Gabrielle Kuby: Globálna SEXuálna REVOLÚCIA (recenzia)

Globálna SEXuálna REVOLÚCIA

Táto 415-stránková publikácia od autorky, vyštudovanej sociologičky, v súčasnosti spisovateľky, prekladateľky a rímskej katolíčky, nepatrí medzi tie, po ktorých čitateľ siahne sám  v očakávaní príjemnej relaxácie. Monografia, v ktorej autorka vysvetľuje súčasný anomálny vývoj spoločnosti presadzovaný viacerými nositeľmi globalistických myšlienkových prúdov, má charakter vedeckej publikácie vrátane literárnych prameňov a menného registra.  Preto je určená všetkým tým, ktorí sa aspoň bazálne orientujú v problematike histórie, filozofie a politiky.

Kniha Globálna SEXuálna REVOLÚCIA sa začína predslovmi (k slovenskému a k nemeckému vydaniu), ako aj Slovom na úvod od autorky. V úvodných kapitolách je vysvetlený dôvod napísania tejto veľmi potrebnej publikácie práve v súčasnom období. Gabriele opisuje globálnu sexuálnu revolúciu, ktorá má za cieľ rozbiť tradičné hodnotové systémy všetkých kultúr a náboženstiev. Načiera do histórie, k ideovým pionierom podobných úsilí z obdobia Francúzskej revolúcie, prechádza storočiami až k postmodernej rodovej gender-ideológii, zahmlievajúcej priestor civilizačných, teda kresťanstvom kultivovaných hodnôt v súčasnosti.  Majstrovsky rozpoznala a uchopila politicky motivovanú zmenu jazyka ako nástroja zlých úmyslov a  jednoducho i jednoznačne vysvetľuje  spôsoby spriadania sietí  lží a klamstiev prostredníctvom podsúvaných a zoštandardizovaných  absurdných slovných novotvarov (napr. „mainstreaming“).  Gabriele Kuby zažité a naštudované kvantum poznatkov rozdelila do 15 logicky nadväzujúcich kapitol, v ktorých systematicky rozkrýva stratégiu aj taktiku podprahovej vojny nadnárodných, národných, volených aj nevolených, oficiálnych aj neoficiálnych organizácií a skupín ľudí nenávidiacich rokmi zdokonaľovaný spoločenský poriadok, postavených na troch pilieroch, na ktorých vyrástla Európa a potom aj ďalší civilizovaný svet.

Autorka napísala a verejnosti ponúkla účinnú zbraň na orientáciu v podprahovej vojne, ktorú vedú stúpenci gender-ideológie proti všetkým inak zmýšľajúcim. Demaskovala ciele, zastieracie metódy, metódy ich presadzovania aj súbor nástrojov používaných „rodovými“ ľuďmi. Opisuje detaily pestrých spôsobov šikanovania, výsmechu a kriminalizácie katolíkov, kresťanov a všetkých tých, ktorí s ich zvráteným učením nesúhlasia.  Gabriele Kuby svoju nedávno nadobudnutú rímskokatolícku vieru a jej hodnotový systém pretavila na prizmu, cez ktorú čistí a spriehľadňuje svoje názory a vedomosti súvisiace s programovo útočiacou gender-spoločnosťou.

Kniha Globálna SEXuálna REVOLÚCIA je prvou a komplexnou monografiou v tejto problematike, s ktorou som sa mala možnosť stretnúť. Vyšla „o päť minút dvanásť“, v čase, keď väčšia časť spoločnosti aj na Slovensku s údivom sleduje aroganciu bezohľadne útočiacej moci masmédií v službách gender-lobby, teda v čase, v ktorom  sa s trestuhodnou ľahkosťou uzákoňuje pre budúcnosť zdravej spoločnosti nebezpečná legislatíva adorujúca zlo a trestajúca  tých, ktorí s ním nespolupracujú. Mala by sa stať povinnou literatúrou každého človeka, ktorý si budúcnosť predstavuje normálne spoločensky usporiadanú.  Po prečítaní  objavnej a vzácnej knihy pani Kuby si ju čitatelia určite umiestnia „poruke“, aby v nej mohli často listovať a hľadať návod na správny postoj, najmä  po presýtení sa dennými informáciami zo súčasného sveta. Som jednoznačne presvedčená, že čitatelia porozumejú plnému významu  obsahu vety, ktorá odznela na generálnej audiencii 31. 10. 2012 z úst Svätého otca Benedikta IV. Gabriele Kuby: „Bohu vďaka, že hovoríte a píšete!“ Aj my čitatelia ďakujeme a odporúčame knihu ďalším záujemcom.

<Kúpiť knihu Globálna sexuálna revolúcia>

Autor recenzie: Katarína Adamicová

Bibliografický popis: KUBY, G. 2013. Globálna sexuálna revolúcia – Strata slobody v mene slobody [Die globale sexuelle Revolution: Zerstörung der Freiheit im Namen der Freiheit], Bratislava : Lúč, 413 s., viazaná väzba, ISBN 978-80-7114-922-4.

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre