Hľadáte hodnotný darček k 1. svätému prijímaniu? Máme pre vás jedinečný TIP!

Predstavujeme vám knihu Spoveď vysvetlená deťom, ktorá bude (spolu s rodičmi) tým najlepším sprievodcom detí, ktoré začínajú pristupovať k sviatosti zmierenia.

V našom vydavateľstve sme už vydali niekoľko hodnotných kníh o svätej spovedi, ktoré ľuďom pomáhajú správne pochopiť potrebnosť, význam i blahodarné účinky tejto sviatosti. A keďže k sviatosti zmierenia môžu pristupovať od istého veku aj deti, rozhodli sme sa ozrejmiť svätú spoveď aj im ľahko pochopiteľnou a blízkou formou.

Spoveď vysvetlená deťom

Druhá kniha zo série Zrnká soli, ktorá je venovaná sviatosti zmierenia, nielen pripraví deti na ich prvú spoveď, ale pomôže im pochopiť podstatu a dôležitosť častého pristupovania k sviatosti pokánia. Pochopia, že svätá spoveď v sebe ukrýva dar odpustenia. Uvedomia si, že odpustenie nie je len „jednosmerná cesta“ – Boh mi odpustí. Ak chcú túto milosť prijímať, je potrebné, aby aj oni ľuďom odpúšťali  a tak vytvorili „obojsmernú cestu“ milostí.

Cez Ježišove slová zachytené v evanjeliách je v knihe deťom priblížená sviatosť pokánia, čím je zdôraznený fakt, že svätá spoveď nie je ľudský výmysel, ale Ježišov dar pre nás. Prečítajte si krátky úryvok z knihy:

„Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde? A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia, a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: ,Radujte sa so mnou, lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila‘“ (Lk 15,4 – 6).

To znamená, že vždy, keď sa spovedáš, akoby si ty bol tou malou ovečkou, ktorá dovolí Pánovi, aby ju hľadal, našiel a vzal do náručia. Tento čas odpustenia sa nikdy neskončí, pretože sa môžeme vyspovedať zas a znova – kedykoľvek to budeme považovať za potrebné. Ježiš nám chce byť stále nablízku a je pripravený nás v každej chvíli vypočuť. Používa na to uši svojich služobníkov – kňazov. Ako je to možné? Po svojom zmŕtvychvstaní dal apoštolom Ducha Svätého, aby mali moc odpúšťať hriechy v jeho mene:

„Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: ,Pokoj vám!‘ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána. A znova im povedal: ,Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.‘ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: ,Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané‘“ (Jn 20,19 – 23).

Teraz je to už jasné: kňaz, ktorý ťa pri spovedi počúva, je tam nato, aby ti pripomínal, aká veľká je Pánova láska, a tiež to, že Cirkev nikdy nenecháva bez pomoci tých, ktorí sa ocitli v ťažkostiach. (str. 6 – 8)

Táto kniha je nepostradateľným pomocníkom pre deti, ktoré sa pripravujú na prijatie sviatosti zmierenia. Navedie ich správnym smerom a spoveď nebudú vnímať ako nepríjemnú povinnosť, do ktorej ich tlačí kňaz, rodičia alebo starí rodičia. Keď v detstve správne pochopia zmysel a účinok svätej spovede  skôr, ako ich niekto „nakŕmi“ mylnými predsudkami, každá ďalšia spoveď v ich živote im prinesie radosť z odpustenia i z návratu do Otcovej náruče. Nikde a nikdy nebudú šťastnejší, ako keď budú zažívať blízkosť a lásku nebeského Otca.

Monika Bugáňová, Zachej.sk

Spoveď vysvetlená deťom

0 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre