Kolednícky vinš Dobrej noviny

Milé rodiny, milí podporovatelia a priatelia Dobrej noviny!

Koledníci z Repišťa počas 25. ročníka Dobrej noviny. Foto: Archív Dobrej noviny, 2019

Želal by som si, aby ste takýto vinš počuli z úst koledníkov Dobrej noviny a aby ste tento krátky pozdrav čítali práve po ich odchode z vášho príbytku, kam vás počas vianočných dní prišli potešiť svojimi koledami.

Chcem využiť túto príležitosť, aby som vám zo srdca zaželal požehnané vianočné sviatky: 

Nech Božia láska, ktorú Otec zjavil vo svojom Synovi a daroval aj nám v podobe Ducha Svätého, napĺňa vaše srdcia i príbytky, aby sa vo vás a cez vás rozhojnil vo svete pokoj, radosť a vzájomné porozumenie.

Ak sa predsa len stalo, že vás koledníci nemohli navštíviť, prosím, dovoľte koledám zaznieť u vás doma. Želajte a vinšujte si navzájom Božie požehnanie, lebo bez neho nemôžeme nič urobiť. S Božím požehnaním potom Poďme niečo dobré podniknúť!, ako znie heslo aktuálneho ročníka Dobrej noviny. Dobré skutky sú totiž odrazom i obrazom Božej lásky v našom živote.

Ak vám to vaša situácia dovoľuje, podporte Dobrú novinu finančne formou, ktorá vám najviac vyhovuje, aby sme mohli spoločne prinášať radostnú zvesť aj do afrických krajín a konať skutky lásky pre dôstojný život ľudí na periférii. Dobrá novina buduje a rozvíja partnerstvá v krajinách východnej Afriky už viac ako štvrťstoročie. Všetky podporené projekty pravidelne navštevujeme a dbáme, aby každý jeden dar priniesol bohatú úrodu. Vďaka vašej štedrosti kúpia v Etiópii za 10 eur plechovku sušeného mlieka pre dojčatá ohrozené podvýživou alebo v Keni poskytnú mesačnú fyzioterapiu pre dieťa so znevýhodnením. Kuchárovi Georgovi, ktorého poznáte z nášho animovaného videa, stačí 25 eur na zaplatenie školného pre jedno z jeho detí a za 200 eur v špecializovanej nemocnici v Ugande zabezpečia operáciu pre dieťatko s hydrocefalom alebo rázštepom chrbtice. Toľko dobrých vecí sa podarí iba vďaka vám.

V tomto duchu vnímame slová Svätého Otca Františka, ktorý nás v septembri potešil svojou návštevou:

„To, že sa niekto narodil na mieste, ktoré má menej zdrojov alebo je menej rozvinuté, nie je dôvodom na to, aby žil s menšou dôstojnosťou.“ (Fratelli tutti 106)

Dievčatko Mercy so svojou mamou po úspešnej operácii v nemocnici CURE na východe Ugandy. Foto: Archív Dobrej noviny, 2021

Ďakujem za vašu priazeň k dielu Dobrej noviny, cez ktoré ste za 27 rokov dokázali vykonať už veľa dobrého. Ďakujem za dobré ovocie, ktoré prinášate. Vidíme ho a chceme sa oň podeliť aj s vami, našimi dobrodincami.

Želám vám pevné zdravie a pokojné prežitie vianočných dní!

Daniel Fiala, riaditeľ Dobrej noviny

Dobrá novina – 27. ročník je verejná zbierka zapísaná MV SR do registra zbierok pod číslom 000-2021-018310 zo dňa 21. 5. 2021 na všeobecne prospešný účel rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci.

Ako podporiť Dobrú novinu

  • modlitbou za eRko, koledníkov, navštívené rodiny a partnerov v Afrike
  • prijatím koledníkov a príspevkom do pokladničky označenej logom verejnej zbierky Dobrá novina 
  • finančným príspevkom na účet SK77 1100 0000 0029 4045 7894, SWIFT: TATRSKBX (Tatra banka), cez mobilnú aplikáciu svojej banky načítaním QR kódu alebo platbou šekom
4 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre