Exorcista I. Degro o problematických vzťahoch: „Modlitba nestačí, treba konať“ (4. časť)

Začiatkom mája 2018 Zachej.sk spustil nový projekt „Spýtajte sa exorcistu,“ vďaka ktorému ste mohli položiť svoje otázky košickému exorcistovi Imrichovi Degrovi. Prinášame IV. diel jeho odpovedí, v ktorých sa venuje oblasti problematických vzťahov s druhými.

Spýtajte sa exorcistu (IV.)

 Problematické vzťahy s druhými

15. Ako sa mám modliť za obrátenie manžela? Má veľa závislostí: ženy, stávky, dlhy, alkohol, exekúcie, klamstvá.

16. Mám tri malé deti, manžel ma klame, vyhľadáva iné ženy na internete, dokonca dal veľa peňazí cudzej žene, vyznal jej lásku. Má dlhy a exekúcie a pritom chodí na prijímanie ako nič. Nechce si priznať chorobu… morálny problém… Ako to mám riešiť, prípadne modliť sa?

Tu nestačí len modlitba, je potrebné aj konať. Ako? Zásady sú jednoduché, ale ťažko realizovateľné.

(1) Miluj manžela! To, že Vám manžel ubližuje svojím správaním, Vám nedáva právo, aby ste odvolali svoju lásku voči nemu, lebo láska je zadarmo (zmierenie si musíme zaslúžiť). Nemôžete mu povedať „už ťa nemilujem“, „už pre mňa nejestvuješ“. Boh nás nikdy netrestá tým, že by odvolával svoju lásku voči nám.

(2) Nepomsti sa manželovi! To, že on Vám ubližuje, nedáva Vám právo mstiť sa mu.

(3) Ak Vám manžel aj naďalej ubližuje (lebo sa ešte neobrátil), máte povinnosť sa brániť (vyplýva z 5. Božieho prikázania), a to všetkými morálnymi prostriedkami, angažujúc celé nebo i zem – všetky možné inštitúcie štátne i cirkevné, aby Vám už viac nemohol ubližovať! Teda môžete k tomu použiť políciu, súdy, prinútenie k terapii, manželskú rozluku, majetkové rozdelenie, zákaz priblíženia sa a pod. Ak sa nebudete brániť, budete nemilosrdní voči sebe, ale aj voči manželovi, lebo mu tým umožňujete zotrvávať na ceste zla. Vaše konanie ho musí burcovať k zmene, nie uľahčovať jeho konanie zla. Ale ak sa obráti a zmení svoj život, potom ho prijmite a povedzte mu, že ste mu v srdci už dávno odpustili, nie však skôr. Ak by ste mu to povedali ešte predtým, uľahčite mu v ďalšom jeho ubližovaní. Teda v srdci mu treba odpustiť hneď (a mali by ste sa o to aj usilovať), ale nemôžete mu to aj hneď povedať, lebo by to mohol zneužiť.

Spýtajte sa exorcistu (I.)
ČÍTAJTE TIEŽ: Spýtajte sa exorcistu: Prekliatia, neprajnosť
 (1. diel)

Ak ide o modlitbu za manžela, tak len modlitba s láskou je účinná. Tu je jeden návrh:

(1) Uver Pánovi, že On tvojho manžela miluje oveľa viac ako ty.

(2) Zriekni sa: svojich predstáv o ňom, svojich snáh zmeniť ho podľa seba, úlohy byť jeho sudcom.

(3) Odpusť mu, že ti spôsobuje bolesť a trápenie.

(4) Daj mu slobodu a buď slobodná voči nemu.

(5) Odovzdaj ho Ježišovi.

(6) Ďakuj za bolesť, ktorú prežívaš kvôli nemu.

(7) Pros Ježiša, aby túto tvoju bolesť premenil na modlitbu a obetu za manžela.

17. Ako byť s človekom, ktorý má stálu tendenciu projektovať na druhých svoje negatíva, je v pasívnej agresivite s fasádou majstra sveta?

Platí tu to isté, čo som uviedol vyššie: (1) Miluj! (2) Nepomstí sa! (3) Nedovoľ mu ubližovať ti!

18. Všimla som si u môjho manžela, že niekedy bez príčiny odo mňa, ma pred ľuďmi veľmi nenávidí, čo sa prejavuje v jeho odpornom hlase, najmä pred ľuďmi, o ktorých vie, že mu nič nepovedia, teda napr. mohli by mu povedať: „Ako sa to správaš k manželke?“ Ale nikto nič nepovie. Ja sa za jeho správanie veľmi hanbím, ale potom doma mu častokrát vynadám a to poriadne. Je jeho momentálne správanie ku mne posadnutosť zlého, alebo je to len jeho zloba a nenávisť? Podotýkam, že manžel vyrastal len s matkou a starými rodičmi. Jeho otec žil s družkou, s ktorou mal dieťa. Matka ho vychovala ako diktátora, manipulátora, agresívneho človeka, čo sa pri mne naplno prejavilo, ale na rozdiel od jeho matky s jeho správaním bojujem, ona mu takmer všetko dovolila, dalo by sa povedať v dobrom aj v zlom. Ja sa s ním snažím životné situácie riešiť rozumne, ale niekedy sa to u neho nedá, vtedy cúvnem. No rozhodne je u neho porucha správania.

Z opisu situácie usudzujem, že manželove správanie voči Vám je ovocím jeho výchovy. Platí tu to isté, čo som uviedol vyššie: (1) Miluj manžela! (2) Nepomstí sa manželovi! (3) Nedovoľ mu ubližovať ti!

19. Dobrý deň, chcela by som sa Vás opýtať na môjho priateľa. Je veriaci, praktizujúci katolík, občas sa aj tak stáva, že prídu na neho stavy, kedy pociťuje dosť silnú prázdnotu. Nemá vnútornú radosť, alebo ak má, tak len krátku, hoci prijíma Ježiša aj je po spovedi. Ja ako jeho priateľka by som sa Vás chcela spýtať ako by som mu mohla pomôcť, poradiť. Možno jeho stav súvisí aj s rodinou. Ocino s maminou sa rozviedli keď bol malý, napriek tomu sa navštevovali a mali dobrý vzťah, len u ocina sa prejavil alkoholizmus a neskôr si vzal život.

Prázdnota a nedostatok vnútornej radosti môže mať pôvod v emocionálnych zraneniach z detstva alebo v nezrealizovaných túžbach a snoch. Niekedy to môže súvisieť aj s psychickou poruchou alebo chorobou. Odporúčam Vášmu priateľovi najprv vyhľadať psychológa. Následne si môže nájsť nejakú modlitbu za vnútorné uzdravenie a pravidelne sa ju modliť. Prípadne vyhľadať modlitebnú skupinu a poprosiť ich o modlitbu za vnútorné uzdravenie. Ak vnútorná prázdnota bude aj naďalej pretrvávať, nech to prináša Bohu ako obetu, napr. aj takouto modlitbou: „Nebeský Otče, prežívam v tejto chvíli veľkú prázdnotu. Len ty ju môžeš naplniť. Preto ti ju teraz odovzdávam. Urob s ňou to, čo chceš ty. Amen.“

Spýtajte sa exorcistu (II.)
ČÍTAJTE TIEŽ: Spýtajte sa exorcistu: Rodové zaťaženia, choroby
 (2. diel)

20. Mám 36 rokov. 20 rokov som mala vzťah, z ktorého mám 5 ročné dieťa. Od partnera som ušla do krízového centra. Neustále ma kritizoval a úplne všetko kontroloval: okná, dvere, žalúzie, mňa v posteli či dýcham, alarmom moje príchody a odchody z domu, posadnutosť mnou a dcérou. Takmer som už nemohla ísť ani dieťa uspať, akoby súperil o to, aby ho ľúbila viac. Žiarlivosť a podobne. Bolo to už neznesiteľné a rozhodla som sa opustiť ho. Nechcel ma pustiť, lebo nás miluje. Žiaľ v tom čase mi diagnostikovali nádor. Vplyvom ochorení som sa začala viac modliť a vyhľadala som kňaza, zohnala som si olejček sv. Charbela, exorcizovanú soľ a ako náhle som šla do kostola, alebo videl, že sa modlím, alebo čítam náboženskú literatúru, tak vždy jačal a kričal ako zmyslov zbavený, priam sa triasol a z úst mu išla pena, vulgárne nadával na Boha, Cirkev a pod. … Potom ako ma začal v noci plašiť, stával nad mojou posteľou, rozprával mi, že je duch a vie všetko, tak som od neho zo strachu ušla. Napáda tiež to, že učím na cirkevnej škole ako učiteľka. Cítim z neho agresivitu voči mojej matke, ktorá je silne veriaca a kedysi tiež učila náboženstvo. Správa sa ako posadnutý keď sa spomenie slovo kostol, má ma za to na posmech. Bojím sa ho, keď má takéto stavy, lebo chce vychovávať našu dcéru. Žiada súd o striedavú starostlivosť. Neviem, či ide o posadnutosť niekým, niečím, alebo mnou a dcérou. Vedeli by ste mi pomôcť aj na diaľku?

Hovoríte o partnerovi, teda predpokladám, že nie ste zosobášení v kostole. Ak je tomu tak, potom pred Bohom nie ste manželia. To znamená, že nemusíte a ani nesmiete s ním žiť, lebo by ste žili v hriechu.

Jeho agresívne reakcie voči viere, modlitbe, Cirkvi, nemusia výslovne potvrdzovať to, že je posadnutý. Takéto reakcie môžu mať pôvod aj vo výchove alebo v emocionálnych zraneniach, ktoré mu mohol spôsobiť nejaký kňaz či katechéta (niekto, kto reprezentoval Boha a Cirkev). No problém má Váš partner (nie Vy), on ho musí chcieť riešiť, on musí vyhľadať pomoc. Bez jeho zaangažovania to nepôjde. Ak Vám aj naďalej ubližuje, máte povinnosť brániť sa (vyplýva z 5. Božieho prikázania), a to všetkými morálnymi prostriedkami, angažujúc celé nebo i zem – všetky možné inštitúcie štátne i cirkevné. Teda môžete k tomu použiť políciu, súdy, prinútenie k terapii, zákaz priblíženia sa a pod. Ak sa nebudete brániť, budete nemilosrdná voči sebe, ale aj voči nemu, lebo mu tým umožňujete zotrvávať na ceste zla. Vaše konanie ho musí burcovať k zmene, nie uľahčovať konanie zla.

21. Ako sa má modliť sestra proti dlhoročnej (aj cca 15 rokov) neopodstatnenej (naozaj nemá dôvod na neho žiarliť, sama to tvrdí) žiarlivosti na manžela? Nepomáhajú jej ani terapie psychiatrov (už jej povedali že jej nevedia pomôcť) ani tabletky od nich, veľmi sa umára.

Nech sa nad svojou žiarlivosťou už netrápi. Nech ju príjme ako fakt prítomný v jej živote. Ako „osteň“, ktorý sa nedá odstrániť; ktorý tu jednoducho je a bude. Nech ju každý deň obetuje za svoje manželstvo a za manžela a tak ju premení na modlitbu, napr. takto: „Pane Ježišu, znovu žiarlim na svojho manžela a neviem si rady s touto žiarlivosťou. Len ty ma môžeš z nej uzdraviť. Odovzdávam ti ju teraz, urob s ňou to, čo chceš. Prosím len o jedno: vlož mi do srdca väčšiu lásku a úctu k manželovi. Ďakujem. Amen.“ Nech sa zároveň usiluje svojmu manželovi denne i konkrétne prejavovať lásku. A to je všetko, viac robiť nemusí.

Spýtajte sa exorcistu (III.)

ČÍTAJTE TIEŽ: Spýtajte sa exorcistu: Závislosti (3. diel)

22. Prosím o pomoc. Máme jedného 35 ročného syna. Odišiel žiť k rozvedenej žene zlej povesti, ona má 55 rokov. Jeden syn nám zomrel a ten urobil také nešťastie do našej rodiny.

Váš syn žije v hriechu. Je dôležité, aby poznal Váš postoj: že neschvaľujete jeho rozhodnutie. To však neznamená, že mu to máte či musíte stále pripomínať. Stačí, ak mu to raz a jasne poviete. Ďalej sa pravidelne modlite za Vášho syna. Môže to byť akákoľvek modlitba, napr. ruženec, litánie, korunka Božieho milosrdenstva, atď. Modlite sa vo viere, že Boh Vášho syna miluje oveľa viac ako Vy, jeho rodičia (Boha to trápi oveľa viac ako Vás). Proste, nech sa deje Božia vôľa v živote vášho syna, nič viac. Raz v týždni sa postite a obetujte tento pôst za neho. Forma pôstu môže byť tiež rôzna, napr. len o chlebe a vode, len bezmäsité jedlá, zrieknete sa obeda a večere a pod. Čím viac sa za neho budete modliť a postiť, tým viac bude Boh vstupovať rôznym spôsobom do jeho života a „klopať na jeho srdce“. No otvoriť dvere Bohu musí Váš syn. Boh nevstúpi nasilu do jeho srdca; dal mu slobodu a rešpektuje ju. Ponúka mu svoju záchranu, ale nebude zachraňovať niekoho, kto nechce byť zachránený. Vy však napriek všetkému zostaňte vytrvalí v modlitbe za syna a vyprosujte si od Boha pre seba túto vytrvalosť.

23. Neviem, prečo moji synovia prestali chodiť do kostola.

Opýtajte sa ich priamo, možno Vám to vysvetlia. Ak nie, odporúčam Vám modlitbu a pôst (viď vyššie).

24. Ako si pomôcť, ak človek opatruje blízku osobu a zažíva od nej ataky hnevu, až zúrivosti? Jedná sa o rodovú záťaž? Či odlišnosť duchovných úrovní?

Mnohí chorí a starí, zvlášť ak sú pripútaní na lôžko, ťažko znášajú svoj stav. Veľkú úlohu tu zohráva aj ich povaha a psychická kondícia. Toto všetko môže byť príčinou ich nespokojnosti, hnevu alebo aj zúrivosti. Určite tu nejde o rodovú záťaž. O „odlišnosti duchovných rovín“ alebo vzájomnej reakcií dvoch protikladných duchovných svetov môžeme hovoriť len v tom prípade, ak by jedna z osôb žila intenzívnym duchovným životom a druhá by bola posadnutá alebo sužovaná zlým duchom. Odporúčam Vám nasledujúcu modlitbu: „Pane Ježišu, ty nás vyzývaš, aby sme sa milovali navzájom tak, ako ty miluješ nás. Chcem milovať M. (doplňte krstné meno osoby, ktorú opatrujete) aj napriek tomu, že sa na mňa hnevá a je agresívny(-a) voči mne. Prosím, vlož mi do srdca väčšiu lásku, úctu a trpezlivosť voči nemu (nej). Amen.“

Imrich DegroImrich Degro je katolíckym kňazom pôsobiacim v Košickej arcidiecéze. V roku 2002 ho košický arcibiskup poveril službou exorcizmu pre individuálne prípady a v roku 2010 mu bola pôsobnosť rozšírená na celú Košickú arcidiecézu. Je autorom kníh Pane, príď mi na pomocNičivá sila okultizmu.

Prečo projekt Spýtajte sa exorcistu?

Projekt Spýtajte sa exorcistu chce byť spojítkom medzi ľuďmi a kňazom povereným službou exorcizmu. Uvedomujeme si, že cesta k nemu je pre mnohých ťažká a týmto ju chceme uľahčiť. Prostredníctvom tohto formulára máte jedinečnú možnosť spýtať sa ho na to, čo Vás trápi.

Tím Zachej.sk

 

5. diel odpovedí na vaše otázky bude zverejnený o týždeň, 8. júla 2018.

4.7 Užívateľ (44 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

3 Komentáre

  • Boh vás žehnaj. Úžasné rady

  • Pán Boh zaplať za veľmi konkrétne reakcie a rady. Dá sa tomu rozumieť aj poučiť sa.

  • Vďaka BOHU za vás o.Degro, Vďaka BOHU za ľudí, ktorí započuli hlas,zachytili myšlienku Ducha Svätého a rozbehli tento projekt.Našla som tu odpoveď,ako konať v utrpení a bolesti,ako niesť svoj kríž.Pán BOH zaplať.Pane Ježišu, prikry svojou drahocennou krvou o.Degra a všetkých, ktorí budú načúvať Tvojim slovám skrze o.Degra.Amen

Komentáre