Keby ste vedeli, akú silu má ruženec

Už sme si zvykli, že mesiac október je špeciálne venovaný intenzívnejšej modlitbe posvätného ruženca. Pôvod toho je spojený aj s víťazstvom kresťanských vojsk nad moslimským loďstvom v bitke pri Lepante 7. októbra 1571. Toto víťazstvo dominikánsky pápež Pius V. pripísal modlitbe posvätného ruženca, ktorý sa modlil on i veriaci celého sveta na tento úmysel. Pápež Lev XIII. nariadil v mesiaci októbri modliť sa v kostoloch za pomoc v ťažkých situáciách Cirkvi danej doby. Matka Božia pri každom svojom zjavení odporúča modlitbu posvätného ruženca. Vo Fatime ho dala ako dôležitý prostriedok záchrany duší i celého sveta.

Ruženec nestratil na sile. Kňaz a exorcista Francesco Bamonte vo svojej knihe Boj Panny Márie a diabla počas exorcizmov uvádza výrok, ktorý vyslovil diabol, donútený počas exorcizmu hovoriť pravdu. Vyriekol tieto slová: „Keby ľudia vedeli, že majú na dosah ruky takú zbraň, sedel by som v pekle sám. Ale vy nepočúvate pápežov, svätých ani prorokov, ba ani svoje srdce. Víťazím nad vami vďaka vašej hlúposti a pýche. Nebojím sa vás. Bojím sa jej ruženca“.

Výsady modlitby posvätného ruženca vyslovila sama Panna Mária v zjavení, ktoré dostal bl. dominikán Alan de la Roche. Matka Božia mu povedala: Nesmierne veľa kníh by bolo treba napísať, aby v nich boli zaznamenané všetky zázraky môjho posvätného ruženca.“

 1. Všetkým, ktorí sa budú zbožne modliť môj ruženec, sľubujem svoju zvláštnu ochranu a hojnosť milostí.
 2. Tí, ktorí v modlitbe ruženca vytrvajú, dostanú zvláštnu milosť.
 3. Ruženec bude mocnou ochranou proti peklu, zničí zlo, zbaví svet hriechu a zaženie blud.
 4. Ruženec rozhojní čnosť a obsiahne pre duše hojné Božie milosrdenstvo. Odvráti srdcia ľudí od lásky k svetu a jeho márností a pozdvihne ich k túžbe po večných veciach. Tie duše sa posvätia týmto prostriedkom.
 5. Tí, čo sa mi odovzdajú cez ruženec, nezahynú.
 6. Toho, kto bude zbožne recitovať môj ruženec, uvažujúc nad tajomstvami, nikdy nepremôže nešťastie, nezažije Boží hnev a nezomrie náhlou smrťou. Hriešnik sa obráti, vytrvá v milosti a zaslúži si večný život.
 7. Kto sa zasvätí môjmu ružencu, nezomrie bez sviatostí Cirkvi.
 8. Tí, čo budú verne recitovať môj ruženec, budú počas svojho života a po smrti účastní Božieho svetla a plnosti jeho milostí, vlastných svätým.
 9. Ihneď vyvediem z očistca duše zasvätené môjmu ružencu.
 10. Deti môjho ruženca sa budú tešiť veľkej sláve v nebi.
 11. Čo budeš žiadať prostredníctvom ruženca, to dosiahneš.
 12. Tým, ktorí budú šíriť môj ruženec, sľubujem pomoc vo všetkých ich potrebách.
 13. Dosiahla som od svojho Syna, že všetci členovia Ružencového bratstva budú mať svojich orodovníkov v živote a v smrti, celý nebeský dvor.
 14. Tí, ktorí sa zbožne modlia môj ruženec, sú moje milované deti, bratia a sestry Ježiša Krista.
 15. Zasvätenie sa môjmu ružencu je zvláštne znamenie predurčenia.

Keď 6. augusta 1945 padla na Hirošimu atómová bomba, zničila celé mesto a mnoho ľudí zahynulo. Výnimku tvoril jezuitský kostol, ktorý výbuch nezničil a celé osemčlenné spoločenstvo rehoľníkov bolo uchránené od smrti, ale aj od dôsledkov ožiarenia. Americkí odborníci si nevedeli vysvetliť, akým spôsobom je to možné, keďže v okruhu pol kilometra od epicentra výbuchu zahynuli všetci obyvatelia. Jedine preživší jezuiti stále opakovali: „V tom kláštore sme sa každý deň modlili svätý ruženec. V tom kláštore sme žili podľa fatimského posolstva“.

V roku 1930 prišiel sv. Maximilián Mária Kolbe do Nagasaki a so sebou si niesol sochu Nepoškvrnenej. Skoro neustále sa modlil posvätný ruženec. Od miestneho biskupa dostal pozemok na neďalekom pahorku, aby tam postavil kláštor. Maximilián to odmietol so slovami: „Tu nemôžeme postaviť kláštor, onedlho sem padne ohnivá guľa a všetko zničí“. O 14 rokov na to tam dopadla atómová bomba a všetko zničila. Kláštor, ktorý si vybudovali v meste, prišiel počas výbuchu len o okenné tabule.

Prísľuby spojené s touto modlitbou sú stále aktuálne a na sile a potrebe táto modlitba nič nestratila. Skúsme . . .

Pater Rafael Tresa OP

Produkty súvisiace s týmto článkom:

Prečo ruženec? Prečo dnes? Rozjímanie nad ružencom
podľa videní
bl. Anny Kataríny Emmerichovej
10 zázrakov ruženca
4.5 Užívateľ (31 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre