knieža, svätý Michal, vodca a veliteľ nebeských zástupov, strážca duší, premožiteľ odbojných duchov, služobník v dome božského Kráľa a náš obdivuhodný sprievodca, ty sa skvieš vznešenosťou a nadprirodzenými čnosťami, obraciame sa na teba s dôverou a prosíme, aby nás chránil od každého zla a svojou milostivou ochranou nám pomáhal slúžiť Bohu po všetky dni nášho života.

Oroduj za nás, slávny sv. Michal, knieža Kristovej Cirkvi. Aby sme sa stali hodnými jeho prisľúbení.

Všemohúci a večný Bože, ty si nám vo svojej nevýslovnej dobrote a milosrdnej túžbe spasiť všetkých ľudí ustanovil slávneho archanjela, sv. Michala, za knieža tvojej Cirkvi. Vysloboď nás od našich nepriateľov, aby nás netrýznili v hodine našej smrti, ale aby nás sv. Michal priviedol k tebe. Prosíme ťa o to pre zásluhy Ježiša Krista, nášho Pána. Amen.

Produkty súvisiace s touto modlitbou

21 dní s Michalom
Archanjelom
Magnetka: Sv. Michal
Archanjel
Hodiny: Sv. Michal
Archanjel
4.4 Užívateľ (8 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre