Kateřina Lachmannová: Karikatúry Boha (recenzia)

Karikatury Boha

Dva faktory ma motivovali kúpiť si túto knižku: populárna autorka s bohatými pastoračno-psychologickými skúsenosťami a provokatívny názov, ktorý ma nenechal vlažnou. Pri jeho prečítaní som najprv  zneistela a až neskôr  pochopila autorkin vtipný výber slov.

Drobná 87 stranová brožúrka Karikatury Boha, vydaná Karmelitánskym nakladatelsvím Kostelní Vydří, je kondenzátom ďalších postrehov autorky  PhLic. Kateřiny Lachmanovej, ThD., všestrannej psychoterapeutky, teologičky, prednášateľky a exercítorky. Kateřina Lachmanová prednáša na viacerých univerzitách. Je autorkou mnohých kníh, publikácií, fejtónov a iných príspevkov, najmä s pestrou a komplikovanou tematikou vnútorných duchovných problémov ľudí. Jej zaujímavé a oslovujúce preslovy sú známe aj z CD nahrávok, z YouTube, z rozhlasu i televízie.

V knihe Karikatúry Boha siahla po téme a s jej príznačnou ľahkosťou pomenúva problém, ku ktorému sa ľudia z nedostatku duchovnej potencie radšej vyhýbajú. Boh sa nám raz pre vždy predstavil cez Mojžiša v prítomnom čase ako „JA SOM KTORÝ SOM“ (Ex 3, 13-15). Jeho tajomný prepis mena YHWH, ktoré ľudstvo číta aj ako Pán, Adonaj, či Kyrios, nenechávajú ľudskú dušu pokojnú a preto sa snaží rôznymi spôsobmi priblížiť nie iba meno, ale aj  Jeho „povahu“, či to, aký Boh je a akým nie je. Autorka je spolu s inými vzácnymi autormi presvedčená, že všetky predstavy o Bohu sú falošné a preto karikatúr Boha je práve toľko, koľko je na Zemi ľudí. Toto konštatovanie spracovala v dvoch kapitolách knižky. V prvej rozoberá karikatúry Boha zo všeobecného hľadiska, v druhej skupinovo predstavuje naše najčastejšie predstavy o Bohu. Zlatou niťou stvárnenia bohatých skúseností a z nich rezultujúcich myšlienok, je autorkin jemný a nanajvýš primeraný humor, ktorý robí knižku ľahko čítanou.

Na úvod autorka približuje čitateľom pojem karikatúra. Ponúka ho ako čisto ľudský fenomén, ktorý v prípade Boha zväčša nevzniká vedomo. Ide o produkt ľudskej psychiky, teda odrazu osobných skúseností, predstáv či vzťahových zážitkov. Pre ľudskú populáciu je typické, že obraz Boha zväčša spája so skúsenosťami svojho pozemského otca. Navyše, tak ako dozrieva človek, tak sa vyvíja aj jeho individuálna predstava o Bohu, ktorá má tie isté subjektívne chyby a nedostatky, ako mávajú jeho blízki. Takto sa predstavy Boha rozplývajú do rozlične sa diferencujúcich  a mnohovrstvových obrazov, v ktorých dominujú karikatúry napr. starého muža, „policajta“,„kamoša“, „trápiteľa“, „čohosi“, „kohosi“,  a pod.

V každej z kapitol knižky vyniká dôkladná teologická, psychologická a vôbec vedecká príprava autorky, ktorá dokáže zachovať tak exaktnosť výrokov cirkevných otcov a matiek, ako aj priblížiť tému svojimi praktickými znalosťami a „cum grano salis“ pridať ľahkosti a veselosti, aby prečítané ľahšie i lepšie ostalo v pamäti. Pozoruhodný je aj záver publikácie, v ktorom Katarína Lachmanová použila započutý text nazvaný Credo „naruby“, ktoré si môže čitateľ osvojiť a pridať k nemu vlastné vyznanie, akému Bohu na základe vlastnej karikatúry nebude veriť.

Po prečítaní tejto milej ale závažnej knižky si čitateľ môže opäť nalistovať úvodné motto Karla Rahnera: „To, čo si mnohí predstavujú pod pojmom Boh, našťastie neexistuje“ aby sa tentoraz pousmial nielen nad názvom knihy, ale aj nad zaujímavými a výstižnými ilustráciami Františky Lachmanovej.

Moje odporúčanie: Dobrá kniha v „gentle“ stvárnení.

<Kúpiť knihu Karikatúry Boha>

Autorka recenzie: Katarína Adamicová

Bibliografický popis: Lachmanová, K.  2014. Karikatury Boha, Kostelní Vydří : Karmelitánske nakladatelství, 87 s., brožovaná, ISBN 978-80-7195-767-6.

 

 

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre