Je dôležité písať o večnosti a dobrej príprave na ňu

Don Dolindo Ruotolo:  Kto zomrie, uvidí očistec a raj (recenzia)

Smrť je realitou každého z nás žijúcich na zemi. Napriek mnohým svetským starostiam, ktoré prekrývajú myšlienky na večnosť počas nášho života. Mnohí duchovní autori si uvedomovali, aké je dôležité písať o večnosti a dobrej príprave na ňu. Medzi nimi sa vyníma dielo don Dolinda Ruotola, neapolského kňaza, ktorého sám veľký stigmatizovaný svätec páter Pio nazval svätým kňazom.

V tomto svetle som zobral do rúk knihu s názvom Kto zomrie, uvidí očistec a raj. Už od prvých stránok som si uvedomil, aká je to užitočná kniha, najmä pre nás, ktorí putujeme na zemi cestou do večnosti. Ale nielen pre nás, ale aj pre všetky duše, ktoré odišli z tohto sveta a túžobne čakajú na úplne spojenie sa s Bohom. Aj preto za veľmi osožnú považujem najmä prvú polovicu knihy venovanú očistcu.

Don Dolindo v nej so svätým zápalom opisuje súboj lásky medzi dušou a Bohom, ktorý sa prejavuje v jej očisťovaní, utrpení ale aj v nesmiernej túžbe po Bohu, ktorého pozná inak ako ho poznala na zemi. Sám autor poznamenáva, že trest nie je pomstou Boha, ale prostriedkom na očistenie. Aj pre túto lásku Boha k dušiam, duše počas očisťovania požívajú aj radosti, napríklad, keď je za ne obetovaná svätá omša alebo keď ich príde potešiť Božia Matka.

Duše v očistci nemôžu získať zásluhy pre seba, ale sú nekonečne vďačné svojim dobrodincom a prosia za nich s láskou. Veľmi sa mi páčili mnohé obrazy, ktoré autor uvádza ako dôkaz spojenia lásky medzi putujúcou Cirkvou na zemi, oslávenou Cirkvou v nebi a trpiacou Cirkvou v očistci. Ako mnohí svätci, don Dolindo naliehavo prosí o modlitby za duše v očistci, za ich oslobodenie a uvádza mnohé dobrodenia, ktoré dosiahne ten, kto sa modlí za duše.

Druhá polovica knihy je ódou na nebeskú radosť. Autor naplno rozvíja duchovné myšlienky o oslávení duše v nebi, o jej slávnom prechode z miesta očisťovania do slávy v spoločenstve Boha, Božej Matky a nebeských stvorení. Na základe katolíckej viery, don Dolindo vyzdvihuje osobitné zásluhy Božej Rodičky, ktorá cez úplne prijatie Božej vôle, bola nástrojom Jeho spásy, stala sa Matkou Božieho Syna. Autor sa taktiež snaží použiť rôzne obrazy z nášho sveta ako počet hviezd, aby nám aspoň matne priblížil slávu Stvoriteľa.

Na záver sa vo svojich myšlienkach vracia k našej pozemskej púti a vyzýva nás k dôvere voči Bohu. Je to jeho testament, ktorým sa lúči so svojimi duchovnými synmi a dcérami.

Kto zomrie, uvidí očistec a raj je pre čitateľa nesporne veľmi užitočnou knihou na ceste duchovného života, na ceste modlitby a napokon aj na ceste spásy pre vlastnú dušu, keďže ide o našu večnosť.

Autor recenzie: Marek Piváček

Bibliografický popis: RUOTOLO, D., 2019. Kto zomrie, uvidí očistec a raj, [Chi morrà, vedrà – Il Purgatorio e il Paradiso],Košice: Zachej.sk, 280 s., brožovaná väzba, ISBN 978-80-8211-100-5.

5 Užívateľ (2 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre