Exorcista I. Degro o posadnutiach: „Nemusíme sa báť zlých duchov“ (5. časť)

Začiatkom mája 2018 Zachej.sk spustil nový projekt „Spýtajte sa exorcistu,“ vďaka ktorému ste mohli položiť svoje otázky košickému exorcistovi Imrichovi Degrovi. Prinášame V. diel jeho odpovedí, v ktorých sa venuje oblasti boja so Zlým a posadnutiam.

Spýtajte sa exorcistu (V.)

Boj so Zlým, posadnutosť

25. Pochválený Ježiš, chodievam do Klokočova sa predmodlievať, no na liturgie nezostávam, mám veľký strach, keď majú ľudia prejavy, potom mám útoky v noci nemôžem spať, bojím sa, že zlý na mňa zaútočí. Napr.: ako keby mi chcel povedať či chcem vidieť jeho silu, že má nado mnou moc. Modlím sa, chodievam pravidelne na omše, pravidelne sa spovedám. No keď vypijem fľašu vína, tak potom spím. Viem, že je to zlé. Bojujem, snažím sa. Niekedy už nevládzem, je to so mnou beznádejné?

Tešte sa, lebo nie ste beznádejný prípad. Je pravdou, že strach môže byť vstupnou bránou pre zlého ducha, ale nie v tom zmysle, že Vás hneď posadne. Strach zo zlého ducha, ktorý prežívate je Vašou slabosťou. Zlí duchovia prichádzajú, aby túto Vašu slabosť urobili ešte slabšou (to je jedna z ich taktík). Teda pokúšajú Vás tým, že Vás zastrašujú – zintenzívňujú Váš strach, ale je to vždy len pokušenie. A využívajú proti Vám (Vašej slabosti) aj to, že chodíte do Klokočova (zlí duchovia môžu proti nám použiť len to, čo už v nás nájdu). Preto Vám to neodporúčam. Radšej choďte do kostola vo Vašej farnosti a tam sa modlíte. A nezabúdajte, že my sa nemáme a ani nemusíme báť zlých duchov. Oni sa musia báť nás, ak žijeme s Ježišom, modlíme sa a prijímame sviatosti. Boh je silnejší a väčší ako diabol; diabol môže len toľko, koľko mu Boh dovolí. Taktiež Vám odporúčam pred spaním namiesto fľaše vína sa pomodliť nasledujúcu modlitbu: „Pane Ježišu, dôverujem ti a odovzdávam ti seba aj túto noc. Prosím chráň môj spánok a moje sny. Ďakujem ti. Amen.“

26. Stali sa mi divné veci. Akoby som vedela čarovať, alebo neviem či nie som prekliata. Dá sa to zistiť, alebo možno som posadnutá, ja sama neviem, čo si mám myslieť o veciach, čo sa mi stali.

27. Potrebujem pomoc. Moja dcéra je so zlým. Jednu noc sa vynoril a ukázal sa jej, potom ju posadol. Potrebujem exorcistu.

Z toho, čo uvádzate, sa nedá identifikovať, či skutočne ide o démonické posadnutie. Postup je zvyčajne takýto: Najprv vyhľadajte p. farára vo Vašej farnosti, kde žijete, a s ním komunikujte problém, ktorý máte. Ak Vám bude odporúčať lekárske či psychologické vyšetrenia, prosím, absolvujte ich. Pretože vždy najprv hľadáme prirodzené vysvetlenie a postupujeme tzv. vylučovacou metódou (musíme vylúčiť medicínske, psychologické či psychiatrické príčiny). Ak p. farár posúdi, že potrebujete pomoc exorcistu, posunie Vás ďalej (už skoro každá diecéza na Slovensku má exorcistu). Ak by Vás odmietal Váš p. farár, môžete vyhľadať príslušného p. dekana alebo sa priamo obrátiť na príslušný biskupský úrad.

Spýtajte sa exorcistu (I.)
ČÍTAJTE TIEŽ: Spýtajte sa exorcistu: Prekliatia, neprajnosť
 (1. diel)

28. Šesť rokov trpím zlým duchom, bola som u Vás viackrát, prosím, modlím sa, poraďte mi.

Pravdepodobne asi nejde o zlého ducha a jeho mimoriadne pôsobenie. Lebo ak ste už boli viackrát u mňa, a neodporúčal som Vám, aby ste stále prichádzali, tak to nebude zlý duch. Možno je to nejaká forma pokušenia alebo ešte niečo iné. Odporúčam Vám znovu použiť postup, ktorý uvádzam vyššie, teda kontaktovať svojho p. farára.

29. Ako sa prejavuje posadnutosť diablom? Osoba trpí psychickou poruchou schizofrénie, alebo koná svoje činy, ktoré sa nezhodujú s rozumom. Všetko v svoj neprospech a v neprospech rodiny. Týka sa to dvoch osôb – matky a dcéry.

Samotná schizofrénia alebo konanie v rozpore s rozumom nie sú znakom posadnutia. Konanie len vo svoj prospech je znakom sebectva a egoizmu, nie posadnutia. To, že dcéra sa správa tak ako matka, len potvrdzuje fakt, že ide o sebectvo a egoizmus, ku ktorému matka vychovávala svoju dcéru vlastným príkladom.

30. Neviem sa sústrediť na modlitbu, stále ma niečo ruší.

Rozlišujeme dobrovoľnú a nedobrovoľnú roztržitosť pri modlitbe. Dobrovoľná je hriechom (zvyčajne ľahkým) a máme sa z nej spovedať. Nedobrovoľná nie je hriechom; netreba sa kvôli nej trápiť. Odporúčam Vám modliť sa kratšie modlitby a možno častejšie. Usilujte sa modliť nielen naučené modlitby, ale aj vlastnými slovami. To Vám pomôže viac sa sústrediť a rozmýšľať nad tým, čo hovoríte. Taktiež Vám odporúčam začínať každú modlitbu nasledujúcou prosbou: „Duchu Svätý, chcem sa modliť. Prosím, ty sa teraz modli vo mne.“

31. Ako v sebe navždy poraziť zlo?

32. Ako sa brániť pred útokom zlého?

Boj so zlom je našou celoživotnou úlohou; od okamihu nášho narodenia až po smrť, vždy budeme pokúšaní. Je to následok dedičného hriechu, vďaka ktorému je naša ľudská prirodzenosť naklonená k hriechu (KKC to nazýva žiadostivosťou). Návod ako sa brániť nám dáva apoštol Peter a Jakub. Oni hovoria „vzoprite sa“ (porov. Jak 4,7; 1 Pt 5,8-9) alebo inými slovami povedané vždy odmietnite pokušenie a zlého ducha.

Spýtajte sa exorcistu (II.)
ČÍTAJTE TIEŽ: Spýtajte sa exorcistu: Rodové zaťaženia, choroby
 (2. diel)

33. Prečo nemám doma pokoj. Čo mám preto urobiť?

To záleží od toho, čo si pod slovom pokoj predstavujete. A čo alebo kto vo Vašej domácnosti narúša tento pokoj.

34. Mám strach zo spovede, škrupulantstvo, túžim sa vyspovedať, no prežívam pri tom úzkosť a nepokoj po spovedi, že som sa zle vyspovedala.

Ak máte úmysel aj túžbu vždy sa dobre vyspovedať a pripravujete sa na sviatosť zmierenia podľa nejakého spovedného zrkadla, tak ste sa vyspovedali dobre. Je dôležité, aby ste pri sviatosti zmierenia vyznali všetky svoje ťažké hriechy, ľahké hriechy nemusíme vyznávať všetky. Odporúčam Vám pred prípravou na sviatosť zmierenia modliť sa k Duchu Svätému, napr. „Duchu Svätý, chcem sa dobre vyspovedať a prijať Otcovo odpustenie a lásku. Prosím, ty ma teraz usvedčuj z mojich hriechov. Ďakujem ti. Amen.“

Zároveň Vám odporúčam nájsť si stáleho spovedníka, voči ktorému si vybudujete dôveru (samozrejme chce to čas). Keď nadobudnete voči nemu dôveru, poproste ho o vykonanie generálnej sviatosti zmierenia (to znamená z celého života). A potom sa už viac nevracajte k minulým hriechom. Zároveň ho môžete poprosiť, aby Vám rozhrešenie vždy udelil až potom, keď Vy oľutujete svoje hriechy, a aby slová rozhrešenia vyslovoval nahlas a zreteľne, aby ste ich jasne počuli. Keď potom po spovedi prídu pochybnosti, úzkosti a nepokoj, spomeňte si na slová rozhrešenia, ktoré ste pri spovedi jasne počuli. Nech fakt, že ste rozhrešenie dostali, bude pre Vás oporou.

35. Trápi ma strach z budúcnosti, neviem sa radovať ako kedysi a preto si myslím, že kolegovia v práci po mne kričia. Aj sa modlím, aby ma Pán oslobodil od týchto kolegov a aby som si našiel nové zamestnanie. Možno je chyba aj vo mne, nechcem im ubližovať aj keď to tak niekedy cítim.

Sme povolaní k tomu, aby sme riešili problémy, ktoré nám život prináša. No zároveň, aby sme život prijali taký, aký je. Aby sme ho prijali vo všetkých jeho rozmeroch – príjemných, krásnych, šťastných, ale aj ťažkých, bolestných, smutných. Tento postoj môžeme nazvať aj„poslušnosťou voči životu“, ktorá spočíva v tom, že prijímame život v celku taký, aký je, a to vždy v postoji viery a odovzdanosti voči Bohu. Na druhej strane sme však veľmi často pokúšaní snívať o inom živote, o inej budúcnosti. Lenže tým strácame veľa energie i času. Ak prijmeme život taký, aký je, aj keď to nie je to, čo by sme si priali, tak s týmto prijatím života nám Boh dáva silu pre život. Prečo tomu tak je? Lebo prijať skutočnosť – život taký, aký je – znamená prijať Boha, ktorý dovoľuje, že život je práve takýto. A on práve v tomto živote, v tejto konkrétnej situácii koná. Preto Vám odporúčam nasledujúcu modlitbu: „Pane, chcem prijať moju prácu, prostredie (kanceláriu, halu, budovu), v ktorom pracujem, i mojich kolegov, takých, akí sú. Prosím, daj mi k tomu silu a vlož mi do srdca väčšiu lásku a úctu voči nim. Amen.“

36. Moji predkovia boli neverní svojim manželkám, môže byť toto dôvod, prečo cítim nutkanie hrešiť proti čistote? Každý týždeň sa musím spovedať, ak chcem zostať s Ježišom. Rád by som sa toho utrpenia zbavil. Nie je ľahké sa každý týždeň ponižovať a strápňovať pred kňazom. Nie som si však istý, či je to Božia vôľa. Svoje utrpenie obetujem za záchranu duší od večného zatratenia, ktoré sa ponárajú do bahna nerestí.

Spýtajte sa exorcistu (III.)

ČÍTAJTE TIEŽ: Spýtajte sa exorcistu: Závislosti (3. diel)

Z pohľadu učenia Katolíckej cirkvi nejestvuje duchovné zlo, ktoré by pochádzalo z minulosti od už nežijúcich nám blízkych osôb, a ktoré by sme mohli odstrániť nejakou modlitbou. Hriech je totiž skutkom konkrétneho človeka, ktorý sa musí za spôsobenú neprávosť a nespravodlivosť zodpovedať pred Bohom. Takže vina a trest za tieto hriechy nie sú odovzdávane potomstvu, nededíme ich.

Ale určité následky hriešneho konania môžu prekračovať hranice života hriešnika. Hovoríme tu o zlom príklade predkov, pohoršení, o nevhodnej výchove, zlozvykoch, o hriešnom spôsobe zmýšľania a pod. Zvlášť sa to prejavuje v nasledujúcich oblastiach: hriechy proti viere (prvé prikázanie), hriechy proti životu (piate prikázanie), hriechy proti čistote (šieste prikázanie), hriechy proti láske a úcte k blížnym (ôsme prikázanie).

Buďme však zrelí a nehľadajme za každú cenu vysvetlenie našich slabosti v hriechoch predkov a neprenášajme svoje hriechy a hriešne náklonnosti len na druhých. Nezbavujme sa vlastnej zodpovednosti.

Preto Vám odporúčam, aby ste začali tým, že zmeníte svoje zmýšľanie – svoj pohľad – na nutkanie, spoveď, hriech. Nutkanie k nečistote je pokušením, ktorému sa treba vzoprieť, odmietnuť ho. Spoveď – aj keď je zahanbujúca – nie je utrpením, ktorého by ste sa mali zbaviť. A už vôbec nie utrpením, ktoré máte obetovať Bohu za záchrannú duši. Spoveď je radostným stretnutím s odpúšťajúcim a milosrdným Otcom; je liekom na Váš hriech. Nečistota (hriech) je to, čoho sa máte zbaviť. Vaša myseľ a vôľa sú však už veľmi oslabené. Preto Vám navrhujem nasledujúce – každý deň:

(1) napĺňajte svoju myseľ peknými myšlienkami (napr. pravidelným čítaním Biblie);

(2) posilňujte svoju vôľu konkrétnym dobrým skutkom (robte radosť iným) alebo sebazapieraním – a tieto dobré skutky alebo sebazapieranie môžete obetovať Bohu za záchranu duší;

(3) kŕmte svoju fantáziu krásnymi obrazmi (rozvíjajte v sebe cit pre skutočnú krásu);

(4) buďte voči sebe trpezlivý a učte sa vždy vstávať zo svojich pádov. Boh neráta Vaše pády a hriechy, ale to koľkokrát sa postavíte z hriechu a začnete odznova bojovať.

37. Nie náhodou som našla túto stránku. Prosím pomôžte mi. Po manželovej smrti pred 14 rokmi som sa intenzívne modlila za duše v očistci. Písala som modlitby a prosila Ducha Svätého, aby som napísala aj za duše v očistci. Zomrela mi aj priateľka a v tej modlitbe som napísala o. i. aj „za tú dušu trpieť chcem.“ Neviem, či som neurobila chybu, či to písanie bolo z Božieho Ducha, lebo odvtedy sa ma niekto (niečo) dotýka. Zo začiatku to bolo len slabé, no stále sa to za tie roky zhoršuje. Niekedy sa mi zdá, že to nevydržím. Ruší ma to v kostole pri svätej omši, pri modlení, pri práci. Aj večer, keď ležím. Je to hrozné. Neviem, čo s tým. Otec Brodek mi povedal, že je to milosť, no môže milosť tak znepokojovať? Bola som teraz v Medžugorí a pri spovedi som sa pýtala na to kňaza. Povedal, že dušička to nie je. Modlil sa nado mnou, ale všetko pokračuje. A ešte čo ma trápi: v kostole mám pocit, že sa na mňa stále pozerajú miništranti aj kňazi. Veľmi mi to vadí, lebo neviem, či niečo na mne nevidia! Možno si to namýšľam. Skutočne neviem. Potrebujem vašu radu, pomoc. Tie dotyky mám na chrbte.

Myslím si, že tu nejde o Božiu milosť ani o mimoriadne pôsobenie zlého ducha, keďže po modlitbe kňaza nenastala žiadna zmena (reakcia). V súvislosti s „pocitom, že kňaz a miništranti na Vás stále pozerajú“ – toto bude pravdepodobne záležitosť autosugescie (vnímate ako reálne to, čo v skutočnosti reálnym nie je). Odporúčam Vám, aby ste vôbec nevenovali pozornosť spomínaným dotykom, ani tomu, že kňaz a miništranti na vás pozerajú. Môžete aj zmeniť miesto v kostole alebo dokonca aj – ak je to možné – samotný kostol.

Spýtajte sa exorcistu (IV.)

ČÍTAJTE TIEŽ: Problematické vzťahy s druhými (4. diel)

38. Keď sa človek obrátil a svedčí o Bohu, môže zlý stále pokračovať v útoku? Uvediem príklad: keď chcem niekomu niečo povedať, nedá sa mi zrazu hovoriť alebo písať, alebo keď svedčím, mávam vtedy hrozné sny. Myslíte si, že zlý ma chce odradiť?

Príčina môže byť prirodzená, napr. veľká tréma, malá sebadôvera, pochybnosti o sebe samom, veľké obavy ako moje svedectvo bude prijaté a pod. Môžu to byť však aj prekážky, ktoré nám kladie zlý duch, keďže je „prekážač“ Božieho diela. Rozlíšiť to môžeme podľa veľkosti ovocia, ktoré svedectvo prináša, samozrejme skúmanie ovocia si vyžaduje určitý čas. No aj tu platí, že diabol môže len toľko, koľko mu Boh dovolí. Okrem toho platí aj to, „že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré“(Rim 8,28) a že „on nás nedovolí skúšať nad naše sily, ale so skúškou dá aj schopnosť, aby sme mohli vydržať“(1 Kor 10,13). Teda Boh vo svojej nekonečnej múdrosti a dobrote dovoľuje zlým duchom čiastočne realizovať svoje škodlivé úmysly, aby sme sa cvičili v dobre prostredníctvom boja proti tomu, čo je opakom dobra; aby sme mali príležitosť očisťovať sa a duchovne rásť.

Imrich DegroImrich Degro je katolíckym kňazom pôsobiacim v Košickej arcidiecéze. V roku 2002 ho košický arcibiskup poveril službou exorcizmu pre individuálne prípady a v roku 2010 mu bola pôsobnosť rozšírená na celú Košickú arcidiecézu. Je autorom kníh Pane, príď mi na pomocNičivá sila okultizmu.

Prečo projekt Spýtajte sa exorcistu?

Projekt Spýtajte sa exorcistu chce byť spojítkom medzi ľuďmi a kňazom povereným službou exorcizmu. Uvedomujeme si, že cesta k nemu je pre mnohých ťažká a týmto ju chceme uľahčiť. Prostredníctvom tohto formulára máte jedinečnú možnosť spýtať sa ho na to, čo Vás trápi.

Tím Zachej.sk

 

6. diel odpovedí na vaše otázky bude zverejnený o týždeň, 15. júla 2018.

3.7 Užívateľ (29 Hlasy)
Priemer všetkých hodnotení
Komentáre Ohodnoďte
Filtrovať

Buďte prvý, kto napíše komentár.

Zobraziť ďalšie
{{ pageNumber+1 }}
Ohodnoďte

Komentáre