Ježišovo zatknutie

Prežite nanovo Judášovu zradu a Kristovo zatknutie vďaka videniu talianskej mystičky a Božej služobnice Luisy Piccarrety, ktoré vám prinášame.

Ježišu môj, hľa, už je polnoc. Už počuješ kroky blížiacich sa nepriateľov, naprávaš si odev, utieraš si krv a posilnený útechou, ktorej sa ti dostalo, sa vraciaš k svojim učeníkom, voláš na ich, napomínaš ich a zhromažďuješ okolo seba, idúc v ústrety nepriateľom; svojou pohotovou ochotou chceš priniesť zadosťučinenie za moju ťarbavosť, ľahostajnosť a lenivosť pri konaní dobrých skutkov a znášaní bolestí z lásky k tebe.

[Judášova zrada]

Môj milý Ježišu, moje jediné dobro, aká dojemná scéna sa otvára pred mojím zrakom! Ako prvého stretávaš vierolomného Judáša, ktorý pristupuje k tebe, objíma ťa a na pozdrav ťa pobozká. A ty, vrúcna láska, ním neopovrhuješ, prijímaš bozk jeho pekelných pier, objímaš ho a vinieš si ho k srdcu. Túžiš ho vytrhnúť z pazúrov pekla tým, že mu opäť raz prejavíš svoju lásku. Ježišu môj, ako ťa len možno nemilovať? Nežnosť tvojej lásky je taká veľká, že má moc strhnúť každé srdce k tomu, aby ťa milovalo. A predsa ťa mnohí nemilujú. Môj Ježišu, v tomto Judášovom bozku prinášaš zadosťučinenie za všetky zrady, dvojtvárnosti a klamstvá, páchané pod rúškom priateľstva a svätosti, najmä zo strany kňazov. Tento tvoj bozk ukazuje, že žiadnemu hriešnikovi, pokiaľ k tebe príde so skrúšeným srdcom, neodoprieš svoje odpustenie.

Môj najláskyplnejší Ježišu, už sa vydávaš do rúk svojich nepriateľov a dávaš im moc, aby ťa týrali podľa svojej ľubovôle. Ježišu, aj ja sa vydávam do tvojich rúk, aby si so mnou mohol slobodne nakladať, ako sa ti páči. Kráčam po tvojom boku a chcem plniť tvoju vôľu, a znášať tvoje bolesti. Chcem spolu s  tebou prinášať zadosťučinenia za hriechy sveta. Chcem verne stáť pri tebe, aby sa ti nedostalo ani jednej urážky, za ktorú by som ti nepriniesla zadosťučinenie, aby si neokúsil jedinú kvapku horkosti, ktorú by som neosladila, a aby ti nebol uštedrený jediný pľuvanec či zaucho, po ktorom by nenasledoval môj bozk a pohladenie. Zakaždým, keď padneš, moje ruky budú pripravené pomôcť ti vstať.

Môj Ježišu, chcem byť stále s tebou, ani na minútu ťa nechcem nechať samého. Aby som bola pevnejšia vo svojom predsavzatí, pojmi ma do seba, aby som prebývala v tvojej mysli, zraku, srdci a v celej tvojej bytosti, lebo len tak budem schopná dokonale napodobniť tvoje konanie. Takto ti budem môcť byť vernou spoločníčkou, takže žiadna z tvojich bolestí mi neunikne pomedzi prsty a ja ti budem môcť svojou láskou odplatiť všetko, čo si pre mňa urobil. Moje ľúbezné dobro, budem stáť po tvojom boku, aby som ťa bránila, osvojovala si tvoju náuku a rad za radom uvažovala o každom tvojom slove.

Ako ľúbezne mi stekajú do duše slová, ktorými si sa obrátil na Judáša: „Amice, ad quid venisti?“3 Vidí sa mi, že to isté slovo hovoríš aj mne − nenazývaš ma však len priateľkou, ale milovanou dcérou: „Filia, ad quid venisti?“4 Keď to hovoríš, túžiš počuť túto moju odpoveď: „Ježišu, prišla som, aby som ťa ľúbila.“ „Ad quid venisti?“ pýtaš sa ma každé ráno hneď po prebudení. „Ad quid venisti?“ pýtaš sa ma pri modlitbe. „Ad quid venisti?“ pýtaš sa ma, keď ťa stretávam v konsekrovanej hostii, keď pracujem, keď prijímam pokrm, keď trpím, keď spím. Aké krásne pozvanie pre mňa samú i pre všetkých ostatných!

Koľkí však na tvoje Ad quid venisti? odpovedajú: „Prišiel som ťa uraziť.“ Iní sa tvária, že ťa nepočujú, oddávajú sa všetkým možným hriechom a na tvoje Ad quid venisti? odpovedajú tým, že sa rútia do pekla. Môj Ježišu, ako len s tebou súcitím! Chcela by som vziať tie isté laná, ktorými ťa o chvíľu spútajú tvoji nepriatelia, zviazať nimi tieto duše, a ušetriť ťa tak od tohto bôľu.

A tu znovu počujem tvoj nežný hlas, ktorý sa prihovára blížiacim sa nepriateľom: „Koho hľadáte?“ A tí odpovedajú: „Ježiša Nazaretského.“ A ty im nato: „Ego sum.“

Týmito slovami vypovedáš všetko – dávaš im spoznať, kto skutočne si, takže tvojich nepriateľov sa zmocňuje triaška a padajú na zem ako mŕtvi. Ty však, láska, ktorej sa nič nevyrovná, ich ďalším svojím Ego sum privádzaš späť k životu a vydávaš sa do ich moci.

Ukážka pochádza z knihy Hodiny utrpenia nášho Pána Ježiša Krista vo videniach Luisy Piccarrety, ktorú si môžete zakúpiť na Zachej.sk.

Martina Bednáriková, Zachej.sk

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre