Interview na Deň otcov s Donaldom Callowayom

V nedeľu 19. júna si pripomíname Deň otcov. Tento sviatok je v súčasnosti dôležitejší ako kedykoľvek predtým, pretože morálna štruktúra nášho národa sa neustále narúša, so stále väčším zmätkom o skutočnej povahe sexu, manželstva a rodiny. Dnes potrebujeme svätých mužov, najmä otcov. Uvedomujúc si potrebu duchovného otcovstva svätého Jozefa v týchto ťažkých časoch vám ponúkame rozhovor s otcom Donaldom Callowayom, autorom knihy Zasvätenie sa svätému Jozefovi.

Otec Donald Calloway v súčasnosti pôsobí ako provinciálny vikár a riaditeľ povolaní v provincii Matky milosrdenstva jeho rehoľnej komunity, Mariánskych otcov Nepoškvrneného počatia. Je vyhľadávaným rečníkom, napísal viac ako tucet kníh a vedie púte do mariánskych svätýň po celom svete. V nasledujúcom rozhovore nám prezradí viac o svätom Jozefovi, potrebe otcov i o jeho knihe.

V minulosti ste sa vo svojej práci zameriaval na šírenie oddanosti Panne Márii. Prečo sa teraz vaša pozornosť obrátila na rozširovanie úcty k svätému Jozefovi?

o. Donald Calloway: V podstate chcem upriamiť pozornosť ľudí na všetko, čo Cirkev v poslednom čase robí pre šírenie úcty k svätému Jozefovi.

Mám na mysli najmä toto: Cirkev urobila pre šírenie oddanosti k svätému Jozefovi za posledných 150 rokov viac ako za predchádzajúcich 1800 rokov kresťanstva! Všetko sa to začalo vyhlásením svätého Jozefa za patróna všeobecnej Cirkvi v roku 1870. Odvtedy máme prvú encykliku napísanú o svätom Jozefovi, prvý apoštolský list napísaný o svätom Jozefovi, oficiálne schválenie litánií k svätému Jozefovi, mnohé rehoľné spoločenstvá založené na podporu úcty k svätému Jozefovi, prvý teologický časopis venovaný jozefológii, početné veľké baziliky a svätyne založené na uctievanie svätého Jozefa, nehovoriac o tom, že sám svätý Jozef sa zjavil v Knocku v Írsku a vo Fatime v Portugalsku (ide o cirkevne schválené zjavenia).

Asi netreba dodávať, že Svätá Trojica sa skutočne snaží upriamiť našu pozornosť na svätého Jozefa, a to veľmi významným spôsobom.

Vo svojej knihe spomínate, ako svätý José Manyanet prorokoval, že do života Cirkvi čoskoro príde „čas svätého Jozefa“. Prečo si myslíte, že teraz je ten čas?

o. Donald Calloway: Svätého Jozefa dnes potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým. V skutočnosti dávno predtým, ako svätý Jose Manyanet prorokoval o „čase svätého Jozefa“, dominikánsky kňaz Isidore de Isolanis zo 16. storočia prorokoval, že v budúcnosti bude Cirkev prechádzať veľmi ťažkým obdobím, ale veľkým víťazstvom a obnova Cirkvi sa uskutoční vtedy, keď Cirkev plne uzná a vyhlási veľkosť svätého Jozefa.

Podľa môjho názoru dnes žijeme v týchto prorokovaných časoch a potrebujeme svätého Jozefa z dvoch veľmi konkrétnych dôvodov:

1) Celý svet musí byť reevanjelizovaný, vrátane krajín, ktoré boli kedysi založené na židovsko-kresťanských princípoch. Svätý Jozef slúžil ako prvý misionár tým, že vzal Ježiša do Egypta. Dnes ho potrebujeme, aby obnovil misijný a apoštolský mandát Cirkvi.

2) Na manželstvo a rodinu je útočené tak ako nikdy predtým. Väčšina krajín sa snaží predefinovať manželstvo a celé spoločnosti a vzdelávacie systémy sú sužované rodovou ideológiou. Je smutné, že samotná Cirkev dovolila, aby veľa z tohto duchovného jedu preniklo aj do jej radov. Na koho lepšieho sa obrátiť s prosbou o nebeskú pomoc ako na Hlavu Svätej rodiny, Stĺp rodín, Slávu domáceho života, Patróna univerzálnej Cirkvi a mocný Postrach zlých duchov! Teraz je čas priviesť svätého Jozefa na bojisko!

Čo je to zasvätenie? Čo pre človeka znamená byť zasvätený svätému Jozefovi?

o. Donald Calloway: V podstate to znamená, že uznávate, že svätý Jozef je váš duchovný otec, a chcete byť ako on. Aby ste to ukázali, zveríte sa do jeho otcovskej starostlivosti, aby vám pomohol získať jeho cnosti a stať sa svätým.

Zasvätenie sa svätému Jozefovi znamená formálny akt synovského zverenia sa svojmu duchovnému otcovi, aby sa mohol postarať o vaše duchovné blaho a priviedol vás bližšie k Bohu. Človek, ktorý sa zasväcuje svätému Jozefovi, chce byť čo najbližšie svojmu duchovnému otcovi, aby sa mu podobal cnosťou a svätosťou. Svätý Jozef bude zase venovať tým, ktorí sú mu zasvätení, svoju plnú pozornosť, ochranu a vedenie.

Ako vaša kniha pripravuje čitateľa na tento akt zasvätenia?

o. Donald Calloway: Zasvätenie sa svätému Jozefovi v mnohých ohľadoch odzrkadľuje úplné zasvätenie svätého Ľudovíta z Montfortu preblahoslavenej Panne Márii. Predlohou konsekračného programu sú litánie k sv. Jozefovi. Celé zasvätenie trvá 33 dní. Každý deň obsahuje čítania založené na litániách k svätému Jozefovi, v ktorých sa človek dozvedá o tituloch, výsadách, cnostiach a dôstojnosti svätého Jozefa. Potom sa modlí litánie k svätému Jozefovi a iné modlitby.

Okrem toho denné čítania zahŕňajú to, čo svätí, pápeži a mystici napísali a/alebo povedali o svätom Jozefovi. Doposiaľ je Zasvätenie sa svätému Jozefovi najkomplexnejším programom svojho druhu. Ctihodní preláti ako kardinál Raymond Burke a biskup Athanasius Schneider mu vyjadrili svoju plnú podporu. Pre tých, ktorí majú záujem, bola vytvorená webová stránka, ktorá pokrýva základy programu, ponúka tabuľku zasvätenia, ako aj všetky odporúčania od významných a ortodoxných katolíkov. Webová stránka je: www.consecrationtostjoseph.org (pozn. dostupné iba v angličtine).

Prečo by mali byť otcovia zvlášť oddaní svätému Jozefovi?

o. Donald Calloway: Svet dnes potrebuje svätých mužov, najmä otcov – biologických aj duchovných otcov, kňazov a biskupov.

Dnes je veľa mužov zmätených a nevedia, čo to znamená byť mužom, manželom a otcom. Závislosti na pornografii a zábave (najmä športe) pohlcujú životy mužov na celom svete. Okrem toho, pre tých, ktorí sa chcú pokúsiť vymaniť z cyklu kultúrneho „vymývania mozgov“, boli zavedené vzdelávacie a kariérne systémy. Tie ničia akékoľvek tradičné chápanie silného mužského vodcovstva a tradičné mužstvo určujú a klasifikujú ako toxické. To spôsobilo, že mnohí muži sa v spoločnosti, ktorá považuje ich otcovstvo a vodcovstvo za nepotrebné, cítia oslabení a bezmocní.

Potrebujeme, aby svätý Jozef slúžil ako vzor pre dnešných mužov (otcov, manželov i duchovných). Od svätého Jozefa sa učia byť vodcami – služobníkmi, obetavými a rytierskymi mužmi, ktorí sa neboja čeliť temnote, zabíjať duchovných drakov a bojovať proti politike smrti. Ak je svätý Jozef Postrachom zlých duchov (a on ním je), všetci ľudia sú povolaní podobať sa mu a byť tiež postrachom síl zla. Ite ad Ioseph! Choďte k Jozefovi!

Viac o knihe Zasvätenie sa svätému Jozefovi nájdete na Zachej.sk.

Zdroj: Catholic World Report

Preklad: Martina Bednáriková

Foto: The Divine Mercy

0 Užívateľ (0 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre