Fascinujúce dejiny sviatku Najsvätejšej Trojice a jeho symbolizmus

Viete, že sviatok Najsvätejšej Trojice sa pôvodne neoslavoval po Turícach? V skutočnosti trvalo niekoľko storočí, kým si našiel svoje miesto v liturgickom kalendári.

Rímskokatolícka cirkev pokračuje v rozjímaní o veľkom tajomstve Boha aj po sviatku Zoslania Ducha Svätého. V nedeľu po Turícach totiž slávime sviatok Najsvätejšej Trojice. Tento sviatok poznáme už mnoho storočí, ale nie vždy ho slávili všetci v Cirkvi.

Podľa Katolíckej encyklopédie sa táto nedeľa pôvodne volala Dominica vacans. Nemala špeciálnu tému ani zameranie. V tom čase neexistoval špeciálny deň, ktorý by bol zasvätený Najsvätejšej Trojici, ale čoskoro vznikla potreba, aby Cirkev bližšie definovala svoju náuku, a tým aj vieru v Boha.

Kacírstvo známe ako arianizmus sa začalo šíriť v 4. storočí. Arianizmus spochybňoval tradičnú kresťanskú vieru v existenciu jedného Boha v troch božských osobách. Biskupi Cirkvi sa preto rozhodli zostaviť svätú omšu na počesť Najsvätejšej Trojice, aby znovu potvrdili tento dôležitý článok našej viety, ale v liturgickom kalendári pre ňu nevyčlenili žiaden konkrétny dátum. Do konca 8. a 9. storočia si však Cirkev pre tento sviatok našla perfektné miesto. Misál s názvom Denný misál svätého Andreja vysvetľuje, prečo bola nedeľa najvhodnejším dňom:

Nedeľa je po celý rok zasvätená Najsvätejšej Trojici, pretože Boh Otec začal dielo stvorenia práve v „prvý deň“, Boh Syn v nedeľu ráno vstal z mŕtvych a Duch Svätý zostúpil na apoštolov v nedeľu na sviatok Turíc.

Okrem toho, že Najsvätejšiu Trojicu oslavujeme v podstate každú nedeľu, vzrástla aj potreba zaplniť „prázdnu“ nedeľu po sviatku Turíc. Túto potrebu zdôrazňovala aj skutočnosť, že práve v tomto období dochádza k vysviackam novokňazov a v minulosti preň neexistovala žiadna konkrétna liturgia. Ako vysvetľuje Denný misál svätého Ondreja: „Sviatok Najsvätejšej Trojice vďačí za svoj vznik práve skutočnosti, že sobotné vysviacky, ktoré sa konali večer, sa predĺžili až do nasledujúceho dňa, ktorým bola nedeľa. Na tento deň však neexistoval poriadny predpis. Na niektorých miestach sa slávila votívna omša Najsvätejšej Trojice, vďaka ktorej sa napokon ustanovil samostatný sviatok Najsvätejšej Trojice.“

Slávenie tohto sviatku po Turícach tiež umožňuje Cirkvi ďalej uvažovať o Božom tajomstve po prijatí daru Ducha Svätého. Vďaka tomu lepšie chápeme skutočnosť, že ak chceme naozaj porozumieť Trojici, musíme mať dar Ducha Svätého. Sami jednoducho nedokážeme úplne pochopiť, kto je Boh. Nevyhnutne preto potrebujeme jeho vedenie a inšpiráciu.

Svätá Trojica je jedným z najzákladnejších článkov Katolíckej cirkvi, a preto je vhodné, aby sme tomuto tajomstvu venovali konkrétnu nedeľu.

Súvisiace produkty s týmto článkom​​

Tajemství Nejsvětější Trojice Kľúčenka: Najsvätejšia Trojica Tajomstvo Trojice

Martina Bednáriková, Zachej.sk

Zdroj: Aleteia
Foto: Catholic Lane

5 Užívateľ (1 Hlas)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre