Fotoalbum Panny Márie

Rozjímanie nad ružencom podľa videní bl. Anny Kataríny Emmerichovej (zamyslenie)

Tieto videnia mi dal môj Ženích, keď som sa sťažovala na svoje utrpenie a na svoju úbohosť a hlavne na to, že vidím toľko vecí a ničomu nerozumiem. Videnia som nedostala pre seba, ale dostala som ich ako dar. Aby sa o nich dozvedeli ďalší ľudia, musím im o nich povedať, aby sa nám podarilo prebudiť čo najviac uzavretých a do seba zahľadených ľudí. Ešte nie je čas na zázraky. Boh mi dáva tieto videnia na znak toho, že zostáva so svojou Cirkvou až do konca dní.

Toto sú vlastné slová autorky videní, s ktorými sa čitateľ stretne na stránkach knihy Rozjímanie nad ružencom podľa videní bl. Anny Kataríny Emmerichovej. Katarína si bola jasne vedomá veľkosti tohto daru, ktorý dostala v takej miere, ako nikto pred ňou ani po nej, ako jej to povedal sám Ježiš. Katarína však dané vízie nedostala zadarmo. Jej veľké utrpenie, ktoré prežívala v zjednotení s Kristom za spásu sveta bolo daňou, ktorú platila Božej spravodlivosti, aby tak získala pre duše milosrdenstvo. A to milosrdenstvo aj vo forme týchto vízií, ktoré môžu pomôcť prehĺbiť našu vieru v dobe, ktorá niekedy zákernými spôsobmi napáda pravdu.

A veľmi vhodne sú tieto vízie vložené do modlitby posvätného ruženca, ktorý si Matka Božia tak veľmi praje a odporúča ho ako mocnú zbraň proti zlému duchu. Už v legende o pôvode tejto modlitby sa spomína, že ruženec podarovala Panna Mária ako pomoc v boji proti bludom. Ale podstatnou časťou modlitby ruženca je rozjímanie. Veď modlitba ruženca je akoby sme sedeli pri nohách Matky Božej a počúvali jej spomienky na udalosti jej života s Kristom. Podobne ako rodina sa rada zahľadí na fotoalbum, kde si rada pospomína na svoju minulosť, aby tak nezabudla na svojich predkov a na svoju identitu, tak aj ruženec je akoby fotoalbum Matky Božej, ktorý si s ňou prezeráme, a ktorému nám Ona pomáha rozumieť.

Anna Katarína Emmerichová nás prekvapí tým, že vo svojich víziách je veľmi realistická a ako žena si všíma aj detaily vecí, výzdoby, pohybov a podobne. Práve tieto rozjímania nám pomáhajú hlbšie vniknúť do tajomstiev, ktoré sa modlíme, ba dokonca sa človek niekedy môže cítiť ako súčasť rozjímanej udalosti. Vďaka videniam Kataríny Emmerichovej sme skutočnej vtiahnutí do deja posvätných tajomstiev našej spásy, ktoré sa nám predstavujú v jednotlivých tajomstvách. Ježiš nám cez tieto vízie dovoľuje nahliadnuť do podrobností toho, čo vykonal pre našu spásu. Takto prežívaná modlitba ruženca sa stane veľkým prínosom pre rozvinutie našej viery a pomôže nám viac si zamilovať Pána Ježiša a jeho Cirkev.

Rozjímania uvedené v tejto publikácii sú značne dlhšie než krátke úvahy, ktoré sa bežne v praxi používajú. Preto si modlitba s touto knihou vyžaduje čas a trpezlivosť. Pomôže nám pri modlitbe, ktorej sa naozaj chceme hlbšie venovať. Tieto rozjímania spojené s následnou modlitbou jednotlivých desiatkov tiež spĺňajú odporúčanie sv. Jána Pavla II., ktorý v liste Rosarium Virginis Mariae (č. 11) uviedol: “Bez kontemplácie je ruženec ako telo bez duše. Ruženec si svojou povahou vyžaduje pokojný spád v recitovaní, akúsi zahĺbenú zdĺhavosť, čo uľahčuje modliacemu rozjímať o tajomstvách Kristovho života a nazerať na ne akoby srdcom tej, čo bola Pánovi zo všetkých najbližšia“ .

Tieto rozjímania sa vhodne môžu použiť aj v rámci slávenia prvých sobôt, počas ktorých Panna Mária prosila, aby ľudia aspoň 15 minút rozjímali nad tajomstvami posvätného ruženca. Ak by sme použili jednu víziu konkrétneho tajomstva na jednu prvú sobotu, tak máme skoro na 2 roky postarané o podklady na tieto „prvosobotné“ rozjímania.

Nech teda poslanie vízií Anny Kataríny Emmerichovej aj naďalej pokračuje vydávaním jej spisov a nech aj v našich časoch, keď je pravá viera vystavená skúške, prinášajú svetlo, osvieženie a prehĺbenie náboženského života, ktorého plnosť sa dosahuje jedine v Ježišovi Kristovi, našom Spasiteľovi.

 

Bezstarostný pôst

Autor zamyslenia: Pater Rafael Tresa OP

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre