Ideálna kniha na pôst: Kristovo utrpenie (recenzia)

Kristovo utrpenie je knihou bolívijskej mystičky Cataliny Rivas, ktorej sám Ježiš zjavil tajomstvá svojho utrpenia. Ďalším darom od ukrižovaného Spasiteľa sú stigmy, ktoré sa jej otvárajú každý rok na Veľký piatok. Ježiš nabáda Catalinu uvažovať nad tajomstvami spojenými s naším vykúpením, keď ju sprevádza od Poslednej večere až po zmŕtvychvstanie. Na konci knihy vydáva Otec svedectvo o svojom Synovi a Mária nám predstavuje svojich sedem bolestí.

Kristovo utrpenie

Na tejto útlej knižke sa mi veľmi páči to, že Ježiš upriamuje našu myseľ na rôzne tajomstvá, ktoré síce poznáme povedzme z krížovej cesty, ale často im nevenujeme pozornosť. Jednou z takýchto vecí je fakt, že Ježiš sa cítil sám, a ako človek prežíval úzkosť a bolesť.

Ďalej je to opis Ježišovej lásky k dušiam, ktorá ho poháňala prijať aj to najhroznejšie utrpenie. Kniha opisuje kruté bičovanie, posmešné korunovanie tŕním, ťažký kríž a bolestné pády pod jeho ťarchou. Ale aj opovrhnutie, ktoré sa Spasiteľovi dostalo od ľudí, vladárov, náboženských predstaviteľov. On sám bol postavený na roveň vrahovi. Ježiš často priam ako žobrák prosí o lásku nás, ktorých vykupuje na kríži. Túži v našom srdci nájsť miesto úľavy. Myšlienka na sväté a dobré duše posilňovala Ježiša na jeho krížovej ceste.

Ďalšou skutočnosťou, ktorú si môže čitateľ uvedomiť, je to, že Ježiš berie na seba všetky naše hriechy. V Getsemanskej záhrade sa potí krvou, čo je ešte horšie ako samotné umučenie, lebo prijíma hriechy všetkých ľudí. Aj v tejto hodine smútku a opustenosti nás Ježiš nekonečne miloval.  Napriek tomu všetkému sa Ježiš sťažuje, že ho mnohé duše opúšťajú kvôli chvíľkovému pôžitku a pominuteľnej rozkoši. A práve pri Judášovi Ježiš vyslovuje bolesť nad stratou duše. On sám by ju obmyl svojou milosťou, keby prišla s dôverou k Nemu.

Poslednou kapitolou Kristovho utrpenia je rozprávanie Jeho Matky, v ktorom vyniká jej pokora a úplné odovzdanie sa do Božej vôle. Mária nám podáva jej bolesti ako stratenie Ježiša, útek do Egypta, ťažký a jednoduchý život v Nazarete. Tým sa uzatvára rozprávanie Jej Syna.

Kristovo utrpenie je malá kniha so silným posolstvom. Čitateľa musí chytiť za srdce spôsob, akým náš Pán a Spasiteľ trpel, aby nás vykúpil. Je to dielo, ktoré v nás dokáže rozdúchať oheň lásky, ktorým k nám horí Božské Srdce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Kristovo utrpenie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Autor recenzie: Marek Piváček

Bibliografický popis: RIVAS, C. 2015. Kristovo utrpenie [La Pasión], Doľany : ZAEX, 80 s., brožovaná väzba, ISBN 978-80-89676-40-8.

5 Užívateľ (2 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre